Carmen Guillen

Si shumë një kundërshtar, një monitor edukativ dhe me hobi të shumtë, përfshirë leximin. Vlerësoj një klasik të mirë, por nuk e mbyll grupin kur diçka e re në letërsi bie në duart e mia. Unë gjithashtu vlerësoj lehtësinë dhe lehtësinë e 'ebooks' por unë jam një nga ata që preferojnë të lexojnë duke ndjerë letrën, siç bëhej gjithmonë.