Manuel Rivas

Manuel Rivas

Manuel Rivas është një shkrimtar spanjoll i konsideruar si një nga eksponentët më të shquar të letërsisë bashkëkohore galike. Gjatë tij ...