John Ortiz

Bachelor i Edukimit, përmend gjuhën dhe letërsinë, nga Udone (Universidad de Oriente, Nucleo Nueva Esparta, Venezuela). Profesor universiteti në karriget e historisë, letërsisë Spanjolle dhe Amerikës Latine, si dhe muzikës (harmoni dhe luajtje kitare). Bachelor i Edukimit, përmend gjuhën dhe letërsinë, (Udone). Profesor universitar i letërsisë, historisë dhe muzikës. Unë punoj si shkrimtar, duke u shquar në poezi dhe rrëfime urbane. Disa nga librat e mi janë: "Transeúnte", tregime; "Trupat në breg", përmbledhje me poezi. Unë gjithashtu punoj si krijues i përmbajtjes dhe redaktues teksti.