Seksionet

Në Actualidad Literatura merremi me të gjitha lajmet letrare dhe lajmet editoriale. Çmime, konkurse, lansime të fundit në treg, etj.

Ne përpiqemi të mbulojmë sa më shumë që të jetë e mundur pa lënë pas dore aspekte të tjera të tilla si rishikimet e veprave të reja dhe klasike, ese dhe intervista me autorë të vendosur dhe të rinj.