advertising
Takeaway therapy

Therapy to go: Ana Pérez

Therapy on the go: Ang 100 psychological na tool para mas mahusay na pamahalaan ang iyong pang-araw-araw na buhay ay isang inilapat na libro sa sikolohiya na isinulat...

Kasawian

kahihiyan: JM Coetzee

Desgracia—o Disgrace, ayon sa orihinal nitong pamagat sa Ingles—ay isang nobelang pangkampus na isinulat ng linguist, tagasalin at...