വനിതാ എഴുത്തുകാരുടെ 25 വാക്യങ്ങൾ

വനിതാ എഴുത്തുകാരുടെ 25 വാക്യങ്ങൾ

ചരിത്രം നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ (നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഇപ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങളിലും) സ്ത്രീകളോട് അന്യായമായി പെരുമാറിയതും കാലക്രമേണ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ വളരെ കുറച്ച് അവകാശങ്ങളുമാണ്. ഈ ലളിതമായ വസ്തുതയ്ക്കായി, അവയെല്ലാം ഓർമിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബ്ലോഗിൽ, ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യും വനിതാ എഴുത്തുകാർ.

ചിലർ അടിച്ച അനീതിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചു, മറ്റുചിലർ പുരുഷ അപരനാമങ്ങളിൽ സ്വയം മറച്ചുവെക്കുകയും പല പുരുഷ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും രചനകളേക്കാൾ തുല്യമോ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതോ ആയ രചനകൾ എഴുതാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവരെ ഭാഗ്യത്തിന്റെ വടി സ്പർശിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം ... ഈ വനിതാ എഴുത്തുകാരുടെ കഥ എന്തുതന്നെയായാലും, അവരുടെ 25 വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ഡേറ്റിംഗിൽ നിന്നും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും. അവയിലേതെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഞങ്ങളോട് പറയുക ...

സ്ത്രീകളുടെ കൈയിലും വായിലും

 1. "എന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഒരു തടസ്സമോ ലോക്കോ ബോൾട്ടോ ഇല്ല." (വിർജീനിയ വുൾഫ്).
 2. "ദാമ്പത്യത്തിലെ സന്തോഷം ഭാഗ്യത്തിന്റെ കാര്യമാണ്." (ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റൺ).
 3. "ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയായി ജനിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ ഒന്നായിത്തീരുന്നു." (സിമോൺ ഡി ബ്യൂവെയർ).
 4. "കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, മറിച്ച് അവ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ കാണുന്നു." (അനസ് നിൻ).
 5. The നിങ്ങൾ ലോകത്തെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കണം, നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം, അത് നിങ്ങളെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. നിങ്ങൾ ജീവിതം കണ്ടുപിടിക്കണം, കാരണം അത് സത്യമാണ്. (അന മരിയ മാറ്റ്യൂട്ട്).
 6. അപ്രതീക്ഷിത നിമിഷത്തിൽ കലാസൃഷ്ടികൾ കാണുന്നതിനോ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും മോശമായ ഒരു തെറ്റും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. പലർക്കും, ഷേക്സ്പിയർ അത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കേടായി. (അഗത ക്രിസ്റ്റി).
 7. Plant നടാൻ ഒരു വൃക്ഷം ഉള്ളിടത്ത് അത് സ്വയം നടുക. ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നിടത്ത്, അത് സ്വയം ചെയ്യുക. കല്ല് വഴിയിൽ നിന്ന് നീക്കുന്നവനാകുക. (ഗബ്രിയേല മിസ്ട്രൽ).
 8. എനിക്കായി എഴുതുന്നത് ഒരു തൊഴിലല്ല, ഒരു തൊഴിൽ പോലുമല്ല. ഇത് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്, ആയിരിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. നല്ലതോ ചീത്തയോ, അത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ». (അന മരിയ മാറ്റ്യൂട്ട്).
 9. "നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കവിത നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, എനിക്ക് കാവ്യശാസ്ത്രം തരാമോ?"  (അഡാ ലവ്‌ലേസ്).
 10. "അവർ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ദൃ l മായ ലിഡ് ഇടുകയും ഒരു ക്രൂരമായ ചാറു താഴെ പുളിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് വളരെയധികം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യമായ യുദ്ധ യന്ത്രങ്ങളോ സൈനികരോ ഉണ്ടാകില്ല." (ഇസബെൽ അലൻഡെ).
 11. അതാണ് സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളത്, അല്ലേ? നമുക്ക് എത്ര ദൂരം പോകാമെന്ന് കാണിക്കാൻ. (ലോറ ഗാലെഗോ).
 12. Help സഹായം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ വളരെ ധൈര്യമായിരിക്കണം, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? എന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ധൈര്യപ്പെടണം. (അൽമുദേന ഗ്രാൻഡെസ്).
 13. "ന്യൂയോർക്ക് സബ്‌വേയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ശൂന്യതയിലേക്ക് കണ്ണുകൾ പതിപ്പിക്കുന്നു, അവ പക്ഷികളെ നിറച്ചതുപോലെ." (കാർമെൻ മാർട്ടിൻ ഗെയ്റ്റ്).
 14. «സ്നേഹം ഒരു ചെറിയ അഭിനിവേശത്തിനോ മഹത്തായതിനോ അപ്പുറമാണ്, അത് കൂടുതൽ ... അതാണ് ആ അഭിനിവേശം കടന്നുപോകുന്നത്, നന്മയുടെ ആത്മാവിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആഗ്രഹം, വേദന, ആസക്തി എന്നിവ കടന്നുപോകുമ്പോൾ» . (കാർമെൻ ലാഫോർട്ട്).
 15. "ആത്മാവ് അതിന്റെ ശരീരത്തിനായി ചെയ്യുന്നത് കലാകാരൻ തന്റെ ജനത്തിനായി ചെയ്യുന്നതാണ്." (ഗബ്രിയേല മിസ്ട്രൽ).
 16. "സ്നേഹം ഒരു മിഥ്യയാണ്, ഒരാൾ തന്റെ മനസ്സിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ഒരു കഥ, അത് ശരിയല്ലെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് മിഥ്യയെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്." (വിർജീന വൂൾഫ്).
 17. Bad മോശം കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ കൂടുതൽ രോഗികളാക്കുകയും അക്രമത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അവ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ജീവിതത്തിൽ സുഖകരമാണെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മെ ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ലോകം വലിച്ചുകീറുന്നുവെന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ irm ട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (ലോറ ഗാലെഗോ).
 18. "ഇരുട്ടിൽ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളേക്കാൾ യഥാർത്ഥമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല." (മുറാസാക്കി ഷിക്കിബു).
 19. Story സമയം കടന്നുപോകുന്നത് തടയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ എനിക്ക് ഈ സ്റ്റോറി നിർത്താൻ കഴിയില്ല. കഥ തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാളാണെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും ഞാൻ റൊമാന്റിക് അല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ സത്യസന്ധനാണ്. (കേറ്റ് മോർട്ടൻ).
 20. "ജീവിതത്തിലുടനീളം ധാരാളം ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ജീവിക്കാൻ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ, അവർ ജീവിക്കാൻ മറക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് ഗൗരവമായി കാണുന്നു." (കാർമെൻ മാർട്ടിൻ ഗെയ്റ്റ്).
 21. "എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വാക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ മാന്ത്രികതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറവിടമാണ്, ആരെയെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കാനും സുഖപ്പെടുത്താനും കഴിവുള്ളവയാണ്." (ജെ കെ റൗളിങ്).
 22. "ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരന് എന്തിനെക്കുറിച്ചും എഴുതാനും ഏത് വിഷയത്തിലും സാഹിത്യം എഴുതാനും കഴിയും, ഒരു മോശം എഴുത്തുകാരന് ആ കഴിവില്ല." (അൽമുദേന ഗ്രാൻഡെസ്).
 23. «സ്ത്രീകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാതെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ആയിരം വിശദാംശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉപബോധമനസ്സ് ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പരസ്പരം കലർത്തുകയും അവ അവബോധത്തെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (അഗത ക്രിസ്റ്റി).
 24. ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പണവും മികച്ച ജോലികളും എടുക്കാൻ ഭയം പുരുഷന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു. (മരിയൻ കീസ്).
 25. Speed ​​ശപിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിന് പ്രതിധ്വനിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് അറിയുക എന്നതാണ്, കാരണം നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെവികളില്ല. ഇതിൽ ഇത് ഭ്രാന്തിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. ' (റോസ മോണ്ടെറോ).

 


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

ഒരു അഭിപ്രായം, നിങ്ങളുടേത് വിടുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

 1.   മൺറേസയിലെ ഡോൺ ക്വിക്സോട്ട് പറഞ്ഞു

  ഗബ്രിയേല മിസ്ട്രൽ പറയുന്നു: “എല്ലാവരും പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു ശ്രമമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് സ്വയം ചെയ്യുക. വഴിയിൽ നിന്ന് കല്ല് നീക്കുന്നവനായിരിക്കുക.
  ഞാൻ, മൺറേസയിലെ ഡോൺ ക്വിക്സോട്ട് പറയുന്നു: "അസ്വീകാര്യമായവയെ അംഗീകരിക്കുന്നവൻ ഓർമ്മിക്കപ്പെടും, സാർവത്രികവും ശാശ്വതവുമായ ഓർമ്മ, എന്തൊരു വലിയ കല്ല്!
  ക്യൂവെഡോ പറയുന്നു: വലിയ എഴുത്തും ചെറിയ പാഠവും, ആരും അത് വായിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കില്ല

  ഹ്രസ്വമായത് നൂറുകണക്കിന് പേജുകളിൽ കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും (ഗ്രേസിയനും നീച്ചയും വളരെ ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള ഹ്രസ്വ വാചകത്തോടെയാണ് മുഴങ്ങിയത്) കൂടാതെ ഈ ബൃഹത്തായ രചനയ്ക്ക് പഠനം പൂർത്തിയാകാത്ത നിരവധി ശാഖകളുണ്ടെന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം.