9 പ്രധാന തത്ത്വശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ

പ്രധാന തത്ത്വശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ

മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ തത്ത്വചിന്ത ശ്രമിക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി പല ചിന്തകരും മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ അർത്ഥം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. തത്ത്വചിന്ത ജീവിതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു, അത് ഏറ്റവും ദൈനംദിനവും ലളിതവുമായതിനെ ബാധിക്കുന്നു. തത്ത്വചിന്ത ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹം നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് നാം എത്രത്തോളം ചിന്തിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം നാം ക്ലാസിക്കുകളും നമ്മുടെ സഹായത്തിനെത്തുന്ന പുതിയ ധാരകളും അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

തത്ത്വചിന്ത ഫാഷനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവ ഒരുപിടി മന്ദബുദ്ധികളായ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ആശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച്, ചിന്ത നമ്മുടെ മുഴുവൻ അസ്തിത്വത്തെയും ഭരിക്കുന്നു; ചിന്തിക്കാനും നമ്മുടെ ലോകത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവാണ് നമ്മളെ, കൃത്യമായി, മനുഷ്യനാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ, അജ്ഞതയിൽ നിന്നും അക്രമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ, ഇക്കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും സഹായിച്ച ചില കൃതികൾ വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു..

ലാ റിപ്പബ്ലിക്ക

ലാ റിപ്പബ്ലിക്ക വ്യത്യസ്‌ത സ്വരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ്, അവിടെ സംഭാഷണം അരാജകമാണ് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലും വിഷയങ്ങളിലും. ആദ്യകാല തത്ത്വചിന്തകരിൽ ഒരാളും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരിൽ ഒരാളുമായ പ്ലേറ്റോയുടെ പക്വതയുള്ള കൃതിയാണിത്. അതിൽ, യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു തത്ത്വചിന്തയെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ, ഭൗതികമായി തിരിച്ചറിയുന്നു, അച്ചടക്കത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രമായി സ്ഥാപിക്കുന്നു, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു. അതുപോലെ, അവൻ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചും അത് ധാർമ്മികതയോടും സംയമനത്തോടും കൂടിച്ചേർന്നതിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു.

നിക്കോമച്ചിയൻ എത്തിക്സ്

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ പാശ്ചാത്യ ചിന്തകരിൽ ഒരാളാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അദ്ദേഹം രചയിതാവാണ് നിക്കോമച്ചിയൻ എത്തിക്സ്, ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന്. അവളിൽ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നേടുന്നതിന് അത് പുണ്യത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു; അത് പുണ്യം കണ്ടെത്തുന്ന മധ്യഭാഗത്താണെന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അതിരുകടന്ന മിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. ഈ കൃതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നിക്കോമാകോയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉപദേശമാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഇത് മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ സമൂഹം പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

താവോ ടെ ചിംഗ്

ലാവോ-ത്സുവിന്റെ ഈ കൃതി ഏഷ്യൻ ചിന്തയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് താവോയിസത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഭാഗമാണ്ബിസി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലാവോ-ത്സു തന്നെ സ്ഥാപിച്ച മതപരവും ദാർശനികവുമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം. C. കൃതിയുടെ ശീർഷകത്തിൽ "വഴി", "ഗുണം", "പുസ്തകം" എന്നീ വാക്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ ചൈനീസ് ഉച്ചാരണത്തിന്റെ ഈ അനുരൂപണം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു: താവോ ടെ ചിംഗ്. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൽ ഇത് വളരെ മൂല്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്, കാരണം ഇത് ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ജീവിത കല, ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക, എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അറിയുക എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസ്കാരങ്ങൾക്കും സമയത്തിനും അപ്പുറം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കവിത പോലെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിതമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ജീവിതത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തതയെക്കുറിച്ച്

ഇരുപത് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഈ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ, സെനെക്ക തന്റെ സുഹൃത്ത് പൗളിനോയുമായി സംസാരിക്കുന്നു, എസ്, ജീവിതത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തത. ജീവിതം ഹ്രസ്വമാണെന്നും നമ്മുടെ വർത്തമാനത്തിൽ നമ്മെത്തന്നെ നിലകൊള്ളാൻ സെനെക്ക ക്ഷണിക്കുന്നു, അതാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത്, അതനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു; ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് പൂർണമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടണം. മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഭാവിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, അവന്റെ വർത്തമാനം നഷ്ടപ്പെടും; എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു, കാരണം മനുഷ്യന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ദിശയും ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ, ഗൃഹാതുരത്വത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഭൂതകാലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കണം.

രീതിയുടെ പ്രഭാഷണം

റെനെ ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ ഈ കൃതി XNUMX-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആധുനിക തത്ത്വചിന്തയുടെയും യുക്തിവാദത്തിന്റെയും ("ഞാൻ കരുതുന്നു, അതിനാൽ ഞാനാണ്") പ്രോലിഗോമെനോൻ ആണ്. ഏതൊരു ഭാവനയുടെയും ഫാന്റസിയുടെയും മേൽ യുക്തി സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാർവത്രിക സത്യങ്ങൾക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്.. അതുപോലെ, ഇത് സംശയത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു, കാരണം അത് ചിന്തയുടെ പ്രകടനമാണ്; പ്രതിഫലനത്തിലൂടെ ഉറപ്പുകൾ കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ട്. ഡെസ്കാർട്ടിന്റെ തത്ത്വചിന്തയുടെ നിഗമനം, കാരണം, ചിന്തയുടെ അനന്തരഫലമായി, മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്.

സാമൂഹിക കരാർ

ജീൻ-ജാക്വസ് റൂസോയുടെ ഈ ചിത്രീകരിച്ച കൃതി പുരുഷന്മാരുടെ തുല്യതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃതിയാണ്. ഒരു സമത്വ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ, എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരേ അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അത് ഒരു സാമൂഹിക കരാറിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. സാമൂഹിക കരാർ മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും നീതിയുക്തമായ ഭരണത്തിന്റെയും പ്രതിരോധമാണ് റൂസോയുടേത്. ഈ ചിന്തയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ചാലകശക്തി.

ശുദ്ധമായ യുക്തിയുടെ വിമർശനം

ആധുനിക യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ദാർശനിക കൃതികളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇത് ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ് എഴുതി 1781-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരമ്പരാഗത മെറ്റാഫിസിക്‌സിന്റെ ശക്തമായ വിമർശനം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ഒരു പുതിയ ധാരണയിലേക്കും യുക്തിയിലേക്കും വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് മറ്റ് ചിന്തകർക്ക് വിശദീകരിക്കാം. ഈ കൃതി അതുല്യവും അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ്, കാരണം ഇത് പഴയ ചിന്താഗതി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ മാർഗത്തിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു; ചിത്രീകരിച്ചതും ആധുനികവുമായ ഒരു കൃതി എന്ന നിലയിൽ ഇത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണമായി, ഒരു പ്രിയോറി വിധിന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ചും (അദ്ദേഹം ഗണിതത്തെ ഒരു മാതൃകയായി എടുക്കുന്നു) അനുഭവത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പിൻകാല വിധികളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും തത്ത്വചിന്തയും കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ

1844-ൽ എഴുതിയ, കാൾ മാർക്‌സിന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാർക്‌സിസ്റ്റ് സാമ്പത്തികവും ദാർശനികവുമായ ചിന്തയുടെ വരികളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അവയുടെ രചയിതാവിന്റെ മരണത്തിന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കി കൃതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവ കൂടുതൽ പക്വതയുള്ള മാർക്‌സിൽ നിന്ന് അൽപ്പം അകന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ ഇന്നും പാശ്ചാത്യരെ അതിജീവിക്കുകയും ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന അന്യവൽക്കരണം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

ഇപ്രകാരം സരത്തുസ്ട്ര സംസാരിച്ചു

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രെഡറിക് നീച്ച എഴുതിയത് ഇപ്രകാരം സരത്തുസ്ട്ര സംസാരിച്ചു ഇത് ഒരു ദാർശനിക ഗ്രന്ഥവും സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ സൂപ്പർമാൻ (ഉബെർമെൻഷ്), ദൈവത്തിന്റെ മരണം, അധികാരത്തിനായുള്ള ഇച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ തിരിച്ചുവരവ് എന്നിവ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു.. വൈറ്റലിസ്റ്റ് ചിന്തയുടെ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നല്ല സ്വഭാവം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല അതിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ, മാനുഷിക ബലഹീനതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോക്രട്ടീസിന്റെ തുറന്ന വിമർശനം എന്നിവ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.