John Ortiz

ປະລິນຍາຕີການສຶກສາ, ເວົ້າເຖິງພາສາແລະວັນນະຄະດີ, ຈາກ Udone (Universidad de Oriente, Nucleo Nueva Esparta, ເວເນຊູເອລາ). ອາຈານສອນວິທະຍາໄລໃນປະທານປະຫວັດສາດ, ວັນນະຄະດີອາເມລິກາສະເປນແລະລາຕິນ, ພ້ອມທັງດົນຕີ (ການປະສົມກົມກຽວແລະການຫຼີ້ນກີຕ້າ). ປະລິນຍາຕີການສຶກສາ, ເວົ້າເຖິງພາສາແລະວັນນະຄະດີ, (Udone). ສາດສະດາຈານຂອງວັນນະຄະດີ, ປະຫວັດສາດແລະເພັງ. ຂ້ອຍເຮັດວຽກເປັນນັກຂຽນ, ໂດດເດັ່ນໃນບົດກະວີແລະບົດບັນຍາຍໃນຕົວເມືອງ. ປື້ມບາງຫົວຂອງຂ້ອຍແມ່ນ: "Transeúnte", ເລື່ອງຕ່າງໆ; "ຮ່າງກາຍຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລ", ການລວບລວມບົດກະວີ. ຂ້ອຍຍັງເຮັດ ໜ້າ ທີ່ເປັນຜູ້ສ້າງເນື້ອຫາແລະເປັນຜູ້ແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມ.

Juan Ortiz ຂຽນ 409 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2019