RC a Argymhellir: Arwr 2

Adolygiad o El Héroe 2, yr ail gyfrol sy'n cloi'r stori a adroddwyd gan David Rubín am y deuddeg prawf y mae'n rhaid i Heracles eu goresgyn yn ei fywyd.

Enwebiadau Eisner 2012

Mae gan Wobrau Eisner 2012 eu hymgeiswyr eisoes. Mae cynrychiolaeth Sbaen y tro hwn yn cyfateb i Marcos Martín, sy'n hoffi ...

'Debora' gan Pablo Palacio

O dŷ cyhoeddi Barataria, rydym yn derbyn y rhifyn newydd hwn o waith Debora, gan yr awdur Ecwador Pablo Palacio. Mae'n ymwneud â…

Rhestr o lyfrau o 2011

Efallai y byddai rhywun yn meddwl bod hongian rhestr lyfrau 2011 yn opsiwn nodweddiadol iawn. Ond a dweud y gwir,…

Y tŷ cyhoeddi ¡Caramba!

Mae'r hyn a ddechreuodd fel cyhoeddiad fel ¡Caramba!, O ystyried y llwyddiant cyflym a gyflawnwyd, wedi dod yn ...

Cymeriad: Cinio (Dawns y Ddraig)

Ydych chi'n cofio Cinio? Un o'r cymeriadau ategol mwyaf dilys yn Dragon Ball, menyw arfau i'w chymryd ... bob tro mae hi'n tisian ...

Enwebiadau Gwobrau Harvey

Trwy Entrecomics dysgon ni am yr enwebiadau diweddar ar gyfer Gwobrau mawreddog Harvey, gyda rhai uchafbwyntiau. I mi ...

Yr anime gorau rhwng 2000 a 2010

Mae'r porth Siapaneaidd Biglobe wedi gwneud arolwg ar 50 anime gorau'r degawd diwethaf, a dyma'r canlyniadau, yn eithaf chwilfrydig.

Y cymeriad: Sanae (Patty), o Hyrwyddwyr

Patty (neu Sanae) yw cheerleader bythgofiadwy'r Tîm Newydd (neu Nankatsu) a fyddai, mewn cariad â'i chapten, Oliver (Tsubasa) yn dilyn yn ôl ei draed nes iddi ei briodi

Ffair Gomig Irún III

Y penwythnos nesaf, mae cefnogwyr comig Irún mewn lwc, oherwydd bod trydydd rhifyn y ...

Yr Iliad mewn sgematigau

Mae'n ymddangos bod Martín Cristal yn cydymffurfio'n berffaith â chanonau'r theori adnabyddus sy'n honni bod pob ysgrifennwr da yn ddi-os yn ddarllenydd da yn gyntaf.

Aloja, diod theatrau'r Oes Aur

Nid tinto de verano, na chwrw ar y terasau. Diod seren cyfnod yr haf, yn ystod yr Oes Aur, oedd y porthdy, diod feddal.

Y ffrog werdd olewydd

Mae'r llwybrau academaidd y mae'n rhaid i fyfyriwr Llythyrau fel fi eu gwneud (ac eisiau, gadewch i ni fynd ...) i'w gwneud, weithiau'n arwain at leoedd ...

Harddwch y cerrynt

Y damcaniaethau mwyaf cyfoes sy'n gweithio, o athroniaeth, ar gysyniadau sy'n berthnasol i Estheteg a'r cysyniad o Gelf ...

Planet a llinell y Fforwm

Nid wyf yn gwybod a yw'n deyrnged i'r llinell olygyddol ddiflanedig a gyhoeddodd Marvel yn Sbaen ers mis Ionawr 1983 ...

Y Bwmpen a ddaeth yn Cosmos

Dim ond oherwydd fy mod i'n credu eu bod nhw'n bethau rydyn ni'n cael ein gorfodi i'w cael yn y cof, rydw i'n rhoi'r stori hon i chi, sef ...

Pedwar Tymor Manuela

   Manuela Sáenz oedd cariad mawr olaf y Rhyddfrydwr, Don Simón Bolivar. Aeth gydag ef yn ystod ei wyth mlynedd diwethaf, ...

Ar y llenyddiaeth newydd

Yn y dyddiau hyn, yn yr amseroedd hyn sy'n ein goresgyn, sy'n ein hamgylchynu, sy'n ein deall ni, mae llenyddiaeth wedi rhoi ...

Cariad Alejandra

Ffigwr y mae ei farddoniaeth wedi rhagori ar leferydd a distawrwydd. Dynes sydd wedi gwneud cig yn ...

Ray Bradbury

Ganwyd Ray Bradbury ym 1920 yn ninas Waukegan, Illinois. Treuliwyd ei blentyndod yn y dref fach hon lle mai dim ond ...

Apêl John Grisham

Heddiw mae'r nofel olaf (hyd yn hyn) gan yr awdur John Grisham, The Appeal, yn mynd ar werth yn Sbaen. Mae yna wych ...

Dysgu darlunio Archarwyr

Yn ddiweddar ar ôl seibiant sydd wedi para ychydig fisoedd rwyf wedi dychwelyd i roi fy hun o flaen y bwrdd darlunio ...

Newyddion Safonol Ionawr

Llawer a da iawn yw'r newyddion y mae Norma Editorial yn ei gyflwyno inni ar gyfer y mis nesaf: RENÉ GOSCINNY. Y…

Newyddion Panini Ionawr

Bellach gallwn gynnig y nifer o newyddbethau y bydd Panini yn eu cynnig i agor y flwyddyn. Mae yna rai na allwch chi ...

Cartref y fampir

 Pan fyddwch chi'n deffro rydych chi'n teimlo fel newydd. Nid ydych erioed wedi meddwl y gallai gwely o'r XNUMXeg ganrif fod mor gyffyrddus. Te…

Eduardo Galeano a Hydref 12

Ddoe, ar ddiwrnod ein gwyliau cenedlaethol, buom yn dathlu dyfodiad Christopher Columbus i America, camp gefnforol a oedd yn golygu ...

Kipling a chalon ei blentyn

Mae eleni'n nodi canrif yn unig ers i un o feistri naratif yr XNUMXfed ganrif, Rudyard Kipling, dderbyn y ...

Sïon Sïon (V)

Yma dychwelwn gyda mwy o sibrydion a / neu newyddion wedi'u cadarnhau am brosiectau ffilm neu deledu yn seiliedig ar fyd ...