Llygaid melyn y crocodeiliaid

Llygaid melyn y crocodeiliaid

Llygaid melyn y crocodeiliaid

Llygaid melyn y crocodeiliaid Nofel (2006) gwerthwr gorau gan yr awdur, newyddiadurwr ac athrawes Ffrengig Katherine Pancol. Yn ei dro, y llyfr hwn yw'r rhandaliad cyntaf o drioleg ddienw a barhawyd gan Waltz araf y crwbanod (2008) a Mae gwiwerod Central Park yn drist ar ddydd Llun (2010).

Yn ogystal, llwyddiant golygyddol aruthrol Les Yeux Jaunes des Crocodeiliaid —Mae enw cynhenid ​​yn Ffrangeg— wedi gwneud Pancol yn adnabyddus yn rhyngwladol. Mewn gwirionedd, derbyniodd y teitl hwn, ymhlith eraill, Wobr Maison de la Presse. Yn yr un modd, daethpwyd â’i stori i’r sgrin fawr yn 2014 o dan gyfarwyddyd Cécile Talerman; yn serennu Emmanuelle Béart a Julie Depardieu.

Crynodeb o Llygaid melyn y crocodeiliaidgan Katherine Pancol

Ymagwedd gychwynnol

Mae Josephine yn fenyw 40 oed sy'n byw ym Mharis gyda'i gŵr Antoine a'u dwy ferch, Hortense a Zoe. Yn y dechrau, Er gwaethaf methiant amlwg ei phriodas, ni all wneud penderfyniad pendant oherwydd ei ansicrwydd. Beth bynnag, mae'r chwalu yn anochel, oherwydd bod ei gŵr yn edrych yn bathetig ar ôl cael ei danio o'r arfogaeth lle bu'n gweithio.

Am fwy inri, Mae Antoine wedi bod yn y sefyllfa hon ers blwyddyn ac, yn lle ysgwyd ei hun, mae'n dechrau bod yn anffyddlon i'w wraig. Yna daw'r drafodaeth olaf gyda'r gwahaniad rhesymegol. O'r eiliad honno ymlaen, mae cyfres o ddigwyddiadau eithaf swrrealaidd a chydgysylltiedig yn cael eu rhyddhau. Un ohonynt yw'r swydd y mae Antoine yn ei chymryd yn Affrica fel rheolwr fferm crocodeil.

Y cymeriadau uwchradd

Mae'r digwyddiadau rhyfedd eraill yn cynnwys y cymeriadau uwchradd. Yn gyntaf: y Shirley enigmatig, cymydog rhyfedd; ac yn ail: Mam oer Josephine Henriette. Priododd yr olaf y gŵr barchus Marcel Gorsz mewn ail enwogion, sydd wedi caniatáu iddi gael y bywyd cyfareddol yr oedd hi bob amser ei eisiau.

Y pwynt mewnlif

Mae cwrs y digwyddiadau yn cymryd tro radical wrth Iris, Chwaer deniadol Josephine, Mae'n honni iddo ysgrifennu nofel, er, mae'n gelwydd. Yn fwy na hynny, mae'n well ganddo gadw'r twyll tan y diwedd, i'r pwynt ei fod yn gofyn i'w chwaer ysgrifennu'r testun. Er nad yw Josephine yn hoffi'r syniad, yn y diwedd mae'n cytuno i ymhelaethu ar y testun yn gyfnewid am dderbyn y rhan fwyaf o'r arian (a thalu ei dyledion).

Rhai fisoedd yn ddiweddarach ymddengys bod y llyfr wedi'i gyhoeddi, y mae ei gynnwys yn seiliedig ar y helaeth gwybodaeth hanesyddol gan Josephine tua'r XNUMXfed ganrif. Daeth y lansiad yn llwyddiant golygyddol; Mae Iris yn cael yr holl enwogrwydd; Josephine, yr enillion. Fodd bynnag, mae ffrindiau'r hanesydd yn amau ​​mai hi yw gwir awdur y llyfr ac mae hyn yn y pen draw yn effeithio ar y berthynas rhwng y chwiorydd.

Dadansoddiad

Thema

Mae'r plot yn cynnwys yr amgylchiadau sy'n amgylchynu bywyd bob dydd dynion a menywod cyffredin mewn metropolis fel Paris. Yno, mae aelodau benywaidd y stori yn amlygu (pob un yn ei ffordd ei hun) eu dymuniadau nas cyflawnwyd yng nghanol stori sy'n llawn celwyddau. Ond nid dagrau a siom yw popeth, mae yna le i gariad, chwerthin a breuddwydion hefyd.

Symbolaeth

Les Yeux Jaunes des Crocodeiliaid Mae'n llyfr sy'n llawn llawer o symbolaeth. I ddechrau, mae llygaid melyn ymlusgiaid yn cynrychioli gwahanol fathau o ofn: marwolaeth, bywyd, dod yn chi'ch hun, i fynd ar goll, i fod yn onest ... Mae'r rhywbeth i gyd yn eithaf ofnus gan rywbeth.

Yn yr un modd, mae Pancol yn cyferbynnu rhinweddau ei gymeriadau trwy bryder. Er enghraifft: Nid yw Henriette Gorsz yn ofni dim, dim ond heb gael digon o arian. Yn unol â hynny, mae'n dirmygu ei ferch ieuengaf, Josephine, sy'n sensitif ac yn hael. Yn lle, mae ei merch hynaf, Iris, yn trosglwyddo i Henriette (delwedd o) bopeth y mae'n ei edmygu: cryfder a phwer.

Beichiogi o'r gwaith

Manylodd Katherine Pancol sut lluniodd ei stori yn ystod cyfweliad a roddwyd yn 2015 i Sophie Mason o borth Awstralia Plu'r firebird. Yna, cyfeiriodd yr awdur Ffrengig at ymadrodd Isak Dinesen sy’n darllen: “mae’n dechrau gyda chanfyddiad, math o ragflaenu’r ddrama… Yna daw’r cymeriadau, cymerwch yr olygfa a lluniwch y stori”.

Dylanwadau

Llygaid melyn y crocodeiliaid yn tystio i'r amrywiaeth o themâu ac arddulliau y mae Katherine Pancol wedi'u darllen ers pan oedd hi'n blentyn. Wel, mewn amryw gyfweliadau mae hi wedi honni iddi fwynhau darllen straeon am fytholeg yr Aifft, Arabeg a Sgandinafia. Yn yr un modd, soniodd yr awdur Ffrengig Y brodyr Karamazov (Dostoevsky), Le Père Goriot (Balzac), a hyd yn oed David Copperfield.

Prif gymeriad yn seiliedig ar gymeriad go iawn

Esboniodd Pancol wrth Mason fod ei brif gymeriad yn seiliedig ar berson go iawn. “Fe siaradodd hi a minnau, roedd ganddi olwg hen ffasiwn, ychydig yn swynol ac wrth imi wrando, roeddwn i’n teimlo’r teimlad cyfarwydd hwnnw! Roedd Josephine ar fin cael ei eni ”. Gyda'r geiriau hynny, disgrifiodd yr awdur Ffrengig ymchwilydd y cyfarfu â hi ar draeth Normandi.

Hefyd, Soniodd Pancol fod yr ymchwilydd CNRS (Canolfan Genedlaethol Ymchwil Wyddonol - acronym Ffrengig) wedi bod yn canolbwyntio ar un astudiaeth ers 30 mlynedd: Gwerthwyr papurau newydd teithio y XNUMXfed ganrif yn Ffrainc. O'r pwynt hwnnw ymlaen, datblygodd yr awdur fyd o amgylch Josephine, sydd, yn wahanol i'r cymeriad go iawn, yn dadansoddi cymeriadau o'r XNUMXfed ganrif.

Genedigaeth trioleg

Ar y dechrau, ni feddyliodd yr awdur Gallig am ddatblygu trioleg. Fodd bynnag, ar ddiwedd y llyfr cyntaf, parhaodd Pancol i feddwl am y cymeriadau ... "Beth ddigwyddodd i'w bywydau? Oeddech chi'n drist neu'n hapus? Yn y modd hwn, ymddangosodd y ddau randaliad yn olynol lle mae gwahanol safbwyntiau'r cymeriadau eraill yn agored.

Am yr awdur, Katherine Pancol

Fe'i ganed ar Hydref 22, 1954, yn Casablanca, Moroco; ar y pryd roedd y ddinas hon yn dal i fod yn rhan o amddiffynfa Ffrengig. Pan oedd hi'n bum mlwydd oed, symudodd Katherine bach i Baris gyda'i theulu. Yn ddiweddarach, Yn ystod ei hieuenctid, hyfforddodd i ddod yn athrawes Ffrangeg a Lladin.

Bywyd cyfan yn gysylltiedig â llythyrau a newyddiaduraeth

Yng nghanol y 70au, Cwblhaodd Pancol ei ddoethuriaeth mewn Llythyrau Modern ym Mhrifysgol Nanterre a dechreuodd ar ei yrfa newyddiadurol. Ar ôl cyhoeddi ei nofel gyntaf, Moi d'abord (Rwy'n gyntaf, 1979), symudodd i Efrog Newydd. Yno, cofrestrodd ym Mhrifysgol Columbia i ddilyn cwrs ysgrifennu creadigol ac yna parhaodd i weithio yn y brifysgol honno.

Gan ddechrau ym 1981, dechreuodd yr awdur Ffrengig weithio fel golygydd i nofelau ac fel colofnydd yn y cylchgronau Elle y Paris Match. Yn y cyfryngau uchod, enillodd gryn enwogrwydd oherwydd arddull ei gyfweliadau. Tra yn yr Afal Mawr, priododd Katherine Pancol a bu iddynt ddau o blant (merch a gwryw). Ar hyn o bryd mae hi wedi ysgaru ac yn byw ym Mharis.

Llyfrau Katherine Pancol

Eugene & mi (2020) yw'r ail lyfr ar hugain wedi'i lofnodi gan Pancol, sy'n trysori gyrfa lenyddol sy'n rhychwantu pedwar degawd. Mae'n yrfa a ddechreuodd yn 2006 diolch i lansiad Llygaid melyn y crocodeiliaid. Nid yw'n syndod bod y testun hwn wedi'i gyfieithu i bron i ddwsin o ieithoedd; ymhlith y rheini: Tsieineaidd, Corëeg, Eidaleg, Pwyleg, Rwseg, Wcreineg a Fietnam.

Llyfryddiaeth

Ar wahân i'r rhai a grybwyllwyd Moi d'abord, Les Yeux Jaunes des Crocodeiliaid y Eugène & Moi, Mae rhestr lyfrau Pancol wedi'i chwblhau gan y teitlau canlynol:

 • Y barbaraidd (Y Barbare, 1981)
 • Scarlet os gwelwch yn dda (Scarlett, ie yn bosibl, 1985)
 • Nid yw dynion creulon yn cerdded y strydoedd (Les hommes creulon ne circulent pas les rues, 1990)
 • O'r tu allan (Vu de l'extérieur, Seuil, 1993)
 • Llun mor hyfryd: Jackie Kennedy (1929-1994) (Delwedd Une si belle, Ailgyhoeddi pwyntiau, 1994)
 • Un ddawns arall (Encore une danse, 1998)
 • Mae Et monter yn amlwg yn osgoi amour aruthrol ... (2001)
 • Dyn o bell (Un homme à pellter, 2002)
 • Daliwch fi: bywyd yw awydd (Embrassez-moi, 2003)
 • Waltz araf y crwbanod (La Valse Lente des Tortues, 2008)
 • Mae gwiwerod Central Park yn drist ar ddydd Llun (Mae Les écureuils de Central Park yn drist, 2010)
 • Merched [Pennod 1: Dawns yn ystod y dydd] (2014)
 • Merched 2 [Pennod 2: Un cam yn unig i ffwrdd o hapusrwydd] (2014).
 • Merched 3 [Pennod 1: Dewch yn fyw] (2014)
 • Tri chusan (Baisers Trois, 2017)
 • Byg Gwely (2019)

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.