වගන්ති

Actualidad Literatura හි අපි සියලු සාහිත්‍ය ප්‍රවෘත්ති සහ කතුවැකි ප්‍රවෘත්ති සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. සම්මාන, තරඟ, වෙළඳපොලේ නවතම දියත් කිරීම් ආදිය.

නව හා සම්භාව්‍ය කෘතිවල සමාලෝචන, රචනා සහ ස්ථාපිත හා නව කතුවරුන් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි වෙනත් අංශ නොසලකා හරිමින් අපි හැකි තරම් ආවරණය කිරීමට උත්සාහ කරමු.