එන්කර්නි ආර්කෝයා

2007 සිට කර්තෘ සහ ලේඛකයා. 1981 සිට පොත් පෙම්වතා. මම කුඩා කාලයේ සිටම පොත් කා දැමූ කෙනෙක්. මට නමස්කාර කිරීමට මා පෙලඹවූයේ කවුද? නට්ක්‍රැකර් සහ මීයන්ගේ රජ. දැන්, මම පා er කයෙකු වීමට අමතරව, ළමා කථා, යෞවනයන්, ආදර, ආඛ්‍යාන හා කාමුක නවකතා ලියන්නෙක් වෙමි. ඔබට මාව එන්කර්නි ආර්කෝයා හෝ කයිලා ලීස් ලෙස සොයාගත හැකිය.

එන්කර්නි ආර්කෝයා 93 අප්රේල් මාසයේ සිට ලිපි 2020 ක් ලියා ඇත