බෙලන් මාටින්

මම ස්වයං රැකියාවක නියුතු, ස්පාඤ්ඤ ගුරුවරියක් වන අතර මම සෑම විටම ලියන්නේ මා කැමති ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන්. මම මැඩ්රිඩ්හි Complutense විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ස්පාඤ්ඤ: භාෂාව සහ සාහිත්‍යය හැදෑරුවා, පසුව මම එහි දෙවන භාෂාවක් ලෙස ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් කළා. මම මගේ භාෂාවට සහ හිස්පැනික් සංස්කෘතියට ආදරෙයි, නමුත් මම කවදාවත් හොඳ කතාවක් (සම්පූර්ණ ත්‍රාසජනක රසිකයෙක්) එපා කියන්නේ නැහැ.

බෙලන් මාටින් 30 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2022ක් ලියා ඇත