කාමන් ගිලන්

බොහෝ අය වැනි විරුද්ධවාදියෙක්, අධ්‍යාපනික මොනිටරයක් ​​සහ කියවීම ඇතුළුව විවිධ විනෝදාංශ සමඟ. මම හොඳ සම්භාව්‍යයක් අගය කරමි, නමුත් සාහිත්‍යයේ අලුත් දෙයක් මගේ අතට පත්වන විට මම සංගීත කණ්ඩායම සමඟ සම්බන්ධ නොවෙමි. 'ඊ-පොත්' වල පහසුව සහ පහසුව මම අගය කරමි. එහෙත් සෑම විටම සිදු කළ පරිදි කඩදාසි දැනීමෙන් කියවීමට කැමැත්තක් දක්වන අයගෙන් කෙනෙක් මම වෙමි.

කාමන් ගිලන් 352 මැයි මාසයේ සිට ලිපි 2014 ක් ලියා ඇත