ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਵੇਖੋ ਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ). ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.

ਅਕਸਰ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਫ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ. ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਿਉਂ ਹੈ.

ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦੇ

La ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ:

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਓ

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100.000 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਵਾਨ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 25%, ਜਦੋਂ ਕਿ levelਸਤਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ writerਸਤ ਲੇਖਕ, 3000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਬਾਕੀ ਬਾਰੇ ਕੀ?

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ 100.000 ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ adequateੁਕਵੇਂ expressੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏਗਾ.

ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ, ਧਿਆਨ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ' ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ.

Y ਸਮਝ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ answerੰਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਟੈਕਸਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ.

ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਠ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬਣਾ.

ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ

ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਅਤੇ ਉਹ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਤੂਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੋ

ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੋ

ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗ਼ਲਤ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਅਲਾਰਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ.

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ (ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ) ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ. ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰਲ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ.


ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ. ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ.

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

*

*

  1. ਡੇਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਮਿਗੁਏਲ Áੰਗਲ ਗੈਟਨ
  2. ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਪੈਮ, ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ.
  3. ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ: ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ
  4. ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ: ਡੇਟਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
  5. ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ: ਓਸੇਂਟਸ ਨੈਟਵਰਕ (ਈਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ
  6. ਅਧਿਕਾਰ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

bool (ਸੱਚਾ)