Pedro Simón: x'għandek tkun taf dwar dan l-awtur u kotba miktuba

Pedro Simon Fuente_Deia

Sors: Deia

Qrajt xi kotba ta’ Pedro Simón? Taf lil dan l-awtur? Jekk ma qrajt l-ebda ktieb tiegħu, jew jekk, għall-kuntrarju, tafu u qrajtu l-kotba tiegħu, allura nitkellmu dwaru.

Int tkun taf id-data kollha li ġbarna mingħand dan il-ġurnalist u kittieb, mhux biss mill-ħajja letterarja tiegħu, iżda wkoll professjonalment u kemmxejn personali. U, ovvjament, il-kotba li ktibt. Sir af aktar dwaru.

Min hu Pedro Simon?

Pedro Simón Source_PlanetadeLibros

Sors: Planet of Books

L-ewwel ħaġa li għandek tkun taf hija li Pedro Simón huwa ġurnalist u kittieb (kif għedtilkom qabel). Twieled f’Madrid fl-1971, fejn jgħix bħalissa. Bħalissa jaħdem f'El Mundo, fejn tista' ssib diversi artikli tal-awtur tiegħu (Is-soltu jippubblika bejn artiklu wieħed u żewġ fil-ġimgħa). Fil-fatt, għal dan ix-xogħol irnexxielu jirbaħ il- Ortega y Gasset tal-2015 (għas-sensiela ta’ rapporti li ppubblika fil-gazzetta bl-isem “La España del despilfarro”) kif ukoll il-Premju għall-Aħjar Ġurnalist tas-Sena mill-APM fl-2016.

Barra minn hekk, kien finalista fil-Gabo Foundation Awards fl-2020 filwaqt li, sena wara, rebaħ il-Premju King of Spain għall-Ġurnaliżmu.

Fil-livell letterarju għandna l-ewwel ktieb li ppubblika, Ħajja, slalom, fl-2006, mid-dar tal-pubblikazzjoni La Esfera de los Libros. Fil-fatt, huwa tenna ma’ dan l-editorjal f’żewġ okkażjonijiet oħra, b’Memories of Alzheimer’s u b’Periklu ta’ Kollass. L-ewwel huwa esej filwaqt li t-tieni huwa rumanz innifsu.

Liema kotba kiteb Pedro Simón?

Jekk Pedro Simón jaqbadlek għajnejk issa, Kif ngħidulek dwar il-kotba li kiteb? Minbarra dawk li semmejna, għandu xi ftit aktar. Sal-2022 ippubblika total ta’ sitt kotba, li minnhom se nikkummentaw hawn taħt:

Ħajja, slalom

Kien l-ewwel ktieb li kiteb Pedro Simón, għalkemm għadu xi ħaġa bħal bijografija ta’ Paco Fernández Ochoa. Inħallukom is-sinopsi:

«Ħajja, slalom tirrifletti l-istat fiżiku u mentali ta’ Paco Fernández Ochoa u l-ħsibijiet tiegħu fil-ħarifa tal-2006. Diversi ġimgħat ta’ tejps irrekordjati, fost għoljiet ta’ kartun Marlboro, kunfidenza li ma titfissirx, daħk memorabbli, mumenti ta’ ħafna daħk, u ġranet griżi li fihom l-uġigħ oħxon tal-marid jista’ kważi jinqata’ b’sikkina.

«Kull bidunett mhux ġurnata inqas; kull tlugħ ix-xemx hija ġurnata oħra”, kien jgħid Paco. “Ġurnata oħra biex tkun mal-maħbubin tiegħek, tiċċettja, tgawdi dak li tista’. Aħna morda u l-fejqan ma jiddependix minn wieħed. Għaliex ma taħsibx li se taħdem? U jekk le, allura jkollna mmutu. Imma ma titlef ħajtek.

Sebaħ fis-6 ta’ Novembru, Paco miet u ma setax jaqra l-paġni tal-ktieb tiegħu. Sa dak il-jum ma mietx; pazjenti oħra bil-kanċer, ivvelenati bin-niket, qed jagħmlu dan waqt li jkunu ħajjin. “Dak li jibża’, min jara kollox iswed, min jitbaxxa, dak diġà qed imut,” tenna. Dan ix-xogħol li jagħlaq it-tbissima tal-Pakoterapija huwa dirett għalihom.

Il-ktieb jista’ jitqies bħala ġieħ lil wieħed mill-irġiel li kien l-aktar magħruf fi Spanja u li kiseb l-aktar għal pajjiżu.

Tifkiriet ta 'Alzheimer

Memories of Alzheimer's Source_The sphere of books

Sors: L-isfera tal-kotba

It-tieni ktieb, wieħed minn dawk li tah l-aktar fama, kien fil-fatt esej li wettaq biex iqajjem kuxjenza dwar l-Alzheimer, mhux fuq livell ta’ saħħa, iżda dwar is-sentimenti u dak li jista’ jikkawża li tinsa mill-ħajja. għexu u l-memorji kollha li huma parti minn dawk in-nies.

Is-sinossi tiegħu huwa pjuttost xokkanti, hu għalhekk li nħalluha hawn taħt.

«Il-marda ta’ Alzheimer hija l-pakkett tas-silġ li Pasqual Maragall ma kienx jaf fejn għandu jżomm. Il-bajda moqlija li tidħaq lil Mary Carrillo. L-International li ma ħossx familjari għal Jordi Solé Tura. L-infermier li Eduardo Chillida ħawwad ma' Dulcinea. Il-"min hu Mariam" ta' Adolfo Suárez. L-Istanbul ta' Tomás Zori. Il-lupa ta’ Leo Hernandez. Madwar id-dinja minn Navalmoral de Béjar miz-zija ta’ Carlos Boyero. L-offside tal-futboler Antonio Puchades. Is-skiet ta’ Enrique Fuentes Quintana. Il-Pariġi ta’ Elena Borbón Barucci. It-tracksuit blu ta’ Carmen Conde. Kant fix-xita tliet darbiet kuljum minn Antonio Mercero.

Il-memorji tal-Alzheimer ma jistgħux jittieklu, iżda l-linji tiegħu jiswew bħala farmakopea kontra marda mingħajr kura, marda li għandha 800.000 Spanjol jitbandlu fil-fluwidu amnjotiku ta’ oblivion u qraba bla għadd jaqbdu ma’ album tar-ritratti”.

Sinister totali

F'dan il-każ il-ktieb huwa bbażat fuq l-esperjenzi li kellhom il-vittmi tal-kriżi ekonomika. Hija antoloġija li Pedro Simón ippubblika f’El Mundo u li ġabar f’dan il-ktieb. Wieħed minn dawk ir-rapporti, “La España del despilfarro” qalilha l-Premju Ortega y Gasset, mogħti minn El País lill-aqwa xogħlijiet ġurnalistiċi miktuba bl-Ispanjol.

“Bejn l-2012 u l-2015, Pedro Simón daret Spanja biex jiddokumenta l-effetti tal-kriżi ekonomika fuq il-post u jiġbor ix-xhieda tal-vittmi. Huwa ppubblika, fil-gazzetta ‘El Mundo’, is-seba’ sensiliet inklużi f’dan il-volum».

Periklu ta' kollass

Il-periklu tal-kollass huwa wieħed mill-ewwel rumanzi, sewwasew, ta’ Pedro Simón. Fiha nsibu storja ta’ vizzju li se żżommok mwaħħla mal-paġni ta’ dan ir-rumanz. Ovvjament, hemm ħafna karattri u għalhekk il-qari jrid ikun kemmxejn bil-mod biex ikun jista’ jsir jaf il-karattri fil-fond, għall-inqas għall-ewwel.

“Offerta ta’ xogħol ħażina, kamra ta’ stennija tal-ġenn, direttur tal-HR mogħti għas-sadiżmu u l-entomoloġija, u disa’ persuni li qed ifittxu xogħol iddisprat b’ras iebsa ta’ bug.

Dan huwa l-punt tat-tluq tal-Periklu tal-Kollass, rumanz poliedriku li fih l-awtur jittraċċa inċiżjoni qawwija tal-kriżi, l-epika (jekk ikun possibbli) ta’ ħajjiet imħabblin u mkissrin, bħall-friegħi ta’ siġra mħassra mid-dud tal-injam u li għandhom jinqatgħu.

L-omm li tbigħ l-arloġġ tagħha u wkoll il-ħin l-aktar intim tagħha. L-istudent universitarju li ma jistax isib impjieg jew raġunijiet biex ikompli jfittex. Il-insomniac li wettaq tradiment. Il-ħaddiem tat-tindif li mistħija bir-riħa tagħha. In-negozjant li qabel kien tal-biża’ u issa huwa diżgustanti. Il-formworker li jaħbi jdejh... F’din il-waiting room, kulħadd qiegħed fuq l-istess dgħajsa. Kollha jagħmluha mingħajr boxxla. U huma kollha nieżla fl-istess irdum."

Kroniki tal-Barbari

«Pedro Simón jiġbor f’dan il-ktieb rapporti fejn il-linja ta’ gwida hija l-kompassjoni, il-ferita miftuħa, ġurnaliżmu uman.

Junkie ta’ 73 sena, ir-raġel li miet ħaj, l-armla li ltaqgħet mal-qattiel ta’ żewġha u stejjer oħra minn Spanja fejn tiekol jew tittiekel.

Minħabba Hemm uġigħ li ma jistax jingħadd bil-kliem. U li għandhom bżonn ktieb sħiħ ».

Għal darb’oħra, din hija antoloġija ta’ rapporti b’rabta komuni li taw lok għall-pubblikazzjoni ta’ ktieb ġdid.

l-ingrati

L-ingrati Sors_Kotba kollha tiegħek

Sors: Il-kotba kollha tiegħek

“Kronika eċċitanti tal-familja u sentimentali. Ir-ritratt ta’ pajjiż li ħares lejn il-futur u nesa jirringrazzja lill-ġenerazzjoni li għamilha possibbli.

«Talbuna biex is-sodda tiegħi kellha erba’ kantunieri żgħar u li erba’ anġli ċkejkna jħarsuha għalina, imma s-sodda tiegħi kellha mill-inqas ħamsa. U waħda minnhom kienet mara tal-pajjiż li twerżqet meta tbewsek.

1975. L-għalliema l-ġdida tasal ma’ wliedha f’belt f’dik Spanja li qed tibda tbattal.. L-iżgħar huwa David. Il-ħajja tat-tifel tikkonsisti f’li jmur id-dris, iqaxxar irkopptejh, jegħleb minn bir mingħajr bankina u jivvjaġġa jagħlaq għajnejh fil-ħanut tal-merċa. Sakemm persuna li tieħu ħsiebha tiġi d-dar u ħajjithom tinbidel għal dejjem. Minn Emerita, David se jitgħallem dak kollu li hemm x’taf dwar iċ-ċikatriċi tal-ġisem u l-feriti tar-ruħ. Grazzi għat-tifel, hi se tirkupra xi ħaġa li ħasbet li tilfet ħafna ilu.

L-ingrati huwa rumanz eċċitanti dwar ;enerazzjoni li kienet tg[ix f’dik Spanja fejn in-nies kienu jivvjaġġaw bla ċinturini tas-sigurtà f’Simca u l-ikel ma kienx jintrema għax ilu ma tantx kien għaddew bil-ġuħ. Ġieħ, bejn tenerezza u ħtija, lil dawk li akkumpanjana hawn mingħajr ma talbu xejn lura.

Rumanz nostalġiku li, jekk għandek aktar minn 40-50 sena, żgur li jfakkarkom fit-tfulija li għext.

Il mifhum ħażin

Dan ir-rumanz huwa l-aħħar wieħed li ippubblika l-awtur, fl-2022 (għalhekk jista’ jkun li dalwaqt jidher wieħed ġdid). Qoxra simili ħafna għal dik preċedenti, l-intrajt ikompli b’dik in-nostalġija li semmejna u fejn tittratta suġġett li qatt ma joħroġ mill-istil: komunikazzjoni bejn il-ġenituri u l-adolexxenti.

“Spedizzjoni memorabbli fil-qalba ta’ familja.

«Aħna dik il-ġenerazzjoni li fit-tfulija tagħha ħalliet l-aqwa post fuq il-mejda lill-missier u issa tħallih f’idejn l-iben. Hekk aħna,” jgħid Javier, il-missier.

“L-adolexxenza tista’ tkun infern. Biżżejjed bis-sema tal-oħrajn. Biżżejjed timmaġinahom ferħanin u sbieħ minnek u mingħajr l-għoqda li tħoss ġewwa”, tgħid Inés, it-tifla.

Javier u Celia huma koppja ta’ klassi tan-nofs b’tifel żgħir u bint pre-adolexxenti. Hu jaħdem f’dar tal-pubblikazzjoni u hi fi sptar; hu jiffissa ħajjiet foloz u hi tirranġa ħajjiet reali. Jippruvaw jirnexxu, jimxu lejn lokal aħjar, ħajja ta 'kuljum. Tista’ tkun l-istorja ta’ ħafna. Sakemm issir eskursjoni lejn il-Pirinej li tbiddel assolutament kollox.

Din hija l-istorja ta’ vjaġġ fl-abbiss li titkellem dwar ħafna vjaġġi oħra. Il-vjaġġ mit-tfulija sal-adoloxxenza mnikkta. Dik li tgħaddi mill-ferħ tat-tfal sas-skiet l-aktar sepulkrali. Dak mal-ġenituri li jimxu warajhom bil-ħtija tagħhom u jaslu tard. Dik tan-nanniet li marru qabel u li ħadd ma jisma’. X'jagħmel xi ħadd biex isalva ħajja. Hija wkoll l-istorja ta’ dak il-vjaġġ l-ieħor li lkoll nibżgħu minnu: dak li jitkellem dwar il-passat l-aktar mudlam u sigriet tagħna.

Los incomprendidos huwa rumanz dwar is-solitudni tal-familja, in-nuqqas ta’ komunikazzjoni bejn il-ġenituri u t-tfal, l-orrur li tgħid, imma wkoll, u mill-ewwel paġna, dwar it-tama».

Issa huwa imissek, Kont taf lil Pedro Simón? X'ktieb qrajt minnu?


Il-kontenut tal-artikolu jaderixxi mal-prinċipji tagħna ta ' etika editorjali. Biex tirrapporta żball ikklikkja hawn.

Kun l-ewwel li tikkummenta

Ħalli l-kumment tiegħek

Your email address mhux se jkun ippubblikat. oqsma meħtieġa huma mmarkati bl *

*

*

  1. Responsabbli għad-dejta: Miguel Ángel Gatón
  2. Għan tad-dejta: Kontroll SPAM, ġestjoni tal-kummenti.
  3. Leġittimazzjoni: Il-kunsens tiegħek
  4. Komunikazzjoni tad-dejta: Id-dejta ma tiġix ikkomunikata lil partijiet terzi ħlief b'obbligu legali.
  5. Ħażna tad-dejta: Bażi tad-dejta ospitata minn Occentus Networks (UE)
  6. Drittijiet: Fi kwalunkwe ħin tista 'tillimita, tirkupra u tħassar l-informazzjoni tiegħek.