प्रसिद्धी

रेड ब्यूटीचा लेखक अरंतझा पोर्टलॅबल्सची मुलाखत

अरांत्झा पोर्टबॅलेसचा जन्म सॅन सेबॅस्टियन येथे झाला होता, परंतु ती गॅलिशियन पालकांची मुलगी आहे, ती एकसारखी वाटते आणि गॅलिसियामध्ये राहते. तसेच...

पेंग्विन रँडम हाऊसने त्याचे प्रकाशन गट एडिसिओनेस सलामंद्रासह विस्तृत केले

शेवटचा दिवस 3 होता जेव्हा बातमी फुटली: पेंग्विन रॅमडॉन हाऊस ग्रुपने एडिसिओनेस सॅलमँद्राचा ताबा घेतला...