"വിസ്മൃതി വസിക്കുന്നിടത്ത്"

വിസ്മൃതി വസിക്കുന്നിടത്ത്

"വിസ്മൃതി വസിക്കുന്നിടത്ത്" ന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ലൂയിസ് സെർനുഡ ബെക്വറിന്റെ ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ തലക്കെട്ട് എടുത്തത്, സ്പാനിഷ് ഗായകനും ഗാനരചയിതാവുമായ ജോക്വിൻ സബീനയുടെ ഒരു ഗാനത്തിന് അതിന്റെ പേര് നൽകുന്നു. ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വേദന ഉളവാക്കുന്ന വിസ്മൃതി, കവിതാസമാഹാരം മുഴുവൻ ചുറ്റുന്ന അച്ചുതണ്ടാണ്. ഇത് ഒരുതരം മരണമാണ്, ഓർമ്മകളുടെ മായ്ച്ചുകളയുന്നു, ഒരു കാലത്ത് മനോഹരമായ ഒരു വികാരമായി അവശേഷിച്ചതിൽ നിരാശനായി കവിയെ നയിക്കുന്നു.

ഇത് നെഗറ്റീവ് ഭാഗമാണ് അമോർ, അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ, അത് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നവ, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഏതൊരു കാമുകനും തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നു, കാരണം ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല, പ്രണയ ഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനം അനിവാര്യമായും വിസ്മൃതിയിലേക്ക് നയിക്കും. സന്തോഷവും ക്ഷേമവും അടിസ്ഥാന സ്തംഭങ്ങളായ മുൻ ഘട്ടത്തിലെ പോസിറ്റീവിറ്റിക്ക് വിരുദ്ധമായി നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ.

പ്രണയവും തമ്മിലുള്ള എതിർപ്പ് പോലെ ഹൃദയമിടിപ്പ്ഓർമ്മയ്‌ക്കും വിസ്മൃതിക്കുമിടയിൽ, സന്തോഷത്തിനും നിരാശയ്‌ക്കുമിടയിൽ, മറ്റൊരു വിരുദ്ധത ഈ കൃതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഇത് മാലാഖയും പിശാചും തമ്മിലുള്ള ഒന്നാണ്, അവ വായനക്കാരോട് മന്ത്രിക്കുന്ന കാവ്യാത്മക ശബ്ദങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

ഈ കൃതിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൂയിസ് സെർനുഡയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ കവിതാസമാഹാരങ്ങളിൽ നല്ല വിമർശനം നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെ എല്ലാ പ്രശംസയും ലഭിച്ചു.

വിസ്മൃതി എവിടെയാണ്, പുസ്തകം

ലൂയിസ് സെർനുഡയുടെ പുസ്തകം വിസ്മൃതി വസിക്കുന്നിടത്ത് 1934-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കവിതകൾ 1932 നും 1933 നും ഇടയിലാണ് എഴുതിയതെങ്കിലും. അവയിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് തലക്കെട്ടിന് അതിന്റെ പേര് നൽകുന്നതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.

ഈ കവിതാസമാഹാരം രചയിതാവിന്റെ യുവവേദിയിൽ പെടുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രണയ നിരാശയും പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് മോശമായി തോന്നുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള കയ്പേറിയ വികാരങ്ങളോ ഉള്ളതിന്റെ കാരണം.

കൂടാതെ, കവിതയ്‌ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാസമാഹാരത്തിനും അദ്ദേഹം നൽകിയ തലക്കെട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ലെന്നും മറിച്ച് മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനായ ഗുസ്താവോ അഡോൾഫോ ബക്വറിനെ നോക്കിക്കാണുന്നുവെന്നും റിമ എൽ‌എക്സ്വിഐയിൽ അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം, "വിസ്മൃതി വസിക്കുന്നിടത്ത്" എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ?

നിരവധി കവിതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം, പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി അവയെല്ലാം പ്രണയത്തെയും ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ്, അശുഭാപ്തി വികാരങ്ങൾ. ലൂയിസ് സെർനുഡയുടെ ആദ്യകാല കൃതികൾക്ക് ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അത് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അദ്ദേഹം നേടി.

വിസ്മൃതി എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് വിശകലനം

കവിതാസമാഹാരത്തിനുള്ളിൽ, പുസ്തകത്തിന്റെ അതേ പേര് വഹിക്കുന്നവ എല്ലാവരിലും നന്നായി അറിയപ്പെടുന്നതാണ്, കൂടാതെ ഈ കൃതിയിൽ രചയിതാവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തീമുകളും സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനാൽ, അത് വായിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റെല്ലാ കവിതകളും അശുഭാപ്തിവിശ്വാസം, ഏകാന്തത, ദു orrow ഖം തുടങ്ങിയവയെ അതിർത്തി നിർത്തുന്നതിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ധാരണ നൽകാൻ കഴിയും.

വിസ്മൃതി എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് 22 ശ്ലോകങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന 6 വാക്യങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലും മീറ്റർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപോലെയല്ല, എന്നാൽ അസമത്വമുണ്ട്, ചില വാക്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ ദൈർഘ്യമേറിയതാണ്.

ശ്ലോകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗീതങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയല്ല. ആദ്യത്തേത് 5 വാക്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് 3 ആണ്; നാലിൽ മൂന്നാമത്തേത് ... അവസാനത്തേത് 4 മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സംഭാഷണരൂപങ്ങളാണ്:

 • വ്യക്തിത്വം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഗുണനിലവാരം, പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോ ആശയത്തിനോ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക.

 • ചിത്രം. ഒരു യഥാർത്ഥ കാര്യത്തെ വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വാചാടോപമാണ് ഇത്.

 • അനഫോറ. ഇത് വാക്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും ഒരു വാക്യത്തിലും ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി ആവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്.

 • ഉപമിക്കുക. അവയ്‌ക്കിടയിൽ പൊതുവായ ഗുണമുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.

 • വിരുദ്ധത. കവിതയിൽ സാധാരണയായി പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തിന്റെ എതിർപ്പ് തുറന്നുകാട്ടുന്നതിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

 • ചിഹ്നം. ഒരു വാക്ക് മറ്റൊരു പദത്തിന് പകരമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കവിതയുടെ ഘടന ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു, കാരണം അത് ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ ഒരു ആശയം ആരംഭിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങൾ കവിതയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, അത് അവസാനിക്കുന്ന അതേ കാര്യത്തോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും, (വിസ്മൃതി ജീവിക്കുന്നിടത്ത്), അതിനുള്ളിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

കവിതയുടെ ഭാഗം 1

അതിൽ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടും. ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയം സ്നേഹത്തിന്റെ മരണം, ആത്മീയ മരണം, എന്നാൽ പ്രണയത്തിലുള്ള നിരാശ കാരണം, രചയിതാവ് ആ വികാരത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

വിസ്മൃതി വസിക്കുന്നിടത്ത് ഭാഗം 2

ഈ ഭാഗത്ത് 9 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും, അതായത് 3, 4 എന്നീ ഗീതങ്ങൾ. കവിതയുടെ ആഗ്രഹം ആയതിനാൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് കൂടുതൽ അശുഭാപ്തിവിശ്വാസമാണ്. സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിർത്തുക, ആ വികാരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തകർക്കാനും എല്ലാവിധത്തിലും ശ്രമിക്കുക.

3 ഭാഗം

അവസാനമായി, കവിതയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം, 16 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ (5, 6 ഖണ്ഡികകൾ) സ്നേഹത്തിന്റെ വികാരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന്, ഇത് വീണ്ടും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വികാരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് അത് ഒരു മെമ്മറിയിലെ ഒരു മെമ്മറിയായി മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ.

വിസ്മൃതി എവിടെയാണ് എന്ന കവിതയുടെ അർത്ഥമെന്താണ്?

വിസ്മൃതി വസിക്കുന്നിടത്ത് താൻ അനുഭവിച്ച പ്രണയ നിരാശയ്ക്ക് തനിക്കുണ്ടായ വേദന പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ലൂയിസ് സെർനുഡ മാറി. വാസ്തവത്തിൽ, അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വീണ്ടും പ്രണയത്തിലാകാതിരിക്കുക, വീണ്ടും പ്രണയത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക, സംഭവിച്ചതെല്ലാം മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നിവയാണ്.

ഈ വികാരങ്ങളെല്ലാം ഈ കവിതയിൽ രചയിതാവ് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും പുസ്തകത്തിൽ ഇനിയും ധാരാളം ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരുപക്ഷേ, പ്രണയത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ is ന്നൽ നൽകുന്നത്, മാത്രമല്ല അത് സ്വയം കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും. ഇക്കാരണത്താൽ, കാര്യങ്ങൾ ആദർശവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്രത്യക്ഷമാകുക, മരിക്കുക എന്നതാണ്, കാരണം "കവിഡ്" എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ആ മാലാഖ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അമ്പടയാളം പതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മറ്റേ വ്യക്തിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ.

അതിനുവേണ്ടി, നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിസ്മൃതിയിൽ അഭയം തേടാൻ രചയിതാവ് ശ്രമിക്കുന്നു ഒപ്പം നിങ്ങൾ ജീവിച്ച ആ നിമിഷങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വേദനയും നിരാശയും അനുഭവിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക.

കവിതയുടെ സന്ദർഭോചിതവൽക്കരണം

ലൂയിസ് സെർനുഡ

1902 ൽ സെവില്ലിലാണ് ലൂയിസ് സെർനുഡ ജനിച്ചത്. 27 ലെ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കവികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം, പക്ഷേ അദ്ദേഹവും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു, തന്റെ കവിത തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച വികാരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമാക്കി.

സെവില്ലെ സർവകലാശാലയിൽ (1919) നിയമപഠനം നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ സുഹൃത്ത് പെഡ്രോ സാലിനാസ് വഴിയാണ് സാഹിത്യത്തിൽ ആദ്യമായി അനുഭവിച്ചത്. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ ആദ്യ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിനു പുറമേ മറ്റ് എഴുത്തുകാരെയും കണ്ടുതുടങ്ങി.

1928 ൽ അദ്ദേഹം ടുലൗസിൽ ജോലിക്ക് പോയി. 1929 ൽ അദ്ദേഹം മാഡ്രിഡിൽ താമസിക്കാനും ജോലിചെയ്യാനും തുടങ്ങുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തോളം താമസിക്കും. ഫെഡറിക്കോ ഗാർസിയ ലോർക്ക, അല്ലെങ്കിൽ വിസെൻറ് അലിക്സാൻഡ്രെ തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരുമായി തോളിൽ തലോടുന്നതിനുപുറമെ 1930 മുതൽ ലിയോൺ സാഞ്ചസ് ക്യൂസ്റ്റ പുസ്തകശാലയിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. എഴുത്തുകാരുമായുള്ള ആ കൂടിക്കാഴ്ചകളിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ലോർക്ക 1931 ൽ സെറാഫെൻ ഫെർണാണ്ടസ് ഫെറോയെ പരിചയപ്പെടുത്തി, കവിയുടെ ഹൃദയം മോഷ്ടിച്ച ഒരു യുവ നടൻ. സെർനുഡയിൽ നിന്ന് തന്റെ പണം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൂവെന്നതാണ് പ്രശ്‌നം, മാത്രമല്ല, പരസ്പരവിരുദ്ധത തോന്നാത്തതിനാൽ, വിസ്മൃതി വസിക്കുന്ന കവിതയെ പ്രചോദിപ്പിച്ച നിമിഷമാണ് (ശേഖരത്തിന്റെ ശേഖരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ബാക്കി കവിതകൾക്കൊപ്പം) അതേ പേര്). അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് 29 വയസ്സായിരുന്നു, കവിതകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുവത്വ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാസ്തവത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു പ്രണയമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നു, അതിനാൽ വിസ്മൃതി എവിടെ വസിക്കുന്നു എന്ന കവിതയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അനുസരിച്ചായിരിക്കാം, സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു മറ്റ് വികാരങ്ങൾ.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.