ബെലെൻ മാർട്ടിൻ

ഞാൻ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാളാണ്, ഒരു സ്പാനിഷ് അധ്യാപകനാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും കുറവാണ് എഴുതുന്നത്. ഞാൻ മാഡ്രിഡിലെ കോംപ്ലൂട്ടൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്പാനിഷ്: ഭാഷയും സാഹിത്യവും പഠിച്ചു, തുടർന്ന് അവിടെ രണ്ടാം ഭാഷയായി സ്പാനിഷിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. എനിക്ക് എന്റെ ഭാഷയും ഹിസ്പാനിക് സംസ്കാരവും ഇഷ്ടമാണ്, എന്നാൽ ഒരു നല്ല കഥ (മൊത്തം ഹൊറർ ആരാധകൻ) ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല.

30 ജൂലൈ മുതൽ ബെലെൻ മാർട്ടിൻ 2022 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്