നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല വാചക അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയുമോ?

ഒരു നല്ല വാചക അഭിപ്രായം പറയുക

El വാചക വ്യാഖ്യാനം എന്ന വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും ആവർത്തിച്ചുള്ള വ്യായാമങ്ങളിലൊന്നാണ് ഭാഷയും സാഹിത്യവും ബാക്കലൗറിയേറ്റ് ഘട്ടത്തിൽ. എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു വാചക അഭിപ്രായം നൽകുന്നത്? ഈ ലേഖനത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽ‌കുന്നു, കൂടാതെ മറ്റു പലതും കുറച്ച് ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ‌ പാലിച്ച് ഒരു നല്ല വാചക അഭിപ്രായം എങ്ങനെ നൽകാമെന്ന് ഞങ്ങൾ‌ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.

ഈ ലളിതമായ നുറുങ്ങുകൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യ പാഠത്തെയും നിങ്ങൾ എതിർക്കില്ല.

വാചക അഭിപ്രായം: അത് എന്താണ്, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം

ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യായാമമാണ് വാചക അഭിപ്രായം സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ പരിശോധിക്കുക അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കുന്ന ശീലത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. സന്ദേശം വ്യക്തമായും കൃത്യമായും വിശദീകരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വാചകം എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷാപരമായി നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

ഒരു നല്ല വാചക അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള രീതി

നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് അഭിപ്രായങ്ങൾ മികച്ചതാകാനും അടുത്ത സെലക്റ്റിവിറ്റി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച ഗ്രേഡ് നേടാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ രീതി പിന്തുടരണം.

 • 1 ചുവട്: ഒരു ഉണ്ടാക്കുക സാഹിത്യ പാഠം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ. ഈ വായന അഭിപ്രായത്തിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടമാണ്, അതായത്, വ്യായാമം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാചകം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും അതിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി മനസിലാക്കുകയും അതിന്റെ എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും പദപ്രയോഗങ്ങളുടെയും അർത്ഥവും ആവശ്യമാണ് (ഒരു ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു അജ്ഞാത പദങ്ങൾക്കായി സാധ്യമായ തിരയലിന് സമീപമുള്ള നിഘണ്ടു).
 • ഘട്ടം 2: ശകലം കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുകഅതായത്, ഒരു സന്ദർഭത്തിലും സമയത്തിലും ഇത് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്, രചയിതാവ് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ (ഇത് അതിന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന നൽകും) ഒടുവിൽ, ഇത് ഒരു ഹ്രസ്വ ശകലമാണെങ്കിൽ, എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് അറിയാൻ അത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.
 • 3 ചുവട്: ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം സാഹിത്യ പാഠത്തിന്റെ തരം അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ രൂപം. അതായത്, വാചകം ഗാനരചന, തിയേറ്റർ, ആഖ്യാനം മുതലായവയാണെങ്കിൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, വാചകം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വാക്യങ്ങളുടെ അളവ്, അവയുടെ ശ്രുതി, ചരണങ്ങൾ, കവിതയുടെ പേര് മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മെട്രിക് വിവരണം നിർമ്മിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്. നേരെമറിച്ച്, വാചകം വിവരണമാണെങ്കിൽ, ആഖ്യാതാവിന്റെ സ്വഭാവം, നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനം, ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രതീകങ്ങൾ, ആഖ്യാന ചട്ടക്കൂട് മുതലായ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെ വിശകലനം ഞങ്ങൾ നടത്തണം.
 • 4 ചുവട്: ഞങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം കഴിയുന്നത്ര ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യും. ഇതിനായി, ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഘടന, തീം, വാചകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ആശയങ്ങൾ, ദ്വിതീയ ആശയങ്ങൾ മുതലായവ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിശകലനം ചെയ്യുകയും വേണം.
 • 5 ചുവട്: ഞങ്ങൾ ഫോം വിശകലനം ചെയ്യും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഉള്ളടക്കം ഫോമിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്: ആശയക്കുഴപ്പം, ഭയം, ആശ്ചര്യം, സന്തോഷം തുടങ്ങിയവ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ അറിയിക്കാനോ രചയിതാവിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ.
 • 6 ചുവട്: തീരുമാനം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വാചക അഭിപ്രായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ, ഞങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹ്രസ്വവും സംയുക്തവുമായ ആശയം നൽകുന്നതിന്, വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് അഭിപ്രായത്തിൽ മുമ്പ് തുറന്നുകാട്ടിയ എല്ലാ പോയിന്റുകളുമായും യോജിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ നിഗമനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം സാധുവായിരിക്കും. ഈ നിഗമനത്തിൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ മതിപ്പ്, വായനയോടുള്ള നമ്മുടെ സംതൃപ്തി, അത് നമ്മിലേക്ക് പകർന്ന വികാരങ്ങൾ, അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ വിലയിരുത്തൽ തുടങ്ങിയവയും ഉൾപ്പെടുത്താം.

ഒരു നല്ല വാചക അഭിപ്രായം നൽകുന്നത്, നമുക്ക് വളരെ വിശദമായ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും, പരിശീലനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വായനാ ശീലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (ഞങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള വായനകളുടെ എണ്ണം, വിശകലനത്തിനും സാഹിത്യ സമന്വയത്തിനും ഉള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും), അവർ ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ നിർത്തിയ വാചകത്തിന്റെ പ്രയാസത്തെക്കുറിച്ച് (വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് സമാനമല്ല "മൊറോക്കൻ കത്തുകൾ" ഗംഗോറയുടെ കവിതയേക്കാൾ കാഡൽ‌സോയുടെ)

അതിനാൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു നിലവിലെ സാഹിത്യം, ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങളെത്തന്നെ തടയരുത്, കാരണം ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പ്രസാധക സ്ഥാപനത്തിന്റെ എഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാധകനാകും അല്ലെങ്കിൽ വായനയും പുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാഹിത്യ ബ്ലോഗ് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. നൂറുകണക്കിന് അവലോകനങ്ങൾ ഇടുക. ദി സാഹിത്യ അവലോകനങ്ങൾ അവ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരു ലേഖനത്തിൽ ഇവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടേത് വിടുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

 1.   ജുവാൻ പെന്നാന്നൻ പറഞ്ഞു

  ടെക്സ്റ്റ് അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു!

 2.   സ്റ്റെഫാനി പറഞ്ഞു

  ശരി, ഇതുപയോഗിച്ച് ഭാഷ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ സ്വാഗതം

 3.   അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു

  വളരെ വ്യക്തമാണ് !!!!

 4.   ഹേയ്ഡി പറഞ്ഞു

  ഈ ലേഖനം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ രസകരവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായിരുന്നു, മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ അഭിപ്രായമിടാൻ ഇത് എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുണ്ട്.

 5.   നതാലിയ പറഞ്ഞു

  ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗൈഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ നല്ല ലേഖനമാണിത്, കാരണം ഇത് പ്രക്രിയയിൽ പിന്തുടരേണ്ട ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

 6.   ഏപ്രിൽ മാരി മാർട്ട് ബേസ് പറഞ്ഞു

  വളരെ രസകരമാണ് !!

  വാചകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്, സംഭവവികാസങ്ങളിലോ പ്ലോട്ടിലോ അല്ല. വാചകത്തോടുള്ള രചയിതാവിന്റെ മനോഭാവം പോലുള്ള വാചകത്തിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം: ഉദാഹരണത്തിന്, അദ്ദേഹം വസ്തുനിഷ്ഠമോ വസ്തുതകളെ വിമർശിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയോ ആണെങ്കിൽ.

 7.   ഏപ്രിൽ മാർട്ട് പറഞ്ഞു

  ഞാൻ ഇത് വളരെ രസകരമായി കണ്ടെത്തി !!

  വാചകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്, സംഭവവികാസങ്ങളിലോ പ്ലോട്ടിലോ അല്ല. വാചകത്തോടുള്ള രചയിതാവിന്റെ മനോഭാവം പോലുള്ള വാചകത്തിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം: ഉദാഹരണത്തിന്, അദ്ദേഹം വസ്തുനിഷ്ഠമോ വസ്തുതകളെ വിമർശിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയോ ആണെങ്കിൽ.