ഒരു അർദ്ധവിരാമം എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം: അത് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കീകൾ

എപ്പോൾ അർദ്ധവിരാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം

സ്പെല്ലിംഗ് നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ അവ പഠിപ്പിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിന്റെ നാല് തരം, പോയിന്റുകളും ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ അർദ്ധവിരാമം ഉപയോഗിക്കണം എന്നത് എഴുതുമ്പോൾ ഉയരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അർദ്ധവിരാമങ്ങൾ എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അത് പറയാമോ? അർദ്ധവിരാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? വിഷമിക്കേണ്ട, ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമാകുകയും എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്താണ് അർദ്ധവിരാമം

വിരാമചിഹ്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഉദാഹരണം

അർദ്ധവിരാമം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യ കാര്യം. ഇത് ഒരു വിരാമചിഹ്നമാണ്, വാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം. മറ്റൊരു വാക്കിൽ, പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾക്കിടയിൽ ദീർഘനേരം നിർത്തുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണിത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു ആശുപത്രിയിലാണെന്നും ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നുവെന്നും സങ്കൽപ്പിക്കുക. ആ നിമിഷം, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു:

"ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നിനക്ക് പോകാം."

നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഞങ്ങൾ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും കോമ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നൽകാം (അതായിരിക്കണം)

"അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല; നിനക്ക് പോകാം."

അർദ്ധവിരാമം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം, രണ്ട് വാക്യങ്ങളും പരസ്പരം അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണ്, ഒരു കാലഘട്ടം ആ ബന്ധത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ, ഒപ്പം കോമ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നത് അത്ര വലുതാക്കുന്നില്ല.

അതിനാൽ, വാക്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനും അവയെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ വലിയ (പോയിന്റ് പോലെ) അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ (കോമയോടെ) ഇന്റർമീഡിയറ്റ് താൽക്കാലികമായി നിർത്താതെ.

എപ്പോൾ അർദ്ധവിരാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം

ejemplo

അർദ്ധവിരാമം എന്തിനുവേണ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഇതിന് നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ അറിയൂ. ഇവയാണ്:

വാക്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ, അവ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം

ഈ വാക്യങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി കാരണം, പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അനന്തരഫലം എന്നിവയുടെ അർത്ഥപരമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്.

ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചത്. മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്:

വസ്ത്രനിർമ്മാതാവിന് അതിശയകരമായ കൈകളുണ്ട്; നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുന്നതെന്തും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.

നായ ഒറ്റയ്ക്ക് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി, ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല; അവൻ കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റും ഓടി, അവസാനം അവർ അത് തുറക്കുന്നതും കാത്ത് വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഇരുന്നു.

കോമകൾ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ

നിരവധി വാക്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കുക

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ലിസ്‌റ്റ് നിർമ്മിക്കുകയും ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഓരോ ഇനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കോമ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. നിങ്ങൾ മറ്റെന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, അർദ്ധവിരാമം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പഴങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ, പിയർ, ഓറഞ്ച് ... പക്ഷേ, ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇട്ടാലോ: ആപ്പിൾ, ചുവപ്പ്, പിയർ, വെള്ള, ഓറഞ്ച്, പക്ഷേ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ...

നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ധാരാളം കോമകളുണ്ട്, വാചകം വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയതും പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്:

ആപ്പിൾ, ചുവപ്പ്; പിയർ, വെളുത്തവയുടെ; ഓറഞ്ച്, പക്ഷേ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം...

മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇതായിരിക്കാം:

“ഞാൻ എന്റെ അതേ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് സാറയ്‌ക്കൊപ്പം ക്ലാസിൽ പോകുന്നു; മുൻ ബ്ലോക്കിലുള്ള ഫിലിപ്പെ; എപ്പോഴും വൈകുന്ന ഫെലിസയും”.

പ്രതികൂലമായ, തുടർച്ചയായ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ള കണക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

അതായത്, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ: പക്ഷേ, കൂടുതൽ, എന്നിരുന്നാലും, അതായത്, അതിനാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനാൽ (അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും), നിങ്ങൾ അർദ്ധവിരാമം സ്ഥാപിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും അല്ല, വാചകം ദൈർഘ്യമേറിയതാണെങ്കിൽ മാത്രം.

അതെ, ആ കണക്ടറുകൾ വാക്യങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, അർദ്ധവിരാമത്തിനൊപ്പം അവരും ചേരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.

നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ:

എനിക്കത് ചെയ്യണം; എന്നാൽ പരാജയപ്പെടുമെന്നും പണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല; ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

വിലമതിക്കുന്നില്ല; എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായി കരുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

ഒരു ലിസ്റ്റോ ബന്ധമോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ

ഇത് പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ്, വാസ്തവത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിരവധി പരാജയങ്ങളുണ്ട്. അതുതന്നെ ഓരോ മൂലകത്തിന്റെയും അവസാനം ഒരു അർദ്ധവിരാമം എഴുതണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവരിൽ അവസാനത്തേത് മാത്രമേ പോയിന്റുമായി പോകൂ.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് പട്ടികപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പാചകക്കുറിപ്പിന്റെ ചേരുവകൾ, അവ ഓരോന്നും ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ ഇടണം, അവസാനത്തേത് ഒഴികെ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവസാനം ഒരു അർദ്ധവിരാമം ഇടണം, അത് ഇതിനകം തന്നെ ചെയ്യും. ഒരുപാട് ദൂരം പോകൂ, പൂർണ്ണവിരാമം (നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്).

ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ പരാമർശിക്കുന്നു:

വെട്ടിമാറ്റാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഇവയാണ്:

 • കയ്യുറകൾ;

 • സംരക്ഷണ ഗ്ലാസുകൾ;

 • അരിവാൾ കത്രിക;

 • ഗോവണി;

 • പർവതനിര.

നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, അർദ്ധവിരാമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല; കോമയിലോ പോയിന്റിലോ ഉള്ളതുപോലെ അതിന്റെ പ്രയോഗം എല്ലായ്പ്പോഴും സജീവമല്ലെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇനി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് നിങ്ങളെ മികച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.