ສາທາລະນະ

ການ ນຳ ສະ ເໜີ: Ana Lena Rivera ແລະ David López Sandoval

ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ goodbye ກັບເດືອນກຸມພາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປື້ມສອງບົດແລະການ ນຳ ສະ ເໜີ ຂອງນັກຂຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ໃນວັນທີ 27 ແມ່ນສິ່ງທີ່ ...