Rose Chacel. ຄົບຮອບການເສຍຊີວິດຂອງລາວ. ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຂອງ​ບົດ​ກະ​ວີ​

Rosa Chacel ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນມື້ເຊັ່ນມື້ນີ້ໃນປີ 1994 ໃນ Madrid. ວຽກງານຂອງລາວຖືກກອບຢູ່ໃນວັນນະຄະດີສະເປນ…

ສາທາລະນະ

Rudyard Kipling. ຄົບຮອບການເສຍຊີວິດຂອງລາວ. ປະໂຫຍກທີ່ເລືອກ

Rudyard Kipling ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນມື້ຫນຶ່ງຄືມື້ນີ້ໃນປີ 1936 ໃນລອນດອນ. ລາວ​ເປັນ​ຜູ້​ຂຽນ​ທີ່​ດີ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ,…

Saturnino Calleja, ເລື່ອງລາວ ແລະອື່ນໆອີກ

Saturnino Calleja ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າເປັນການມົວໂດຍເວລາຜ່ານໄປ. ນັກຂຽນ, ບັນນາທິການແລະການສຶກສາ, ລາວ ...