ຂາ Alberto

ນັກຂຽນ ໜັງ ສືເດີນທາງແລະວັນນະຄະດີ, ຮັກຕົວ ໜັງ ສືແປກໆ. ໃນຖານະເປັນນັກຂຽນນິຍາຍ, ຂ້ອຍໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດເລື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນປະເທດສະເປນ, ເປຣູແລະຍີ່ປຸ່ນແລະປື້ມ Cuentos de las Tierras Calidas.