Агартуу деген эмне

Иллюстрация деген эмне

Агартуучулук акыл-эсти пайда кылган маданий кыймыл болгон. Ал, адатта, XNUMX-Агартуу доору деп аталат. Бул бир гана адабиятты өзгөртпөстөн, Искусствону, Илимди, Философияны жана Саясатты да камтып, Француз революциясы сыяктуу коомдук кыймылдарды кубаттаган кыймыл болгон.

XNUMX-кылымдын экинчи жарымында жана XNUMX-кылымдын башында агартуу илимпоздор менен ойчулдардын залдары аркылуу жайылып, дүйнөнү жакшыртууга жардам берген. Бирок, балким, бул анын да күнөөсү болгон. Бир жагынан тосмолорду бузууга түрткү болгон, бирок жаңылары да пайда болгон. Кыскасы, буржуазиялык кыймыл болгон.

Агартуу доорунун келип чыгышы жана контексти

Ал «Агартуу доору» деп аталды, анткени ал саясий жана коомдук турмуш дагы эле негизделип турган, дин артыкчылыктуу орунду ээлеген караңгылыктын негиздерин жарыктандыруу максатында пайда болгон. Бул байыркы коом сабатсыздык жана ырым-жырым менен мүнөздөлгөн. Ага чейин эски ишенимдер, сабатсыздык жана катмарлуу жана аскердик иерархия үстөмдүк кылып келген.. Жогортон ылдыйга карай. Монархиялык бийлик да талашсыз болгон, анткени падышалар башкарган жана алар Кудай тарабынан тандалгандыктан ушундай кылышкан.

Жана агартуучулук көптөгөн трансформациялык өзгөрүүлөрдү кубаттаганы менен, алар чечим кабыл алуучуларды элден бөлүүнү уланткан континуизмге киришти. Демек, бийлик кайрадан вертикалдуу ойлонулду. Алар бардык социалдык катмарларды эсепке албастан, ар бир адам үчүн жакшыртуу жолун жасагысы келген. Ушул себептен улам, ал, албетте, кийинчерээк маданий жана коомдук өтүү жетүү үчүн учурда иштейт. Ошентип, он тогузунчу кылым ар кандай алда канча кайчылаш коомдук багыттарда жаңы өзгөрүүлөрдү алып келет.

Мадам Джеффриндин салону

Мадам Джеффриндин салону (1812), Чарльз Габриэль Лемоньердин сүрөтү.

өзгөчөлүктөрү

 • агартуучу деспотизм: державалар эл менен кандайдыр бир патернализмге тушту. Алар агартуунун осуяттары менен жарандарга эң жакшы нерсени жасоого ишенүү менен, бирок аларды тартпай туруп, адамдарды тарбиялоону каалашкан. Ал эми бийлик падыша үчүн абсолюттук бойдон калды.
 • Антропоцентризм: Кудайды адам башкарат.
 • Рационализм: Ыймандан акыл үстөмдүк кылат.
 • Прагматизм жана андан пайда болгон Утилитардык философиялык линия. Педагогика менен тыгыз байланышта жана практикада колдонула турган гана предметтерди үйрөнүү маанилүү.
 • Имитация: классикалык авторлорго кайтуу аракети (неоклассицизм).
 • Идеализм: өздөрүн чындыктан жана одоно нерселерден алыстатып, эстетикалык издеген түр көрсөтүү менен, алар адамдардан жана алардын чыныгы муктаждыктарынан да алысташат. Бул популярдуулукту четке кагуу.
 • Универсализм: адабияттын жана философиянын классикалык башаты кайтып келет. Батыш маданияты үчүн универсалдуу болгон нерсе, бирок кайрадан элдин чыныгы абалына кайрылбайт.

Европадагы агартуу

Агартуу жөнүндө сөз кылуу – бул издөө (Encyclopédie) Координацияга жооптуу болгон Денис Дидро жана Жан ле Ронд д'Аламбер. Ошондой эле аталган Илимдердин, көркөм кол өнөрчүлүктүн негиздүү сөздүгү Бул прагматикалык көз караштан алганда тамгалардын жана илимий чөйрөнүн билимдерин камтууга аракет кылган кеңири текст.. Бул текстте Вольтер же Руссо сыяктуу улуу каармандар кызматташкан. Ал 1751-жылы Францияда басылып чыккан жана XNUMX-кылымдын эң маанилүү чыгармасы экени талашсыз.

Француз тили ошол убакта идеяларды жеткирүү үчүн каражат болгон.. Абдан жакшы каралып, улуу чыгармалар ушул тилде жазылган. Бирок, Франциядан тышкары агартуучулардын Англия менен Германияда да өзгөчө актуалдуулугу бар. Англис, немис же испан тилдери галлицизмдерге каныккан.

Адабиятта эң көп кездешкен жанрлар классицизмге таандык болгон: театрда трагедия жана комедия, адеп-ахлактык окуулар аркылуу үйрөнүүгө үндөгөн көптөгөн тамсил жана сатира. Бирок, абдан терең эмгектердин көбү Экономика жана Философия жөнүндө сөз кылган; анын эң көрүнүктүү жазуучуларынын арасында Адам Смит (Элдердин байлыгы), Иммануэль Кант, Дэвид Юм, Монтескье жана Вольтер менен Руссо, Албетте. Алардын бардыгына Рене Декарт же Джон Локк илхам булагы болгон.

Европанын иллюстрацияланган баяны

Ошондой эле XVIII кылымга жана андан кийинки мезгилге көркөм адабият жазган жана өз чыгармалары менен салым кошкон башка авторлордун да ысымдарын атаганыбыз туура болот. Анткени алар ошолор эле заманбап романын иштеп чыккан:

 • Даниэль Дефо: Робинзон Крузо (1719). Ал бара жаткан кемеси кыйрагандан кийин дээрлик 30 жыл бою ээн аралда жашаган адамдын белгилүү окуясы.
 • Джонатан Свифт: Гулливердин саякаты (1726). Окуя болуп жаткан Лилипуттардын өлкөсү жана анын жашоочулары, лилипуттар деген укмуштуу романы да абдан белгилүү.
 • Лоренс Стерн-жылыида жана мырза Тристрам Шандинин пикирлери (1759) ички монологдор жана ирониялык суроо менен колдонгон баяндоо ыкмасы менен өзгөчөлөнгөн классика.
 • Пьер Чодерлос де ЛаклосКоркунучтуу достук (1782) — эпистолярдык роман.
 • Донатиен Альфонс Франсуа де Сад деген ат менен белгилүү Маркиз де Сад: бардык убактагы эң талаштуу жазуучулардын бири. Анын аты сөздүккө жаңы сөздү кошуу үчүн кызмат кылган, садизм (сын атооч: садист), анын тексттеринин ырайымсыз деталдарынан, ошондой эле бузукулукка толгон аргументтеринен. Бирок анын китептери ирониялуу же ансыз талаштуу болсо да, окурманга акыл үйрөтүүгө аракет кылат. Алар өзгөчөлөнөт: Юстин же изгиликтин бактысыздыктары (1791), Кийим столунда философия (1795) же Содомдун 120 күнү же бузукулук мектеби 1785-жылы жазылган, бирок көп жылдардан кийин жарык көргөн.
Royal Spanish Академиясы

Испаниянын Королдук академиясынын Мадриддеги штаб-квартирасы.

Испаниядагы агартуу

1759-кылымдын экинчи жарымында Испаниядагы саясий контекст төмөнкүдөй болгон: Бурбондун Карлос III (1788-1788) жана Карлос IV (1808-XNUMX) башкаруусу. Абсолютисттик монархтар, алардын реген-цияларына эн енуккен Европанын агартуучу жана прогрессивдуу идеялары жетиштуу куч менен кире элек. Жок дегенде Франциядагыдай эмес. Испанияда эң салттуу доктриналар жана католик дини испан элинин менталитетине жана каада-салттарына өтө терең тамырлашкан., ким эч качан өзгөрүүнү алга жылдырган эмес.

Биз XNUMX-кылымга чейин Карлос IV тактыдан такыр баш тартууну күтүшүбүз керек жана Испанияда француздар тийген прогрессивдүү монархия болушу үчүн, эң таза испандар француздашып, баары акырында аяктайт. көз карандысыздык үчүн согуш жана "Каалагандар", Фернандо VII колу менен эң темир абсолютизмдин кайтарылышы.

Башка жагынан алганда, Маданий чөйрөдө Испаниянын Королдук академиясынын түзүлүшү (1713) өзгөчөлөнүп турат, ошондон бери ал биздин тилге «тазалоо, оңдоо жана көрк берүү» милдетин аткарып келет., ошондой эле Сан-Фернандо Королдук Көркөм өнөр академиясы (1752), Тарых академиясы (1738) же бүгүнкү күндө Улуттук Табигый илимдер музейи, эбегейсиз мааниге ээ жана кадыр-барктуу башка мекемелердин арасында. Анын сыңарындай, «Эл досторунун экономикалык коому» да ошол кездеги айрым ак сөөктөрдөн түзүлгөн, ар кандай этаптарды басып өткөн, бирок өзүнүн аристократиялык мүнөзүн эч качан таштабаган элиталык, интеллектуалдык топ болгон.

Goya тарабынан Jovellanos

Г.М. де Жовелланостун сүрөтү (1798), Гойя тарабынан.

XNUMX-кылымдын испан авторлору

 • Фрей Бенито Жеронимо Фейжу (1676-1764). Бенедиктин монах, ал эссе чыгармалары жана критикалык ой үчүн негизги инсан болгон. Анын эң маанилүү эмгектери болуп саналат Универсал сын театры (1726) жана Окумуштуу жана кызык каттар (1742).
 • Григорий Майанс (1699-1781). Ал агартуучу тарыхчы катары тарыхый очеркте өтө маанилүү болгон жана анын эмгектери өзүнүн катаалдыгы менен өзгөчөлөнүп турат. Анын эң маанилүү иштери: Испан тилинин келип чыгышы (1737).
 • Гаспар Мелхор де Йовелланос (1744-1811). Экономика же айыл чарбасы боюнча ар кандай очерктерди жазуудан тышкары (анын иши абдан маанилүү Агрардык мыйзам жөнүндө отчет), прозада жазылган классикалык комедиянын испан иллюстрацияланган агымына салым кошкон, Чынчыл кылмышкер (1787), агартуунун бул тазаланган театрынын алкагында тартылган.
 • Хосе де Кадалсо (1741-1782). XNUMX-кылымдын улуу испан дастанчысы. Алар өздөрүнүн Марокко карталары (1789) эпистолярдык формадагы эң сонун трактат, испаниялык үй ээси жана испандыктардын кызык жана анча-мынча рустикалык каада-салттарын үйрөнүүгө аракет кылган марокколук жарашыктуу чет элдик. Бул да маанилүү караңгы түндөр (1789-1790), испандык романтизмге жакыныраак болсо да, эң сонун жана кайгылуу өлүккана ыры.
 • Хуан Мелендес Вальдес (1754-1814), XVIII кылымдагы испан поэзиясынын улуу өкүлү.
 • Томас Ириарте (1750-1791) жана Феликс Мария Саманьего (1745-1801) испан иллюстрациялуу адабиятынын педагогикалык тамсилинин өкүлү.
 • Леандро Фернандес де Моратин (1760-1828) Испаниядагы XNUMX-кылымдын эң маанилүү драматургу болгон. Анын комедиялары өзгөчөлөнүп турат Чал менен кыз (1790), Кыздардын ооба (1805), ошондой эле жаңы комедия (1792)

Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

2 комментарий, өзүңүздүкүн калтырыңыз

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт.

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.

 1.   Владимир Портела ал мындай деди:

  Толугу менен ашыкча бааланган. Ал убакта чалгындоо (iq) кадимкидей бөлүштүрүлгөнү белгилүү эмес болчу. Ушул себептен улам, бүгүнкү күндө биз рационалдуу эсептөө аркылуу жакшы жашоо мүмкүн деп ойлогон француз нервдер тобу экенин билебиз. Келгиле, бүгүн биз билген нерсе андай эмес экенин белгилейли. Бизде испандыктарда жарык болгон эмес. Бул сырттан алынып келинген кооздуктар болчу.
  Францияга ишенбейли. Эч качан.

  1.    Белен Мартин ал мындай деди:

   Салам Владимир! Пикириңиз үчүн рахмат. Чынында эле, мен агартуучулук ар бир адам үчүн кыймыл болбогонун жана башка бардык нерселер сыяктуу эле, аны дагы жакшыраак кылса болмок деген билдирүүнү жеткирүүгө аракет кылдым. Ошондой эле, Латын Америкасындагы жарыктар өтө күңүрт болгон! Албетте. Бардыгы жакшы болсун.