Alberto Piernas

אני מספר סיפורים, חוקר עולמות אמיתיים ומדומיינים כאחד. התשוקה שלי לכתיבה החלה בגיל צעיר מאוד, בהשראת העושר התרבותי והמגוון של הנופים שהייתה לי הזכות לחוות במסעותיי. כסופר של טיולים וספרות, שקעתי בספרות אקזוטית, תמיד חיפשתי ללכוד את המהות של כל מקום וכל תרבות ביצירותיי. כסופר בדיוני פרסמתי סיפורים עטורי פרסים בספרד, פרו ויפן ואת הספר סיפורים מהארצות החמות. בנתיב האותיות, אני ממשיך ללמוד ולצמוח, תמיד בחיפוש אחר הסיפור הבא שראוי לספר אותו, המסע הבא שמחכה להיכתב. בכל מילה, בכל ספר, אני שואף להשאיר חותם מתמשך בעולם הספרות העצום.