Seccións

En Actualidade Literatura tratamos todas as novidades literarias e as novidades editoriais. Premios, concursos, os últimos lanzamentos no mercado, etc.

Tentamos cubrir o máximo posible sen deixar de lado outros aspectos como reseñas de obras novas e clásicas, ensaios e entrevistas.