بلن مارتین

من شغل آزاد دارم، معلم اسپانیایی هستم و همیشه کمتر از آنچه واقعاً دوست دارم می نویسم. من اسپانیایی: زبان و ادبیات را در دانشگاه Complutense مادرید خواندم و سپس مدرک کارشناسی ارشد اسپانیایی را به عنوان زبان دوم در آنجا گذراندم. من عاشق زبانم و فرهنگ اسپانیایی هستم و هرگز به یک داستان معمایی یا ترسناک نه نمی گویم. من علاوه بر نویسندگی، جرم شناسی می خوانم.