تبلیغات
سانتیاگو مازارو این مصاحبه را با ما می کند

سانتیاگو مازارو مصاحبه با نویسنده قلعه فلوریدا

سانتیاگو مازارو به دلیل اینکه یک نویسنده، فیلمنامه نویس و کارگردان فیلم مستند است، مشخصات بسیار چند وجهی دارد، زیرا او مدرک دوگانه خود را در روزنامه نگاری و ارتباطات به پایان رسانده است.