Sekzioak

Actualidad Literaturan literatura albiste eta editorial berri guztiak jorratzen ditugu. Sariak, lehiaketak, merkatuko azken aurkezpenak, etab.

Ahalik eta gehien estaltzen saiatzen gara beste alderdi batzuk alde batera utzi gabe, hala nola obra berri eta klasikoen berrikuspenak, saiakerak eta autore finkatuak eta berriak.