Mae llyfrau ffantasi yn achosi salwch meddwl yn ôl cyfarwyddwr

Harry Potter

Mae "Harry Potter", "Game of Thrones", "The Lord of the Rings" a "The Hunger Games" yn rhai o'r llyfrau ffantasi enwog y mae cyfarwyddwr ysgol breifat yn Swydd Gaerloyw, Lloegr wedi'u dosbarthu fel llyfrau niweidiol i'r ymennydd ar gyfer plant ifanc  a gallant achosi salwch meddwl ymhlith darllenwyr iau.

Yn ddiweddar, postiodd y pennaeth, Graeme Whiting, blogbost ar wefan yr ysgol "The Acorn School" gan ddadlau hynny dylai rhieni wahardd eu plant i ddarllen "gweithiau chwedlonol ac ofnus" gan ei fod o'r farn bod y llyfrau hyn yn cynnwys "deunydd hynod ansensitif a chaethiwus".

Ysgrifennodd Graeme Whiting, sy'n dilyn, yn ei geiriau ei hun, "werthoedd llenyddiaeth draddodiadol" yn ei herthygl, o'r enw "Dychymyg y plentyn" (yn Sbaeneg: "Dychymyg plant") bod prynu llyfrau masnachol i blant mae fel “bwydo llawer o siwgr ychwanegol i'ch plentyn”. Galwodd y pennaeth ar rieni’r ysgol i “amddiffyn” eu plant rhag y “llenyddiaeth dywyll, gythreulig, yn llawn syniadau hud, rheolaeth, a straeon ysbrydion ac ofnus”A mynegwyd dicter oherwydd diffyg "trwydded arbennig" a fyddai, yn ôl iddo, yn angenrheidiol i brynu'r llyfrau hyn.

“Rydw i eisiau i blant ddarllen llenyddiaeth sy’n briodol i’w hoedran a gadael y testunau cyfriniol ac ofnadwy hyn ar gyfer pryd y gallant ddirnad realiti a phan fyddant wedi dysgu caru harddwch. Mae Harry Potter, The Lord of the Rings, Games of Thrones, The Hunger Games a Terry Pratchett, i enwi dim ond ychydig o "bethau hanfodol" y byd modern, yn cynnwys deunydd hynod ansensitif a chaethiwus yr wyf yn sicr yn annog ymddygiad anodd mewn plant. Fodd bynnag, gallant brynu'r llyfrau hyn heb drwydded arbennig a thrwy hynny niweidio ymennydd isymwybod a sensitif plant bach, y gellir ychwanegu llawer ohono at ystadegau cyfredol plant â salwch meddwl. "

“Mae plant yn ddieuog ac yn bur ar yr un pryd ac nid oes angen eu cam-drin trwy gyflwyno pethau amhriodol i'w dychymyg. «

Soniodd Graeme Whiting am rai o’i hoff awduron fel Keats, Shelley, Wordsworth, Dickens, a Shakespeare, fodd bynnag, methodd â chydnabod bod yr ysgrifenwyr hyn yn aml yn tynnu ar themâu goruwchnaturiol a threisgar yn eu priod nofelau, dramâu, a barddoniaeth.

Yn y paragraff olaf, mae Whiting yn gorffen gyda'r neges ganlynol i rieni am y dewisiadau o lyfrau y mae eu plant yn eu darllen:

“Mae’n ddyletswydd ar rieni i dreulio eu hamser yn astudio’r materion hyn a ffurfio eu casgliadau eu hunain, i beidio â meddwl oherwydd bod y byd yn llawn o’r llenyddiaeth hon, bod yn rhaid iddyn nhw ei roi i’w plant oherwydd dyna beth mae’r byd yn ei wneud. Gwyliwch rhag y diafol yn y llyfrau! Dewiswch harddwch i blant!"

Ar ôl y datganiadau hyn gan gyfarwyddwr, ni allwn ond stopio meddwl os yw'r llenyddiaeth hon yn brifo'r rhai bach mewn gwirionedd. Ydych chi'n ei ystyried felly? Nid wyf yn onest yn credu bod Game of Thrones yn ddarlleniad delfrydol i blentyn ifanc, ond ni wn pa niwed y gall Harry Potter ei wneud iddo, saga sydd wedi bod yn agwedd llawer o bobl ifanc at lenyddiaeth. Yn union fel y mae Terry Pratchett wedi ysgrifennu rhai llyfrau plant ac nid yw oedolion yn niweidiol, mae'n ddarlleniad anoddach i blentyn yn unig. Ar y llaw arall, yn siarad am «dewis harddwch i blant«A oes angen eu cadw mewn cwmwl cotwm a pheidio â chaniatáu iddynt, yn dibynnu ar eu hoedran, fynd i fathau eraill o lyfrau? Ydych chi'n ystyried llenyddiaeth ffantasi yn niweidiol i ymennydd iau?

Rwy'n gadael y dolenni i chi rhag ofn eich bod chi eisiau mynd i dudalen yr ysgol neu ddarllen yr erthygl lawn a ysgrifennwyd gan y cyfarwyddwr ac sydd yn Saesneg.


5 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Ruth dutruel meddai

  Pan oeddwn i'n blentyn, darllenais Little Red Riding Hood, Snow White, ac ati. … Ac nid oes gen i unrhyw salwch meddwl. Ac ni ellir dweud bod y rhain yn lyfrau da, neu eu bod yn cynnwys rhywfaint o harddwch …….

 2.   John Xavier meddai

  Mae'n gymhleth iawn rhoi barn a dewis o blaid neu yn erbyn darllen y gweithiau llenyddol ffantasi gwych hynny. Er ei bod yn ymddangos o'r hyn yr wyf wedi'i ddweud fy mod o blaid, rwy'n anghytuno ar sawl pwynt. Yn anad dim, rhaid hidlo'r hyn y mae plant yn ei ddarllen, yn ôl eu hoedran, eu personoliaeth, eu cyflwr meddwl ... ac mae hefyd yn wir bod y diwydiant defnyddwyr yn affwysol ac nad ydynt yn poeni am ein corfforol, seicolegol, moesol, emosiynol. a hyd yn oed uniondeb materol. Mae popeth yn cael ei ystumio’n fawr gan sawl math o ddiddordebau a thrwy lenyddiaeth mae hefyd yn cael ei wneud. Rydyn ni'n gallu darllen a darllen, ond dros amser mae'n rhaid i ni ganfod yr hyn sy'n fuddiol i ni ac amddiffyn plant dan oed. Mae Gwirionedd popeth sy'n ein hamgylchynu yn llawer mwy cymhleth na'r hyn a welwn, a rhaid inni hysbysu ein hunain er mwyn peidio â chael ein trin fel mariomedau gan dueddiadau gwleidyddol, crefyddol ac eraill, er fy mod yn ystyried fy hun yn gyfrinydd mawr wrth chwilio am Wirionedd. Rwy'n cloi trwy annog defnyddwyr y Rhyngrwyd i barhau i ddarllen, ymchwilio a pheidio â gadael iddynt gael eu cario i ffwrdd gan gred ychydig, os nad mai nhw yw'r rhai sy'n ffurfio eu Byd Dwyfol gyda pharch at eraill, natur a'r holl Cosmos hyn rydyn ni'n eu lapio. i fyny. Rydym yn Ymwybyddiaeth Ddwyfol â'r Cyfan. Mae Duw allan yna ac ynoch chi, Frawd!

 3.   Sandra meddai

  Am ychydig o foron, y Chwiban hwn!

 4.   caro lina meddai

  Yn hytrach, credaf fod plant yn cael eu gadael gan famau a thadau sy'n gweithio, gan ganiatáu iddynt lawer o bethau nad ydynt yn dda iawn i'w dweud, megis gwylio'r teledu am oriau lawer, chwarae gemau fideo treisgar, defnyddio'r rhyngrwyd heb oruchwylio'r hyn y maent yn ei wylio, ei brynu. ffôn symudol "craff" iddyn nhw, neu'n hytrach prynu popeth maen nhw ei eisiau iddyn nhw heb wneud iddyn nhw ei ennill, oherwydd mae ganddyn nhw'r edifeirwch o beidio â bod gyda nhw a phan maen nhw ... maen nhw ond wedi blino, nid ydyn nhw'n gwrando arnyn nhw, dim ond cydsynio â nhw ac maen nhw'n tyfu i fyny gyda realiti gwyrgam eu bod nhw'n haeddu popeth heb ymladd am unrhyw beth, nid yw'n costio dim iddyn nhw, nid ydyn nhw'n gwybod sut i aros, nid ydyn nhw'n gwybod beth yw rhwystredigaeth, mae plant yn dod yn ormeswyr ac yn arbenigwyr ynddynt yn trin rhieni, rydym mewn cymdeithas sy'n dweud wrthym, Er mwyn meddwl a beth i'w wneud, mae'n ddrwg gennyf, ond bod ffeministiaeth yn realiti y mae'r rhan fwyaf o fenywod wedi'i rhoi i weithio i wneud y system hon yn gyfoethocach, lle nad ydym ond yn gwneud y cyfoethog cyfoethocach.Nid ydynt yn sylweddoli, cyn i gyflog un person fod yn ddigon i'r llall aros yn bwyllog gan ofalu am y teulu gartref, y teulu sy'n uned sylfaenol cymdeithas, maent yn ein dinistrio, nid ydynt yn sylweddoli sut mae popeth, fel The mae trais yn tyfu, oherwydd bod pobl yn teimlo nad yw rhywbeth yn iawn a'r ffordd honno maen nhw'n ei dynnu allan, ond mae'n rhaid iddyn nhw ganolbwyntio ar bwy y dylech chi haeddu ein dicter, i'r llywodraethau hynny, i'r frenhiniaeth honno sy'n berchnogion y system hon, a'n bod ni Maent yn dinistrio oherwydd yn anffodus ni yw eu caethweision yn y carchar hwn na all llawer eu gweld, ond gallant ei deimlo.

 5.   Bûm farw meddai

  Peidiwch â thalu sylw na hyd yn oed brisio'r hyn maen nhw'n ei ddweud yn wallgof. Ni ddylid neilltuo un llinell i'r dyn hwn. Dim ond gwallgofddyn lleol ydyw, yn lle bod yn feddw ​​gyda barf sy'n mynd o far i far, mae'n gyfarwyddwr ysgol breifat. Ffanatig crefyddol y mae gan ei farn yr un gwerth â darn o sothach.