Mae pwnc Llenyddiaeth Gyffredinol y Fagloriaeth yn cael ei ddileu

Heb fynd i farn wleidyddol, byddwn yn gadael hynny i'r blogiau y gweoedd sydd â gwleidyddiaeth fel thema ganolog eu cynnwys, rydyn ni'n dod i roi'r newyddion, newyddion trist i chi, y mae'r llywodraeth bresennol wedi bod yn gyfrifol am eu rhoi siswrn eto cyn belled ag y mae diwylliant yn y cwestiwn, dileu pwnc Llenyddiaeth Gyffredinol o'r Fagloriaeth. Sut? Byddwn yn ei egluro i chi isod. Pam? Nid yw'n hysbys nac yn ddealladwy.

Ni chyffyrddir â diwylliant

Ydych chi'n gwybod y teimlad hwnnw pan fydd gennych lawer i'w ddweud ond mae dicter yn eich atal rhag archebu'r geiriau'n gywir? Wel mae hynny'n digwydd i mi ar hyn o bryd! Nid yw dweud fy mod yn dreisiodd yn ddigon, ond hei, nid yw'n ddim mwy na barn un ysgrifennwr arall sy'n ymroddedig i ysgrifennu erthyglau ar lenyddiaeth. Fodd bynnag, credaf nad fi yw'r unig un, sy'n meddwl hynny ni ddylid cyffwrdd â diwylliant, neu o leiaf, ddim mor ysgafn ...

Digwyddodd eisoes ar y pryd gyda phynciau cerddoriaeth o athroniaeth... Yn ôl llawer, maen nhw'n bynciau y gellir eu dosbarthu, y gallwn ni basio ohonyn nhw, ac os nad ydyn ni'n cyffwrdd â nhw, yna does dim yn digwydd, iawn? Wel na! Ydy mae'n digwydd ... Profwyd yn wyddonol bod cerddoriaeth yn gwella geirfa, yn ein helpu i ganolbwyntio ar dasg, yn gwella ein datblygiad gwybyddol a hyd yn oed yn helpu i wella cylchrediad, ymhlith llawer o fuddion eraill, wrth gwrs ...

Ac athroniaeth, pam ei roi? Ond, os yw ond yn ein helpu i feddwl yn well ...! Yn bendant, y rhai ohonom sy'n honni nad yw diwylliant yn cael ei gyffwrdd, rydym wedi mynd yn wallgof ...

Ac yn awr maent yn ymosod ar y llenyddiaeth fyd-eang. Mae'n wir y gallai llenyddiaeth hoffi mwy neu lai, ond a oes yn rhaid i ni egluro pob un o fanteision darllen? Oes rhaid i ni esbonio mewn gwirionedd pam mae'n rhaid i ni ddarllen Oscar Wilde, Dante Aligheri, Cortázar, Benedetti, Auster, Bécquer, Owell ...? A oes yn rhaid i ni egluro mewn gwirionedd pam y dylem hyrwyddo blas darllen a llenyddiaeth yn gyffredinol mewn pobl ifanc? Dwi ddim yn rhoi credyd!

Mae'n ymddangos ein bod wedi anghofio nad yw cael mwy neu lai o astudiaethau yn golygu cael mwy neu lai o ddiwylliant ... O ysgolion a sefydliadau, mae plant ag astudiaethau yn dod allan, ond ydyn nhw wir yn gadael plant ag isafswm o ddiwylliant? Wedi dweud eisoes unamuno: "Rhaid i'r diddordeb pennaf fod i godi lefel y diwylliant cyffredinol a deffro blas ar bethau sy'n urddas ac yn mireinio'r ysbryd".

Wedi dweud hynny, dim ond diolch i lywodraeth Sbaen sydd ar ôl, am beidio â bod eisiau deffro'r blas ar gyfer llenyddiaeth fyd-eang ... DEP.


31 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Jimmy olano meddai

  Camgymeriad mawr: mae darllen ym meddyliau ifanc yn helpu i gydgrynhoi'r broses synaptig a'i baratoi ar gyfer sefyllfaoedd mwy cymhleth; mae dewis teitlau da sydd wedi'u hanelu at y genhedlaeth newydd yn eu haddysgu a'u difyrru ar yr un pryd.

  I gloi, colled fawr o dreftadaeth (yn y dyfodol) cymdeithas Sbaen.

 2.   Alberto Fernandez Diaz meddai

  Helo carmen.

  Roedd eisoes yn gwybod y newyddion. Rydych yn llygad eich lle, ond… beth y gellir ei ddisgwyl gan Brif Weinidog nad yw, fel y dywedodd Pérez-Reverte, byth yn cael ei weld mewn digwyddiad diwylliannol?

  Mae'n drueni llwyr.

  A oes unrhyw un yn dal i fod mor naïf â meddwl bod gan bŵer ddiddordeb mewn cael dinasyddion addysgedig sy'n gwybod sut i feddwl drostynt eu hunain, hynny yw, â'u meini prawf eu hunain? Rydym eisoes yn gwybod bod y gwrthwyneb wedi cael ei ymarfer trwy gydol hanes: bodloni'r llu a'u tynnu sylw fel nad ydyn nhw'n creu problemau. Gwnaeth yr ymerawdwyr Rhufeinig, gyda'u "bara a'u syrcasau" enwog yn dda iawn. Heddiw gallem newid yr ymadrodd hwnnw i "bêl-droed a Tele 5".

  Mae'n ymddangos mai technoleg ac arian yn unig sy'n bwysig ar hyn o bryd, hynny yw, y deunydd. Fel pe na bai angen i'r enaid fwydo'i hun gyda cherddoriaeth, paentio, llyfrau, ac ati. Yn anffodus, mae yna lawer o ddefaid, pe byddech chi'n egluro hyn i gyd, byddent yn eich galw'n geek neu byddent yn edrych arnoch chi'n rhyfedd neu byddent yn chwerthin yn eich wyneb yn dirmygu'ch geiriau a'ch dadleuon.

  Nid oeddwn yn gwybod ymadrodd Unamuno, ond cytunaf ag ef.

  Ar y llaw arall, mae yna fyfyrwyr prifysgol (mae gen i'r teimlad bod cryn dipyn, wn i ddim) nad ydyn nhw, er gwaethaf cael gradd, gradd meistr a phethau eraill, yn darllen un llyfr i chi trwy gydol y flwyddyn. .

  A allwch chi gredu imi ddarllen yr wythnos hon yn y papur newydd pwysicaf yn Asturias eu bod am i fyfyrwyr basio ESO gyda gradd gyfartalog o lai na 5 a gyda dau fethiant (cyn belled nad ydyn nhw'n cyd-fynd ag Iaith a Llenyddiaeth a Mathemateg)? Mae'n ymddangos fel camgymeriad mawr i mi.

  Beth bynnag, dyna sut mae'n mynd fel cymdeithas. Technoleg fwyfwy "anllythrennog" i'r bar.

  Cwtsh gan Oviedo a phenwythnos hapus.

  1.    angela meddai

   Helo Alberto, rwy'n cytuno â'ch geiriau a'ch teimladau. Cyfarchion i diroedd gwyrdd Astwria.

   1.    Alberto Fernandez Diaz meddai

    Helo Angela.

    Diolch. Gyda llaw, o ble wyt ti?

    A cyfarch.

 3.   Jose Marcelino meddai

  Mae gan y model addysgol cyfredol weledigaeth offerynnol, apolitical, anfeirniadol ac unigryw o boblogaeth myfyrwyr y dref, mae'n fodel ansawdd ar gyfer elites busnes meddwl monistig a gwneud elw a meddwl ecsbloetiol ac ildio ym marchnad dramor economi Mecsico. ... unbennaeth y farchnad a neo-ryddfrydiaeth par rhagoriaeth ...

 4.   Tere ballbe garcia meddai

  Gyda faint o awduron cyffredinol allan yna i ddarllen. Ond nid yw diwylliant mewn ffasiwn

 5.   costuno@gmail.com meddai

  Wel ... efallai mai'r peth mwyaf priodol fyddai siarad am wleidyddiaeth a gwleidyddion. Gwneir diwygiadau addysgol gan wleidyddion. Rydych chi'n rhoi'r acen ar Gerddoriaeth, Llenyddiaeth ac Athroniaeth, ond mae'n rhaid dweud ei fod yn cael yr effaith ddinistriol ar Blastig neu Dechnoleg. Nid wyf ychwaith eisiau cofio bod gan Grefydd werth academaidd ac mae'n dechrau cystadlu'n uniongyrchol â Thechnolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu.

 6.   arglwyddes elche meddai

  Rydw i eisiau astudio! Rydw i yn yr EGB
  Beth ydw i'n ei ddarganfod wrth chwilio am yr hen ysgrifau a newidiodd lenyddiaeth fyd-eang x llenyddiaeth economaidd o fuddiannau arian. Dydyn nhw ddim yn fy mhrynu i. Ffyciwch nhw, i fyny'r Celtaidd, Iberaidd, ac ati.

 7.   newbie meddai

  Mot tamut.

 8.   sisi meddai

  Onid yw llenyddiaeth fyd-eang yn werth chweil? Efallai cemeg gyda chelwydd o'i fwrdd cyfnodol chwaith. Nid oeddwn am wneud llanastr â hi pan ddyfeisiwyd pob elfen ond diolch i lenyddiaeth fyd-eang llwyddais i ddarganfod bod calsiwm eisoes yn y parthenom.

 9.   Groeg meddai

  Beth yw cemeg heb lenyddiaeth fyd-eang? Pan ddyfeisiwyd calsiwm? Mae cwmnïau fferyllol eisiau cemegwyr? Pan wnaethant ddyfeisio elfennau'r tabl cyfnodol? Os oeddent eisoes yn ei ddefnyddio mewn partenom

 10.   ni fyddwch byth yn dweud meddai

  Enw cemegol gypswm?

 11.   un arall meddai

  Gweinidog diwylliant = anwybodaeth? Bod rhywun yn gwybod llai na minnau. Nid wyf hyd yn oed yn gwybod sut i ysgrifennu

 12.   lorenzo aldonza meddai

  Mae'n drist, ond mae'r byd fel y mae'n mynd, angen dynion a menywod fel buchesi.
  Mae darllen llenyddiaeth ac awduron da yn gwneud pobl yn fwy sensitif, ysbrydol, rhydd a diwylliedig.
  Ac nid yw hynny'n dda i'r cymdeithasau newydd, lle mae eraill yn aros i allu eu dominyddu.
  Mae Sbaen, fel cymaint o wledydd eraill, yn dirywio. Ac efallai ei bod yno, lle mae'r llythyrau wedi disgleirio, bod y pŵer yn cael ei dorri i ffwrdd ...

 13.   Ayioma meddai

  Helo Lorenzo! Mae'r gerddoriaeth yn dal yn fyw? Wel, byddwn yn eu haddysgu â chelf rydd. Gadewch i ni ddinistrio'r rabble hwn a astudiodd wyddoniaeth wleidyddol a'u dysgu beth yw gwleidyddiaeth ar gyfer celf.

 14.   allioma meddai

  Cywirwch fy nhestun oherwydd fy niffyg gwybodaeth. Yn gyntaf: byddwn yn gofyn i'r gweinidog addysg a diwylliant beth yw celf iddo. Yn ail: beth yw gwleidyddiaeth. Yn drydydd os yw gwleidyddiaeth yn gelf hynafol xk peidiwch â'i ymarfer felly. Pedwerydd: yr hyn y mae'n ei wybod yr un am lenyddiaeth fyd-eang yn bumed: roedd yn deall y gofynnwyd iddo chweched xk nad yw'n gwneud hynny

 15.   Carmen Riobó Fernandez meddai

  Heb fynd i werthusiadau o'r LOMCE, nad wyf yn eu hoffi o gwbl, gan nad oeddwn yn hoffi Logiau, LOES ac eraill, mae'r diwygiadau olynol wedi bod yn dileu'r dyniaethau ac yn torri nôl ar y gwyddorau ers blynyddoedd lawer. Ond nid yw hyn yn wir, aeth llenyddiaeth y byd o'r 2il i'r 1af, mae'n parhau gyda phedair awr ac, yn fy mhrofiad i, o flynyddoedd yn llunio amserlenni, nawr mae'n llawer haws dysgu mewn canolfannau bach, cyn ei bod yn gwbl amhosibl.

  Mae Lladin wedi cael ei lwytho ers blynyddoedd lawer, pa lai na blwyddyn orfodol, roedd hyn oherwydd PSOE Felipe González, gyda’r Gweinidog Maravall yn y pen, ers hynny mae Groeg bron yn amhosibl astudio, llywodraeth Zapatero, ie dwi ddim. cofiwch yn wael, cafodd llenyddiaeth Sbaeneg ei llwytho, cyn pwnc, heddiw atodiad o'r pwnc iaith Sbaeneg ac erbyn hyn mae'r llywodraeth PP, gyda'r Lomce, wedi athronyddu mygdarthu.

  Crynodeb byr yw hwn, mae'r difrod yn llawer mwy, ond, na, mae llenyddiaeth fyd-eang yn parhau, yn ffodus, gyda'r un oriau ac, wrth gwrs, yn Galicia, gyda llawer mwy o bosibiliadau o gael eu dewis. Nid oes angen dweud celwydd i ddangos yr ymosodiad y mae'r dyniaethau wedi bod yn ei ddioddef ers ychydig flynyddoedd.

 16.   Jimmy olano meddai

  Mae'r proffwydoliaethau a wnaeth Jules Verne yn ei nofel "Paris yn yr XNUMXfed ganrif" yn dod yn wir, wrth gwrs yn yr achos hwn mae'n "Madrid yn yr XNUMXain ganrif", yn realiti trist.

 17.   Luis Ramon meddai

  Dim ond na allaf ddod o hyd i eiriau ... rwy'n farw.

 18.   alloma maioi meddai

  A all rhywun egluro beth yw llenyddiaeth y byd? Nid wyf yn siarad am bwy sydd am gael gwared arno? Hahaha

 19.   aionma meddai

  Os bydd rhywun â salwch meddwl yn cymryd llenyddiaeth y byd i ffwrdd, gofynnaf i ddaeareg a botaneg fod yn fwy o lenyddiaeth hynafol a ... * botaneg a gadael celf yn ei lle. Celf yw bioleg?

 20.   testun blaenorol? meddai

  A allwn ni siarad am wleidyddiaeth yn y rhwydwaith?

 21.   ahyoma meddai

  Byddaf yn siarad am nifer y seddi sy'n gwneud y penderfyniadau yn Sbaen. Yn gyntaf, byddaf yn mynd i ddiffyg yr holl ddadleuon seneddol ar sianel deledu, p'un a oes ganddynt ddiddordeb dinasyddion ai peidio. A gaf ddyfynnu ailadrodd seddi a roddodd y ie i brosiect mor wych â chynyddu'r oedran gweithio i 67. Will ydych chi'n dileu'r celfyddydau gweledol? A ydyn nhw eisoes wedi mynd â nhw i ffwrdd? Diolch i'r Gweinidog am gymaint o eglurder i'r bobl. Hoffwn wybod enwau contract o'r fath, i wybod beth i'w lofnodi a phryd, yn enwedig oherwydd fy mod i'n llofnodi hynny ac yn ennill yn gyfnewid neu'r budd o'r parti arwyddo arall Celf?

 22.   yr hyn a ddywedais meddai

  A welwn ni artistiaid cyfoes? Byddwn yn gallu teimlo, meddwl a chymryd rhan mewn camau cyffredinol eraill. A yw hyn neu hynny o bwys mwy, pwy sy'n penderfynu a yw diddordeb yn bwysicach neu pa fuddiannau? Beth sydd o ddiddordeb i'r seddi hynny lle mae dyfodol pobl yn cael ei benderfynu? i fod yn rhy ddrwg Neu arian, beth sydd orau gennych chi? Mae'n brifo x arian neu arian x celf hud? Wel x fy logos bach o fywyd byddwn i'n dweud mai'r ffactor x yw eich diddordeb chi ac nid diddordeb pawb

 23.   Mam meddai

  Siawns nad yw'r bobl hyn sy'n penderfynu wedyn yn prynu paentiad ac yn dweud wrth eu ffrindiau. Nid ydych chi'n gwybod faint o arian mae'n ei gostio. Mae'n… haiuma

 24.   Emma meddai

  A oes unrhyw un wedi trafferthu darllen Archddyfarniad Ysgol Uwchradd LOMCE? Nid yw'r Llenyddiaeth Gyffredinol wedi diflannu, mae wedi digwydd i 1º o'r Fagloriaeth ers dwy flynedd. Mae wedi rhedeg allan o Ddetholusrwydd, wrth gwrs (nid oedd hyd yn oed yn orfodol). Ac nid yn unig hynny, ond mae yna hefyd fwy o fyfyrwyr wedi cofrestru yn y radd 1af na phan gafodd ei gynnig yn yr 2il radd - oherwydd y rhai sy'n gadael, methiannau ac achosion eraill-. A pheidiwch ag anghofio nad yw'n bresennol ym mhob sefydliad, i'r gwrthwyneb. Mae'n un peth iddo gael ei gynnig, ac un peth arall i'r myfyrwyr ei ddewis.

 25.   .l. i nhw meddai

  Diolch Emma! Oherwydd roeddwn i'n mynd i ddweud wrthych chi beth yw celf i mi. I mi, mae celf yn gweiddi ar y gweinidog addysg am gael 30 o blant yn y dosbarth gyda chymaint o athrawon yn ddi-waith. Nid wyf yn cyfeirio at y gweinidog hwn, rwy'n golygu ei ffrindiau i gyd a ddiswyddodd Sbaen â llawer o CELF a'r ddedfryd oedd chwerthin at bawb. Wel, oherwydd y gelf sydd gen i, hoffwn ofyn i chi yn y llys beth ydych chi'n ei feddwl os ydw i'n dwyn eich cynilion ac yna dwi'n chwerthin yn eich wyneb. Gyda'r omega hwn rwy'n ffarwelio

 26.   Albert G. meddai

  Fel myfyriwr, hoffwn wneud sylwadau ar amrywiol agweddau yr wyf yn eu gweld yn cael eu hystumio yn hyn i gyd.

  A yw'n ddiwylliant mewn gwirionedd os yw am gael ei orfodi yn y fath fodd? Gadewch imi egluro: Ydych chi wir yn meddwl y bydd astudio llenyddiaeth am 9 mis yn mynd i gynhyrchu unrhyw newid sylweddol? Rwy'n bersonol yn hoffi darllen, rwy'n hoffi herio fy hun, ond nid wyf yn hoffi cael fy "gorfodi i ddarllen." Oherwydd fy mod i'n colli'r hud, ac rydw i'n colli'r ewyllys.

  Beth ydych chi'n meddwl sy'n destun llenyddiaeth? Gan adael y "gwleidyddoli" tybiedig, a oes gennych chi rywbeth ffres i'w ychwanegu? Oherwydd os na, rwyf eisoes wedi clywed y cyfan. Maen nhw'n dinistrio'r diwylliant, maen nhw'n trin yr ieuenctid ... Gadewch inni roi rhagfarnau gwleidyddol o'r neilltu am eiliad, dyna werth llenyddiaeth, i agor ein llygaid, dianc ac ennill persbectif.

  Rydyn ni yn yr ysgol uwchradd, a gadewch i ni ei hwynebu, mae swyddi, yn ogystal â chymdeithas, yn dod yn rhy arbenigol. Nid ydym i gyd yn ddigon dawnus i ganolbwyntio ar ein dyfodol ac mae gennym amser i gaffael gwybodaeth gyffredinol. Hoffwn feddwl y bydd gen i amser yn nes ymlaen i ddarllen yn gartrefol, i ddianc o bopeth sy'n fy mhoeni. Ond ofnaf nad yw felly. Pwy yma sydd heb broblemau amser? Wel, cofiwch am eiliad eich blynyddoedd o astudio. Ffrantig, iawn?

  Yn fyr, rwy'n cefnogi'r CYFANSWM DERBYN Llenyddiaeth Gyffredinol yn yr ysgol uwchradd, oherwydd mewn gwirionedd, nid yw wedi'i ddileu, fe'i symudwyd yn gyntaf, heb ddilysrwydd mewn detholusrwydd. Mae llawer o bobl ifanc yn rhoi'r gorau i ddarllen yn union oherwydd y pwysau y mae'r pwnc hwn yn ei gynhyrchu arnynt. Mae llawer o bobl fel fi yn methu â charu llenyddiaeth ... mae realiti yn rhagori arnom, ac ni fyddwn yn caniatáu ichi feddwl yn y modd goddrychol ac eithafol hwn ein damcaniaethwyr yn y dyfodol gyda'r esgus o amlhau rhywbeth nad oes gennym unrhyw rwymedigaeth wirioneddol i'w wybod.

  Rydym i gyd yn arferion, ac mae diwylliant yn esblygu gyda ni. Os nad yw pobl bellach yn darllen cymaint ag yr arferent, mae hynny oherwydd nad yw realiti yn rhoi’r gorau iddi. A dylem ni wybod eisoes, absenoldeb cadoediad sy'n gwneud artistiaid. Enghraifft, yr Oes Aur.

 27.   mamamia meddai

  Dylai'r pynciau nad ydyn nhw'n gwneud dim x cymdeithas gael eu dileu? A allech chi roi sylwadau ar faint sydd yna a'u henwau i chi?

 28.   Iesu Hernandez Hernandez meddai

  Heb "eisiau mynd i wleidyddiaeth" Y GWIR YW BOD OS YDYCH YN MYND AC YN GWYBOD EI ... Yr hyn y mae'n ei ddweud yw celwydd, nid yw'r pwnc Llenyddiaeth Gyffredinol yn cael ei ddileu, ond nid yw bellach yn ddewisol yn 2il flwyddyn y Fagloriaeth ac yn mynd ymlaen 1af.

 29.   dayana meddai

  Eleni, dechreuais yn yr ysgol uwchradd ac roeddwn i'n mynd gyda'r holl rhith, ymrestru mewn llaw, dewis pwnc Llenyddiaeth Gyffredinol. Pan gyrhaeddaf mae'n ymddangos eu bod yn fy ngorfodi i gymryd Hanes y Byd Cyfoes, oherwydd yn yr athrofa honno nid oes unrhyw rai. Nid wyf yn deall pam y caniateir rhai ac eraill ddim ... Os byddaf yn newid ac yn ei gymryd y flwyddyn nesaf, sut y byddaf yn gwneud yn y detholusrwydd gyda blwyddyn yn unig o'r pwnc? Mae'r system hon yn fy ngyrru'n wallgof