Francisco Narla. 10 cwestiwn i awdur Lain y bastard.

Llun yr awdur: francisconarla.com

Francis Narla Mae'n un o'n storïwyr gorau o nofelau hanesyddol ac mae ganddo nofel newydd. Lain y bastard ei gyhoeddi ym mis Mawrth ac ef yw enillydd y y wobr gyntaf am Edhasa Naratif Hanesyddol. Dim ond bod yn y gorffennol san Jordi ac mae'n dal i fod yn y broses o gael dyrchafiad. Y stop nesaf fydd Ffair Lyfrau Madrid a fydd yn dechrau ddiwedd y mis hwn a lle bydd yr ysgrifennwr yn llofnodi copïau eisoes ymlaen Mehefin 9 a 10.

Nid dyma'r tro cyntaf i Narla sgwrsio â ni. Nawr rydych chi wedi bod yn ddigon caredig i ateb y rhain i mi 10 cwestiwn am eich darlleniadau, eich awduron, eich prosiectau newydd, eich argymhellion awdur a'ch barn ar y sîn gyhoeddi. Felly eto Diolch yn fawr iawn oddi yma am eich amser a gobeithiaf eich cyfarch yn y Feria de Madrid hwnnw.

1. Ydych chi'n cofio'r llyfr cyntaf i chi ei ddarllen? A'r stori gyntaf i chi ei hysgrifennu?

Y gwir yw hynny na, er mae'n debyg y byddai'n llyfr comig, pan oeddwn i'n fach iawn roeddwn i wrth fy modd â chomics Mortadelo a Filemon, Mae gen i gasgliad enfawr o hyd. A’r gwir yw fy mod o bryd i’w gilydd yn ailddarllen rhai ohonyn nhw ac rwy’n parhau i fwynhau eu hanturiaethau gwallgof.

Er mae'n debyg bod y cwestiwn yn cyfeirio at y nofel gyntaf a ddarllenais ac nid yw'n amlwg i mi chwaith. Rwy'n cofio rhai llyfrau plant yn annelwig, er fy mod yn amlwg yn cofio straeon Sandokan a roddodd fy nain dad i mi, gan un o Jules Verne, fel Michael Strogoff, hefyd o'r gyfres o y tri ymchwilydd de Hitchcock, hynny yw James Bond ... Ac, wrth gwrs, nofelau antur Alberto Vazquez-Figueroa. Darllenais lawer.

O ran y stori gyntaf a ysgrifennais, nid wyf yn ei chofio chwaith, y gwir yw, rwyf wedi ei gwneud ers pan oeddwn yn blentyn ac ni allwn fod yn fanwl gywir. Ni ellid ond ychwanegu ei fod rhywbeth mor bersonol fel na allaf gofio heb rywbeth yn yr arfaeth i'w roi ar bapur. Dechreuais yn gynnar iawn, cyn deng mlynedd i gario llyfr nodiadau gyda mi bob amser i ysgrifennu ynddo.

2. Beth oedd y llyfr cyntaf i'ch taro a pham?

Dwi ddim yn ei gofio chwaith. Mae llyfrau wedi bod yn ffrindiau gorau imi erioed ac ni allaf ddweud pa un oedd yr un cyntaf yn benodol. Gallaf, gallaf ddweud bod y genre hwn o antur y siaradais amdano hefyd yn y cwestiwn blaenorol yn fy nodi llawer. Gwnaeth y awydd teithio, adnabod lleoedd egsotig, byw profiadau anhygoel, fel arwyr y nofelau ieuenctid hynny.

3. Pwy yw eich hoff awdur? Gallwch ddewis mwy nag un ac o bob cyfnod.

Dwi byth yn gwybod sut i ateb y mathau hyn o gwestiynau, Mae gen i amser caled yn penderfynu ar un yn benodol, mae yna lawer. Hefyd, yn fy achos i, mae'r dewisiadau wedi newid dros y blynyddoedd. Mae'n debyg, fel llawer o ddarllenwyr eraill, y bu clasuron nad wyf wedi gallu eu gwerthfawrogi tan aeddfedrwydd.

Ond hei, byddaf yn ceisio rhoi rhestr gronolegol fwy neu lai gyda rhai ohonynt. Wrth gwrs, bydd ychydig yn aros ar y gweill.

Homero, Julio César, lleian Egeria, Ramón Lull, Erasmo de Róterdam, Quevedo, Rosalía de Castro, Unamuno ac ar gyfer yr oes gyfoes byddaf yn ychwanegu llond llaw o'r rhai nad ydyn nhw gyda ni mwyach, oherwydd ar gyfer y rhai sy'n dal i ysgrifennu rydyn ni'n mynd i'w rhoi o'r neilltu, er mwyn peidio â mynd i erddi rhy fwdlyd. Gawn ni weld, Delibes heb os yn gyfeiriad, Blasco Ibáñez, Anfonwr...

Mae'r gwir yn niferus ac ni ellir dweud fy mod yn mythomaniac.

4. Pa gymeriad mewn llyfr fyddech chi wedi hoffi cwrdd ag ef a'i greu?

Nid wyf yn credu y byddwn wedi hoffi cwrdd ag unrhyw un ohonynt, pe bai hynny'n bosibl, byddai'n cymryd llawer o hud, byddai'n difetha'r berthynas. Ond byddaf yn twyllo i ateb, byddwn i wir wedi hoffi cwrdd Antoine de Saint-Exupéry, a ysgrifennodd y rhyfeddol nid yn unig Y Tywysog bachYn lle hynny, gwnaeth gymeriad iddo'i hun yn ei ddrama.

O ran y cymeriad y byddwn i wedi hoffi ei greu, y gwir yw hynny Nid oes gennyf y syniad mwyaf anghysbell, ond nid wyf yn credu ei bod yn ffordd dda o fynd ati, mae unrhyw berson enwog yn gweithio fel binomial gyda'i awdur, pe byddent wedi cael eu hysgrifennu gan eraill, ni fyddent wedi cyrraedd llwyddiant na pherthnasedd y gwreiddiol.

5. Oes gennych chi unrhyw hobïau o ran ysgrifennu neu ddarllen?

O ran ysgrifennu: dim dim o gwbl, rwy'n addasu'n hawdd i unrhyw gyflwr a'r gwir yw fy mod yn ymwneud â gwneud fy ngorau yn unig. Rwyf bob amser yn ceisio gwella, bod pob nofel yn gam ymlaen.

Fel ar gyfer darllen: naill ai. Rwy'n ceisio darllenwch gymaint â phosib, hyd yn oed yr hyn nad yw'n apelio ataf. Ni fyddwn ond yn ychwanegu bod yn rhaid i'r ysgrifennwr orfodi ei hun i ddarllen o safbwynt gwahanol na'r darllenydd sy'n ceisio llenwi ei hamdden. Dylai'r ysgrifennwr, yn fy marn i, geisio darllen trwy ddadansoddi'r testun, i ddysgu ohono.

6. A'ch lle a'ch amser dewisol i'w wneud?

Ddim yn arbennig, er fy mod i'n hoff iawn darllen yn yr awyr agored, Rwy'n byw yn y wlad ac rwy'n mwynhau darllen yn y goedwig yn fawr.

Gallaf hefyd ychwanegu, er gwaethaf y ffaith eu bod yn dechrau ennill cryfder nawr yn Sbaen hoff iawn o lyfrau sain am flynyddoedd, ers cyn profi'r eferw hwn. Rwyf wedi bod yn defnyddio llyfrau sain ar deithiau car ers blynyddoedd lawer (rwy'n gwneud ychydig filltiroedd y flwyddyn).

7. Pa awdur neu lyfr sydd wedi dylanwadu ar eich gwaith fel awdur?

Muchos, llawer o. Ac nid yn unig y rhai rwy'n eu hoffi, ond hefyd y rhai nad ydw i'n eu hoffi. Ymhob achos mae'n dysgu. Fe'u dysgir gan bawb, hyd yn oed o lawysgrifau anorffenedig y rhai cyntaf. Mae'n rhaid i chi fod yn gymedrol, gostwng eich pen a gadael i'ch hun gael eich dysgu gan yr hyn rydych chi'n ei ddarllen.

8. Eich hoff genres?

Darllenais bopeth, a does gen i ddim manias. Yn ogystal, dim ond ffordd o archebu silffoedd mewn siopau llyfrau yw'r genre, mae'r rhan fwyaf o nofelau, fel y dywedant, yn drawsdroadol.

9. Beth ydych chi'n ei ddarllen nawr? Ac ysgrifennu?

Rwy'n darllen canllaw i adar ysglyfaethus ohono Delwedd deiliad Antonio Manzanares, llyfr ar hanes brenhinoedd León de Ricardo Chao Prieto (Dwi newydd orffen Bywydau Cipotudas gan Jorge Robles) ac fel ar gyfer nofelau, ar hyn o bryd rwy'n darllen Y gwneuthurwr clociau yn Puerta del Sol o Emilio Lara ac rwy'n edrych ymlaen at edrych ar yr olaf o Antonio Perez Henares.

10. Sut ydych chi'n meddwl yw'r olygfa gyhoeddi i gynifer o awduron ag sydd neu sydd eisiau eu cyhoeddi?

Cymhlethir y dirwedd gyhoeddi gan y crebachu dros y blynyddoedd diwethaf, mae gwerthiannau wedi gostwng yn ddychrynllyd ac yn ffenomenon piratería mae'n gwneud popeth yn waeth. Mae hynny'n creu arddangosfa, yn llawn ymylon a drychau, sy'n anodd iawn ei ddisgrifio mewn ychydig linellau.

Y gwir yw, weithiau mae gen i'r teimlad hynny mae pobl eisiau ysgrifennu ond heb ddarllen. Mae'n ddoniol, dwi'n dod ar draws awduron tro cyntaf sydd prin yn darllen ac yn onest, dwi ddim yn ei ddeall.

Beth bynnag, gan fy mod yn credu mai'r hyn a ddisgwylir gennyf yw rhoi cyngor i newydd-ddyfodiaid, dywedaf hynny mae'n bwysig dyfalbarhau; yn ôl y chwedl, bu Bukowski yn plastro'r ystafell ymolchi gyda gwrthodiadau golygyddol. Peidiwch â rhoi'r gorau iddi.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.