Dadleuon gyda'r llyfr «Diary of Anne Frank»

Dyddiadur Ana Frank

Y llyfr "Dyddiadur Ana Frank" Yn ogystal â bod yn stori go iawn eithaf creulon am fywyd ei phrif gymeriad, mae wedi bod yn cynhyrchu dadleuon penodol ers cryn amser bellach. Beth yw'r "ddadl" rydych chi'n ei hachosi? Yn benodol, anghydfod cyfreithiol rhwng y rhai sy'n amddiffyn bod yn rhaid i'r gwaith fod bunnoedd hawlfraint (fel y flwyddyn gyfredol hon, 2016) a'r Cronfa Anne Frank o Basel yn y Swistir, sy'n honni dilysrwydd hawliau allyriadau'r llyfr.

Beth sydd gan y sylfaen hon i gadarnhau hyn gyda'r fath rymusrwydd? At ei ddatganiadau olaf, lle gwnaethant gydnabod hynny o'r diwedd otto frank, tad Anne Frank, wedi bod yn gyd-awdur ysgrifau o’r fath ac nid golygydd yn unig fel yr oedd yn hysbys hyd yn hyn. Felly, ni fyddai'r hawlfraint yn dod i ben eleni. Yn ôl y gyfraith sydd mewn grym yn yr Iseldiroedd, mae hawlfraint gwaith yn dod i ben 70 mlynedd ar ôl marwolaeth yr awdur. Os gwnawn gyfrifiadau, bu farw Anne Frank ym mis Mawrth 1945 yng ngwersyll crynhoi'r Almaen Bergen-Belsen. Ond bu farw ei dad, Otto Frank, ym 1980. Am y rheswm hwn mae'r sylfaen yn mynnu bod y gwaith hwn yn gweithio aros dan hawlfraint tan 2050.

Cerflun Anne Frank (Barcelona)

Dadansoddwyd papur newydd dywededig gan Becker Minna, A arbenigwr caligrapher, a gadarnhaodd fod holl ysgrifennu'r papur newydd yn perthyn i'r un llaw. Ond ar ôl hyn, mae'r llythyrau straeon dilys yr ysgrifennodd Anne Frank yn blentyn iddynt ffrindiau (cyhoeddwyd y rhain yn yr UD). L.Mae llawysgrifen y llythyrau hyn yn ymddangos yn arferol merch 10 neu 12 oed, yn wahanol iawn i'r "llawysgrif wreiddiol", y mae ei lawysgrifen gan berson llawer hŷn.

Felly pwy ysgrifennodd mewn gwirionedd "Dyddiadur Ana Frank"? Onid oedd y ferch ei hun fel maen nhw wedi bod yn ein gwerthu ni hyd yn hyn? A yw pobl mor greulon nes eu bod yn addas y dioddefaint go iawn a ffeithiol a ddioddefodd merch 12 oed, fel cannoedd ar filoedd o bobl, yn y gwersylloedd crynhoi hynny trwy werthu llyfr? Gallai fod ...

Detholion o'r llyfr

Dyddiadur Ana Frank

(Gorffennaf 8 1942) - Mae Mam wedi mynd i dŷ Van Daan i weld a allwn ni fyw o yfory, ein cuddfan. Bydd y Van Daan yn cuddio yno gyda ni. Byddwn ni'n saith. Yn ein hystafell wely, cyfaddefodd Margot i mi nad oedd y wŷs i Dad ond iddi hi ei hun. Wedi fy nychryn eto, dechreuais grio. Mae Margot yn un ar bymtheg oed. Felly maen nhw am adael i ferched eu hoedran fynd ar eu pennau eu hunain! Yn ffodus, fel y dywedodd Mam, ni fydd yn mynd.

(19 1942 Tachwedd) Gallem gau ein llygaid at yr holl drallod hwn, ond meddyliwn am y rhai a oedd yn annwyl inni, ac yr ydym yn ofni'r gwaethaf drostynt, heb allu eu helpu. Yn fy ngwely cynnes, rwy'n teimlo'n llai na dim wrth feddwl am y ffrindiau roeddwn i'n eu caru fwyaf, wedi dadwreiddio o'u cartrefi a chwympo i'r uffern hon. Mae arnaf ofn meddwl bod y rhai a oedd mor agos ataf bellach yn nwylo'r dienyddwyr mwyaf creulon yn y byd. Am yr unig reswm eu bod yn Iddewig.

(5 1944 Ionawr) Annwyl Kitty: mae'r hyn sy'n digwydd i mi yn ymddangos yn fendigedig: nid yn unig y newidiadau gweladwy yn fy nghorff, ond yr hyn sy'n digwydd y tu mewn i mi. Dwi byth yn siarad ag unrhyw un am y pethau hyn, dyna pam mae'n rhaid i mi ddweud wrthyn nhw wrthych chi. Bob tro y byddaf yn cael fy nghyfnod dim ond tair gwaith - mae gen i'r teimlad o gadw cyfrinach dyner iawn, er gwaethaf y boen a'r anghysur. Dyna pam, er ei fod yn llusgo mewn ffordd, rwyf am i'r gyfrinach hon gael ei hailadrodd. Cyn dod yma, profais synhwyrau tebyg yn anymwybodol, oherwydd rwy’n cofio treulio’r nos yn nhŷ ffrind, cefais yr ysfa anorchfygol i’w chusanu, a wnes i yn sicr. Roeddwn yn chwilfrydig iawn am ei gorff, nad oeddwn i erioed wedi'i weld. Fel prawf o'n cyfeillgarwch, gofynnais iddi deimlo bronnau ein gilydd, ond gwrthododd. Bob tro rwy'n gweld delwedd menyw noeth, er enghraifft, Venus, rwy'n ecstatig. Mae hi'n ymddangos mor rhyfeddol o hardd i mi ei bod hi'n anodd i mi atal y dagrau. Pe bai gen i ffrind yn unig!

Stori Anne Frank (ffilm)

Os ydych chi'n hoff o sinema, yma gallwch weld y ffilm a wnaed am fywyd y ferch:


5 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Francisco Jimenez (@Francisjn) meddai

  Mae yna bobl sy'n gorfod bod yn gyffredinol, ac mae Ana yn.

 2.   Landon meddai

  Mae'r rhai sy'n amau ​​Anne Frank yn genfigennus oherwydd bod yr un darlleniad yn cael ei ystyried yn deimlad merch y mae dyn yn mynd i fod yn siarad am ei rywioldeb. anwybodus Anne Frank yw'r awdur

 3.   Gonzalo meddai

  Darllenais y papur newydd ymhell cyn dysgu am y ddadl hon. Wrth imi ei ddarllen, ni allwn helpu ond meddwl nad oedd y dyddiadur hwn, y ffordd honno o fynegi ei hun, y ffordd honno o feddwl, yn nodweddiadol o ferch rhwng 13 a 15 oed.
  Er imi ei briodoli i'r cyfieithiad i ddechrau, roedd y syniad bod cath dan glo bob amser yn aros gyda mi.

 4.   Alberto meddai

  Nid yw galw rhywun sy'n meddwl am lyfr anwybodus yn gywir. Mae pob llyfr yn gadael teimladau a meddylir am yr awdur. Weithiau, nid ydym yn canolbwyntio ar y stori neu'r stori yn unig.

 5.   john joseph meddai

  Ni fyddai’n cael ei ddiystyru ei fod yn gamdriniaeth grynswth, drwy gydol hanes bu cannoedd os nad miloedd o achosion o dwyll llenyddol at y diben syml o elw a rhoddodd y papur newydd hwnnw, os ydyw, lawer, llawer o bethau i Otto Frank. arian.
  Yn fwy na dim, mae gen i 2 amheuaeth bod yr Iddewon a gyrhaeddodd y gwersylloedd wedi cael eu tynnu o bob eiddo, gan gynnwys eu dillad, felly ble wnaethon nhw guddio'r dyddiadur? Nid wyf yn dweud na chadarnhau bod yr Iddewon yn tynnu eu heiddo, ond gan y miloedd o Iddewon a oroesodd yr holocost ac a fu’n ddigon ffodus i adrodd eu hanes i’r byd.
  A’m amheuaeth arall yw sut y gallai tad Anna Frank gofio, os nad y cyfan, y rhan fwyaf o’r dyddiadur, gyda’r driniaeth annynol a gafodd yr Iddewon, rwy’n amau’n fawr y gallai ar ôl cyfnod byr gofio hyd yn oed rhan fach o’r dyddiadur, ac yn fwy byth ar ôl 2 flynedd o atgofion.
  Felly nid wyf yn gwadu'r holocost o gwbl , mae'n ffaith ddiamheuol nad oes modd ei thrafod , ond mae gennyf fy amheuon am y " dyddiadur " hwn . Gallem fod yn wynebu twyll llenyddol posibl arall sydd wedi gwneud llawer o arian ar draul caledi a dioddefaint merch.