"Highly Dangerous Loves", gan yr awdur Walter Riso

walterriso.jpg

walter riso yn awdur a anwyd yn Napoli ym 1951, yn blentyn ymfudodd ei rieni gydag ef i Weriniaeth yr Ariannin ac ymgartrefu yn Buenos Aires. Treuliwyd ei blentyndod yn stryd Pichincha lle’r oedd hen farchnad Spineto, cymdogaeth â phoblogaeth o fewnfudwyr o’r Eidal ac o genhedloedd eraill. Ers pan oedd yn fach, ceisiodd astudio piano heb fawr o lwyddiant, ond prynodd yr athro rai llyfrynnau iddo o'r enw “pen” er mwyn iddo allu ysgrifennu barddoniaeth ac oddi yno y ganed ei angerdd am ysgrifennu a darllen.

Roedd yn sefyll allan fel chwaraewr pêl-droed a phêl-fasged rhagorol, roedd hefyd yn ymarfer athletau, yn enwedig naid driphlyg. Ar ddiwedd ei fagloriaeth dechreuodd ei astudiaethau mewn Peirianneg Electronig a dim ond pedair blynedd y gwnaeth astudio oherwydd iddo gael ei hudo gan feddwl hipis a gwleidyddol yr oes, a arweiniodd at astudio diwylliannau dwyreiniol a'r gwyddorau cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae'n ddarlithydd ac yn athro mewn gwahanol brifysgolion, practis sy'n cyfnewid am ymchwil ym maes seicoleg wybyddol a therapi.

Dywed arbenigwyr fod gan dri deg y cant o’r boblogaeth “ffordd hynod beryglus a niweidiol o garu” ar gyfer lles emosiynol cyplau, ac mae’n amlach ymysg dynion nag mewn menywod.

walter riso, yng nghyflwyniad ei lyfr diweddaraf, «Cariadau hynod beryglus«, Wedi ceisio« creu lle i fyfyrio er mwyn deall eich partner yn well ac egluro i ba raddau y gellir cyfiawnhau ymladd drosti ai peidio ».

"Nid llyfr neu ryseitiau hunangymorth traddodiadol mo hwn," yn ôl yr awdur, ond gwaith sy'n egluro wyth arddull affeithiol niweidiol: aflonyddu, paranoiaidd, gwrthdroadol, narcissistaidd, obsesiynol, gwrthgymdeithasol, sgitsoid ac anhrefnus.

Mae'r arddulliau hyn yn fwy cyffredin ymysg dynion nag mewn menywod am resymau diwylliannol a genetig, ond mae wedi nodi bod "menywod yn iachach ac yn fwy cymodol na dynion, gan mai nhw yw'r rhai sy'n gofyn am gymorth proffesiynol mewn pryd."

reis Mae wedi nodi, er mwyn i gwpl weithredu, bod angen “disodli dygnwch â pharch; dwyochredd am haelioni llwyr; ymarfer undod - ymladd gyda'n gilydd mewn bywyd - ac eisiau caru (nid dyletswydd), gan fod yn rhaid i gariad fod yn hollol wirfoddol ».

«Dewisir y partner yn wael a chredir bod y galon yn dewis y person iawn, ond nid yw hyn yn wir gan fod yn rhaid rhesymu cariad yn union fel unrhyw benderfyniad arall mewn bywyd. Pan ddewiswch berthynas, rhaid i chi weld a yw'n gweddu i'ch bywyd, eich prosiectau, eich hunan-wireddu ... a pheidio â drysu cariad â chwympo mewn cariad », eglurodd Riso.

Yn ôl yr arbenigwr, "mae amddiffyn ymreolaeth yn dda", ond rhwng "rhoi i fyny yn stoically gyda'ch partner fel y gwnaeth neiniau a pheidio â goddef hynny o gwbl" mae pwynt canolradd, a dyna lle gallwch ddod o hyd i unigolyddiaeth iach a chyfrifol .

Iddo ef, mae cariad yn «gyfuniad o awydd, cyfeillgarwch a gofal am y llall», er, yn ei farn ef, «y peth pwysicaf yw cyfeillgarwch (mae'n ei ddiffinio fel cytgord, hiwmor, rhannu ...), gan ei fod yn meddiannu yr wyth deg y cant o'r amser fel cwpl, "mae'n dod i'r casgliad.


79 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   MARY meddai

  Rwy'n 40 mlwydd oed Rwy'n byw gyda dyn o 61 ... 10 mlynedd yn ôl, nid yw ein perthynas yn gweithio mae'n hunanol iawn nid yw'n hoffi imi adael y fflat a phan fydd gartref nid yw'n mynd â mi i unman bob diwrnod mae'n boenydio prin ein bod ni'n siarad ,, Nid yw'n hoffi deialog ac mae'n fy bychanu bob tro y mae am wneud i mi deimlo ei fod yn ymosodol ac yn feddiannol iawn. Nid wyf yn gwybod beth ddylwn i ei wneud. Rwyf wedi dweud wrtho mewn mil o ffyrdd nad wyf am ichi fyw mwy gartref na’n un ni eisoes. Nid yw’n mynd mwy ac nid yw’n gwibio o gwbl mae’n dweud ei fod yn gadael ond nid yw’n gwneud y penderfyniad yn dduw i mi, helpwch nhw Ni allaf massss

 2.   Kleber Ramiro Quituisca Pesatez meddai

  Rwy'n ddilynwr eich un chi ac yn darllen llawer o'ch llyfrau a hoffwn eich llongyfarch am ysgrifennu'ch llyfrau sy'n helpu llawer o bobl

 3.   christina salazar meddai

  Wel mae'r gwir yn ymddangos i mi ei fod yn llyfr hynod o hynod er nad wyf wedi ei ddarllen; Mae gen i ddiddordeb mawr a'r gwir yw os af i'w gael.
  fy stori i yw bod gen i berthynas eithaf caled; Nid yw'n trafferthu fy ffonio, go brin ei fod byth yn gadael y tŷ; pan ddaw allan mae'n cael ei gwrcwd er mwyn peidio ag edrych arnaf, gadewch i ni ei ddweud felly. Ar adegau rwy'n ei ddeall oherwydd ei fod yn iau na fi, ond ni all y fath symlrwydd, diofalwch o flaen ei bartner, ac ymddiswyddo fodoli mewn person. Rwy'n credu ei fod yn nodi ei hun fel cariad gwrthgymdeithasol oherwydd nad yw'n benthyg ei hun i unrhyw beth dim ond pan mae'n yfed neu rydyn ni'n sôn am rywbeth fel mynd allan i yfed yna os yw'n digwydd.
  Rwy'n poeni, y gwir yw fy mod am ei ymwrthod; gadael y ffordd yn rhydd a rhoi fy hun yn well i bobl eraill a chwrdd â dynion eraill sy'n mynd yn sydyn yn ôl fy nisgwyliadau oherwydd y gwir yw fy mod i'n teimlo fy mod i'n gwastraffu fy amser.

  Diolch i chi, arhosaf am eich ymateb i'r pryder neu'r broblem hon sy'n codi yn fy mherthynas ……….

 4.   PAOLA meddai

  Helo…. Nid wyf yn gwybod a yw fy un i yn broblem darllen y poenydiadau blaenorol …… Rwy'n 23 mlwydd oed ac wedi bod yn briod am wythnos, mae fy ngŵr 18 mlynedd yn hŷn na mi er nad yw'n amlwg yn ei gorfforol, ar wahân o hyn nid ydym yn siarad yr un iaith !!!! Os yw'n wallgof, mae'n wir ... dwi ddim yn gwybod a wnes i briodi mewn cariad, y gwir yw nad ydw i wedi ei ddarganfod eto, dwi'n gwybod fy mod i'n teimlo lles ac yn gorfforol a rhywiol ofnadwy gydag ef. atyniad, os yw'n ddyn tyner, deallus iawn gyda gwerthoedd da, ond mae'n fy mhoeni bod ei fywyd wedi'i gynllunio'n berffaith fel bod pethau'n cael eu gwneud ei ffordd, cyfnod !!! Mae'n awdurdodol tan yr eiliad o wneud cariad ac mae hynny'n fy ngwylltio !!! Fel gweithiwr proffesiynol, fy mharch, mae wedi cyflawni ei lwyddiant economaidd trwy ymdrech ac mae hynny'n rhagorol, ond mae'r cymhleth, y credir mor wych â hynny iddo. dim ond Nid yw'r peth gorau yn maddau unrhyw wall neu gamgymeriad a allai fod gennyf ac mae hyn yn fy nghynhyrfu ac yn fwy na phopeth yn fy nhristáu, beth ddylwn i ei wneud ????

 5.   MILLER meddai

  HELLO, RWYF WEDI DARLLEN LLAWER O LYFRAU GAN EICH AWDURDOD, NOS WEDI'R DIWEDDARAF WEDI I FOD YN LITTLE ALLAN-DIWEDDARAF AC WEDI I WEDI DRAFFT Â RHAI…. OND RYDW I'N DYDDIAD.

  MAE gen i BERTHYNAS YDW I'N YSTYRIED YN IACH OND BYDDWN YN HOFFI EI HWYL A BYDDWN YN YMLADD AM HYN….

  DIOLCH AM BOB EICH CYFRANIADAU GWERTHUSO I EIN BYWYDAU ……

 6.   bwrdd coch claudia andrea meddai

  Rwyf am ddweud wrtho fy mod yn ei edmygu'n fawr, ei fod yn help mawr i'm gwelliant personol ac rwy'n gweld ei lyfrau'n ddiddorol iawn ac maen nhw wedi fy helpu yn fy mherthynas gyda fy ngŵr a fy merch. Ewch ymlaen a llongyfarchiadau ar eich gwaith rhagorol.

 7.   Luis Alejandro Lujan meddai

  Cymeraf y cyfle hwn i'ch llongyfarch ar lyfrau mor rhagorol, rwyf bob amser wedi meddwl mai dynion fel WALTHER RISO yw'r rhai sydd eu hangen ar y byd fel y gall cymaint o bobl sy'n byw mewn byd o gaethwasiaeth feddyliol oresgyn trwy'r holl weithiau hyn yr holl wrthdaro sy'n gofyn bodau dynol. bodau dynol i fod yn hapus. Hoffwn ichi ysgrifennu llyfr yn seiliedig yn unig ar ryddid y sbasmau y mae'n rhaid i bob person eu cael gyda'i bartner.

 8.   arenâu claudia meddai

  Ers imi ddod ar draws llyfr cyntaf ei «I garu neu i ddibynnu» nodais fy hun gyda'i ysgrifau a'r hyn yr oeddwn yn ei feddwl, yr adlewyrchiad personol yr oeddwn wedi bod yn ei wneud ers sawl amser gyda fy mherthynas gyda fy mhartner, fe helpodd fi llawer i ddeall llawer o bethau ac i allu gwneud y penderfyniad i barhau â therapi seicolegol a pharhau i ddogfennu fy hun gyda gweithiau eraill… «llygad y dydd difetha»….
  Nawr rwy'n wynebu unigrwydd, rwy'n teimlo mai gwahanu oedd y penderfyniad gorau y gallwn ei wneud, fodd bynnag nawr ar ôl pedair blynedd o wahanu oddi wrth wyth mlynedd o gyd-fyw â thad fy mab ... rwy'n teimlo bod unigrwydd yn brifo llawer a'r atgofion hyfryd Maen nhw'n ymosod yn aml ac rydw i'n teimlo poen dwfn sydd weithiau'n gwneud i mi ofyn y cwestiwn i mi fy hun eto: beth wnes i o'i le? Er fy mod yn gwybod yr ateb, nid oeddwn ar fy mhen fy hun yno, roedd yn adeiladwaith o ddau, a bwriadwyd i'r "llong" gario ar fy mhen fy hun ac nid dyna sut y mae ...
  Rwy’n adeiladu fy myd eto, er ei fod mor anodd….
  Diolch i chi am rannu'ch myfyrdodau a'ch gweledigaeth broffesiynol trwy eich gweithiau, dim ond sylwadau ac adolygiadau eich llyfr newydd yr wyf wedi'u darllen ac rwyf am allu ei ddarllen yn fuan oherwydd ei fod yn fy mhoeni o'r teitl sy'n awgrymog iawn ...
  Ewch ymlaen a pharhewch i oleuo llwybr y teimlad mwyaf rhyfeddol, cariad… ..
  Claudia Arenas Betancur

 9.   Sandra Milena meddai

  Helo, nid wyf yn gymaint o gariad at ddarllen ond rwyf am eich hysbysu bod eich llyfr o gariadon peryglus iawn wedi dal fy sylw.
  Gobeithio y bydd fy mhartner yn ei roi i mi gyda chariad a chyfeillgarwch neu os na fyddaf yn ei brynu fy hun, i'w rannu ag ef.
  Rwy'n mynd trwy ddosbarth o broblemau gyda fy mhartner yn dioddef o hwyliau Rwy'n fam i ferch a bachgen y mae fy holl amser ar eu cyfer ac i roi sylw iddo ac i mi nid oes byth le i wahoddiadau sinema neu barti Rwy'n 27 mlwydd oed ac mae'n 43 oed ond nid yw'n edrych yn debyg. Mae'n gartrefol iawn ac os na fyddwn i byth yn gadael y tŷ y tu allan, mae'n hoff o deledu a dyna'r cynlluniau y mae eu heisiau i mi, nid oes gen i unrhyw fath o inde.
  Mae fy nhrefn bywyd yn gyfreithiau, fy mam, ac wrth fynd i'r farchnad, ni allaf weithio oherwydd bod fy nghyfreithiau yn dweud bod y rhan fwyaf o'r menywod sy'n gweithio yn cael eu hunain yn gariad i'r bos.
  Mae fy hunan-barch yn fy mrifo, mae'n dweud wrtha i fy mod i fel buwch am ofyn iddo brynu hufen iâ i mi, ac ati.
  ac rydw i eisiau dweud wrthych fy mod i ac rwy'n gweld fy hun fel menyw hardd sy'n galw sylw rwy'n teimlo'n lluddedig ac rydw i eisiau adrenalin am fy mywyd. Rwy'n credu bod fy mherthynas yn beryglus iawn mae angen help rhywun arnaf diolch

 10.   Elizabeth ... meddai

  Helo Bore da !!! Manteisiaf ar y cyfle hwn i longyfarch Mr Walter Riso, sydd gyda'i ffordd huawdl o fynegiant, a'i brofiadau cysylltiedig yn ei lyfrau godidog wedi gwneud inni mewn un ffordd neu'r llall weld ein realiti, llyfrau sydd wir wedi gwneud inni feddwl o waelod yr enaid a'r galon ... mae'n wirioneddol drawiadol darllen pob un o lyfrau Walter Riso, oherwydd ym mhob un ohonynt mae'n cyfleu gwirioneddau a oedd gennym yn cysgu, bron wedi marw ac y gallwn nawr eu trosi'n realiti, wrth wella ein bywydau a mewn Llesiant dilys ... Ac wel, mae sylw o'r blaen a ysgrifennwyd gan Mrs. Sandra Milena yn fy ngadael braidd yn ddwys, efallai nad wyf yn seicolegydd nac yn gynghorydd, ond yr hyn rwy'n ei wybod yw ei bod hi'n ifanc iawn, yn llawn bywyd. ac ni ellir cysgodi dros eich gŵr a llai am sylwadau eich cyfreithiau, oherwydd dim ond un BYWYD sydd yna a dylech chi feddwl mwy ohonoch chi'ch hun yn eich lles, eich bywyd chi sydd yn y fantol, eich cynnydd, eich cyflawniad personol, mae'n dal i fod ar amser, oherwydd a Nid yw'r ffaith eich bod chi'n Mam yn tynnu oddi ar y ffaith eich bod chi eisiau gweithio, bod yn rhywun mewn bywyd, bod eich plant yn teimlo'n falch ohonoch chi, hefyd heddiw mae mwyafrif llethol y menywod yn cyflawni eu rôl fel Mam ond heb esgeuluso eu rôl fel menyw., i fod yn weithiwr proffesiynol, i gael swydd, bywoliaeth, i gael hwyl ... mewn pethau byr, dirifedi y gall menyw eu gwneud heb esgeuluso'r cartref, ac wrth gwrs peidio ag esgeuluso'r plant ... cael cyflawniad personol . gallwch fwrw ymlaen rydych chi'n dal i fod ar amser, nid yw byth yn rhy hwyr, BYDD BOB AMSER YN BWYSIG ...

  Walter Riso, ni fyddaf yn blino mynegi fy LLONGYFARCHIADAU mwyaf diffuant am eich perfformiad rhagorol fel ysgrifennwr, oherwydd trwy'r geiriau manwl gywir a hynod wir hynny a ymgorfforir yn eich llyfrau ... rydych wedi gwneud y BYWYD yn fwy eglur a chyda gwych. atebion ... Gobeithio na fydd byth yn rhoi diwedd ar ei ysgrifau, y rhai sy'n bwydo bywyd i enaid a chalon darllenwyr fel fi, a fydd bob amser yn canfod yn ei lyfrau yr esgus perffaith i beidio byth â stopio darllen.

  Cyfarchion, llwyddiannau a dirgryniadau da iawn am fywyd, i'r enaid ac i'r galon ...

 11.   ismari meddai

  Rwy'n credu ei fod yn un o'r llyfrau gorau gan walter riso, rwyf am ei gael, oherwydd rwyf wedi darllen llawer o'i gasgliad, rwy'n teimlo bod y llyfr newydd hwn yn ddiddorol iawn ac rwy'n gobeithio cael y modd i'w gael.
  Rhaid byw bywyd yn ddwys, cariadus a mwynhau bob eiliad!

 12.   QUICENO HENAO BERTHA LUCY meddai

  Walter Rizo yw fy hoff awdur, rwyf wedi darllen bron pob un o'i lyfrau ac rwyf ar fin darllen yr un olaf, mae wedi fy helpu llawer i ddeall llawer o bethau nad oeddwn yn eu deall weithiau oherwydd iddynt ddigwydd i mi, mae'n hyfryd i darllen ei weithiau.

 13.   LIZET meddai

  HELLO ... WEDI PERTHYNAS 2 FLWYDDYN GYDA PHERSON A OEDD I MI AC YN DAL YN ARBENNIG IAWN, NOS WEDI EI ACHOSI LLAWER O DDIFROD, NI WYF YN GWYBOD BETH I'W WNEUD I DILEU EI O FY MIND A'I GALON YN RHYWBETH NA ALLWCH DDERBYN Y FFEITHIAU MEDDWL NAD YDW I'N MYND I FOD Â'I DRINIAU ME, RWY'N CYFLWYNO I TEIMLIO OHERWYDD RWYF YN GOHIRIO YDW I'N TEIMLAD IAWN I EI HUN A'R GWEITHIO YDW I'N TEIMLU RHAI DIBYNNU AC NI WNAF ' I HOFFI HYN, RWY'N PENDERFYNU AR DIGWYDDIADAU NAD YW'N SIARAD GYDA UNRHYW FWY OND PAN FYDD YN GALW I NEU WYF YN GWELD EI WEDI'I GADARNHAU A PHOPETH YN DOD I MI BOD Y GWIR YN CYFUNO IAWN I DIWEDDU GYDA POPETH I FEEL, SOMETIMES RWYF YN DIGWYDD. GWNEUD Y PERTHYNAS HON YN COLLI LLAWER O Bethau O FY FY EGWYDDORION A GWERTHOEDD FEL Y BYDDAF YN DEFNYDDIO CAM-DRIN YN BOB UN SENSE, BYDDWN YN HOFFI GWYBOD BETH Y DYLWN I EI WERTHU'R PROBLEM HON.

 14.   monica gonzalez meddai

  Diolch am ysgrifennu hyn i gyd a helpu i nodi'r mathau o serchiadau, rwy'n teimlo fy mod gyda rhywun a gyfarfu â chymysgedd o ddau fath o anwyldeb ac rwy'n un yn benodol, fe wnaeth y llyfr hwn fy helpu i ddiffinio a gwneud penderfyniadau pendant ar gyfer fy mywyd

 15.   Sofia meddai

  Roeddwn i'n meddwl ei fod yn waith gwych, mae ei gynnwys yn wych, dyna beth oedd rhamantiaeth lenyddol yn aros amdano. LLONGYFARCHIADAU TYWYDD KISSES A HUGS

 16.   TORO ZAPATA ANA MILENA meddai

  wel ... roedd gen i gariad a dwyllodd arnaf, ar ôl perthynas o 4 blynedd, ond ni wnes i hynny a rhoddais gyfle newydd iddo a chymerais amser fod y cyfle newydd hwn wedi methu, fe dwyllodd arnaf eto ond fe wnes i darganfod yn nes ymlaen…. gofynnodd y person hwnnw imi am le a rhoddais ef iddo ond yn ddwfn i lawr roeddwn i'n gwybod beth oedd yn digwydd, cawsom gyfathrebu da a llawer o gariad ond yr unig beth nad oedd gennym y ddau oedd profiad ... ar ôl sawl diwrnod gwnaethom orffen yn unfrydol ... a heddiw Hydref 22 sylweddolais fod y berthynas yr oeddwn i ynddi yn ymlyniad llwyr â'r person hwnnw, roeddwn i'n byw iddo, yn anadlu drosto ac roedd fy ymennydd wedi cynhyrfu am 4 blynedd i'r person hwnnw ac ni sylweddolais i tan heddiw. .. Ceisiais ymosod ar fywyd fy hun, ond mae gen i ffrindiau gwych a fydd yn fy helpu i ddod allan o'r iselder hwnnw roeddwn i'n gwybod sut i gymryd cyngor y bobl o'm cwmpas ac es i allan lawer i gwrdd â phobl a pham i beidio â chyfarfod profiadau newydd, a rhwng mynd a dod nawr mae gen i gariad ac yn dal i ddim yn credu hynny, y cariad hwn sydd gen i nawr yw fy nghyd-ddisgybl nad oeddwn i byth yn meiddio dweud wrtho fy mod i'n hoffi, ond ers i mi gael cariad roedd yn parchu fy ymrwymiad ac er mawr syndod i mi roedd yn ei hoffi hefyd ac ar hyn o bryd rwy'n hapus ag ef a diolch i'r cariad llyfr neu yn dibynnu ar y berthynas gyda fy nghariad, meiddiaf ddweud fy mod yn caru ac nad wyf yn dibynnu ac er mwy o hapusrwydd rwy'n cael fy nychweliad ym mhob ffordd ac rwy'n teimlo'n hapus iawn…. Fy oedran yw fy byr Rwy'n 17 mlwydd oed ond mae fy ngwybodaeth am gariad yn eang iawn a phob dydd rwy'n ehangu fy ffordd o feddwl tuag at fywyd….

 17.   michelle meddai

  Wel, rydw i'n 24 oed, 2 o blant ac yn ŵr nad yw'n annwyl ac yn sylwgar iawn i mi, y gwir yw, nid wyf yn gwybod beth sydd o'i le gyda mi, rwy'n caru fy ngŵr yn fawr iawn ac rwy'n gwybod hynny hebddo Ni fyddaf yn gallu bod yn hollol dda, oherwydd gydag ychydig o drafodaeth rwy'n teimlo mai'r byd yw fi yn dod i lawr, rwy'n ceisio meddwl am fy mhlant a'u lles, dyna pam rwy'n gwneud digwyddiad nad yw'n para mwy na dau ddiwrnod o ddicter ac rydw i'n gwneud heddwch ag ef oherwydd er gwaethaf yr hyn rydyn ni wedi mynd drwyddo, mae wedi dweud wrthyf ei fod yn caru ac wedi dangos i mi oherwydd nad oes angen unrhyw beth arnom, ond mae angen mwy na geiriau arnaf i deimlo'n sicr o'i gariad, rwy'n mynnu iawn. yn yr ystyr hwnnw a chredaf fod hynny wedi ei briodi ychydig oherwydd bod gwaith a theulu yn gwneud eiliadau rhamantus mai ychydig iawn ydyn nhw. Rwy'n ceisio dangos fy nghariad iddo nad yw'n diflasu ar y drefn, felly ar ei ddiwrnod i ffwrdd rwy'n ei drin fel brenin ac rwy'n dangos iddo mewn mil o ffyrdd faint rwy'n poeni hyd yn oed os nad yw'n cyfateb i mi yn y yr un ffordd oherwydd ei fod yn ddyn heb lawer o eiriau ac rwy'n credu bod hynny'n fy ngwylltio, rwy'n anobeithio nad yw mor fanwl â minnau, rwy'n ceisio ei ddeall oherwydd dyna'r ffordd yr oedd ers ein cwrteisi, wel dim cymaint fel nawr, ond mae angen eich sylw arnaf, eich gofal oherwydd y Gwir, cefais fy nhemtio i'w dwyllo oherwydd mae yna rai sy'n dweud wrthyf beth yr hoffwn iddo ei ddweud wrthyf a'r gwir yw fy mod yn ofni cwympo a'i golli. oherwydd rhith ac er fy mod wedi dweud wrtho yr hoffwn iddo fod yn fwy arbennig a serchog gyda mi, ni welaf ganlyniadau. Beth fydda i'n ei wneud? Dyna'r cwestiwn mawr, rwy'n gobeithio bod yn gryf a rhoi fy nyfodol cyn llithro a tharo fy hun yn wael.

 18.   swnllyd meddai

  helo dwi'n caru dy lyfrau…. Rwyf wedi bod yn seiliedig ar rai ohonynt i roi dechrau a diwedd i berthynas. dim ond fy mod wedi dod allan gyda babi yr wyf yn ei garu, ac rwy'n byw iddo ... Ar hyn o bryd rwyf mewn perthynas hynod beryglus oherwydd gwn nad yw'n addas i mi ac fy mod wedi brifo ei deulu a minnau, rwyf wedi chwilio amdano mae pob modd yn dod â hi i ben ond ef yw'r un nad yw'n fy ngadael, rwyf wedi ei godi mewn mil o ffyrdd ac nid yw'n gadael i mi ... dim ond dweud celwydd wrthyf «Nid wyf bellach yn cysgu gyda hi rydym ond ar gyfer y ferch »ond nid yw ychwaith yn gadael ei hochr nac yn gadael i fynd allan gyda hi, tra byddaf gartref fel y fenyw hunanaberthol nad yw’n hapus…. Weithiau credaf ei bod yn dioddef mwy nag yr wyf yn ei wneud, oherwydd gall ddioddef hynny, nad yw'n cael cysgu, ei bod yn derbyn sylwadau eu bod wedi ein gweld gyda'n gilydd, ein bod wedi cusanu, ac felly ein bod yn ei osgoi ar bob cyfrif, mae rhywun yn ein gweld ni neu hyd yn oed ei hun yn honni ein bod wedi ein gweld. Rwyf eisoes yn gwybod beth sy'n fy aros o ddim. dim byd o gwbl, ac nid yw hynny'n fy ngwneud i'n hapus o gwbl…. ond o'r diwedd yno maen nhw â'u hymglymiad a hi gyda'i chwerwder ... dwi eisiau mynegi fy mod i'n ei garu, dwi ddim yn gwybod ym mha ffordd ... ond rydw i hefyd eisiau dod â hyn i ben a bod yn hollol hapus. gallai hynny basio fi dyna'r amheuaeth sy'n fy ymosod? Rwy'n gobeithio wynebu popeth a ddaw gydag aeddfedrwydd digonol.

 19.   ANGELA meddai

  Mae perthnasoedd aeddfed yn gofyn am aeddfedrwydd yw uniaethu â'ch partner sydd â'r un amcanion pan mae'n rhaid iddo wneud â'r cwpl, rhaid i'r gwir mewn cariad drechu rheswm yn fwy na'r galon bob amser.

 20.   Gustavo meddai

  Rwy'n berson sy'n chwarae gyda theimladau menywod, rydw i fel arfer yn trin y fenyw sydd ar ddyletswydd yn fy mywyd, roedd gen i berthynas a nododd fi a dyna pam nad ydw i'n credu mewn cariad, rwy'n ymwybodol fy mod i wedi gorffen gyda yn berson da iawn Ym mhob ystyr o'r gair, hi oedd y fenyw ddelfrydol yr oeddwn i eisiau ond penderfynais ei newid am ariannwr a oedd yn hawdd iawn i mi, rwy'n teimlo'n dda gyda hi efallai tra bydd y cemeg yn para felly rwy'n credu hynny, beth ddylwn i wneud i ddod o hyd i'r hyn rydw i eisiau, na, rydw i eisiau gwneud mwy o niwed i unrhyw un.

 21.   Rebeca Hernandez meddai

  Hoffwn wybod pryd mae Walter Riso yn dod i Fecsico.
  Mae'n ymddangos i mi ei fod yn berson hynod ddiddorol, rwyf wedi darllen y rhan fwyaf o'i lyfrau ond pob un ohonynt, rwyf hefyd wedi eu hargymell, rwy'n edmygydd o'r ysgrifennwr, mae ei lyfrau wedi bod yn gefnogol iawn ac yn eu tro yn gallu tywys a cefnogi pobl eraill.
  Rwy’n ei longyfarch, gobeithio ei fod yn ysgrifennu llawer o lyfrau eraill a byddaf yn ymwybodol ohonynt.
  Cofion
  Llygatgoch

 22.   Andre meddai

  Helo, darganfyddais fod fy mhartner yn mythomaniac, nid wyf yn gwybod beth i'w wneud, os byddaf yn ei helpu neu'n dianc oddi wrtho, mae'n iau na mi, mae'n 21 ac rwy'n 26. Beth ddylwn i ei wneud?

 23.   seine castell magaly meddai

  Rwyf wedi darllen rhai llyfrau fel cariadon hynod beryglus a chredaf eu bod yn dda iawn, eu bod yn helpu pobl sydd â pherthnasoedd anodd neu gyplau cymhleth, cyhyd â'u bod yn ei dderbyn, mae gen i ddiddordeb yn y llyfrau hyn i ddeall y sefyllfa maen nhw mynd trwy fy mrawd, i weld sut y gallaf eich helpu, ond gwelaf fod angen triniaeth neu hunan-barch cwpl, ond hoffwn wybod faint y mae'n ei gostio, ac a allai'ch meddyg ei wneud.
  Diolch yn fawr.
  caga magaly

 24.   Orlando meddai

  Helo Walter, nid yw'n hawdd mynd i mewn i'r bod dynol a'i ddehongli fel y gwnewch, yn y byd mae miliynau o bobl sydd angen help, yn enwedig o ran cyd-fyw fel cwpl.
  Diolch am y llyfrau rhyfeddol hyn, maen nhw'n rhyddhad i ddynoliaeth, yr unig beth anodd yw eu rhoi ar waith.

 25.   Luis Arturo Quezada Villegas meddai

  Mae'r llyfr "cariad hynod beryglus" yn waith coeth i'm hoffter darllen, credaf y dylai'r llyfr hwn fod ar gael i bawb, oherwydd sawdl Achilles gwahanu cyplau yn ein hamgylchedd yw'r anwybodaeth o beidio â gwybod Adnabod person ag a anhwylder personoliaeth, fy argymhellion ar gyfer darllenwyr yw, os ydych chi am fwynhau darlleniad diddorol ac addysgiadol iawn, rwy'n argymell y llyfr hwn. diolch att: k2

 26.   Maritsabel meddai

  Helo!!! Ynglŷn â'ch sylwadau, dywedaf wrthych fy mod wedi byw yn briod am 8 mlynedd gyda pherson a oedd yn dibynnu 100% arno, fy mhenderfyniad oedd ei ysgaru ac os oedd angen ond gellir goresgyn popeth 2 flynedd yn ddiweddarach rwy'n weithiwr proffesiynol yn rhywbeth na fyddai gennyf cyflawni gydag ef a gyda phlentyn o'i flaen. Nid yw SI SE PUEDE ond yn ymwneud â gwneud iawn am eich meddwl, gwneud iawn am eich meddwl a sefyll i fyny drosoch eich hun gan wybod mai dim ond un bywyd sydd, a'i bod yn well ei fyw i'r eithaf.
  Mae Walter Riso yn helpu llawer i ddal ati. Mae Leidy Mateus yn gorffen y llyfr ac yn penderfynu ar y gorau i chi a'ch mab.
  Llwyddiant i bawb ddod o hyd i hapusrwydd

 27.   Lwcus meddai

  Darllenais erthygl am y llyfr mewn papur newydd a daliodd fy sylw, oherwydd mae Cariad bob amser yn bwnc diddorol a dihysbydd, yn fy marn i. Cytunaf yn llwyr na allwn ddewis gyda phwy yr ydym yn cwympo mewn cariad, ond bod gennym y pŵer i ddewis a ydym am gynnal perthynas â'r unigolyn hwnnw. Mewn geiriau eraill, defnyddiwch reswm i asesu ai’r unigolyn hwnnw yr ydym wedi cwympo mewn cariad ag ef yw’r un sy’n ffitio i’n ffordd o fyw neu a allwn ffitio i mewn i’w eiddo ef ... Pan ddywedaf "system bywyd" rwy'n golygu rhywbeth iawn cymhleth, fel prosiectau, blaenoriaethau, diddordebau, chwaeth, ... Anfeidredd pethau sy'n gwneud perthynas rhwng dau berson mor gymhleth.
  Fe wnes i fy hun ddefnyddio rheswm sawl gwaith i benderfynu a oedd gan berthynas ddyfodol ai peidio a gwnes benderfyniadau gyda fy mhen, gan fod mewn cariad yn fawr iawn. Bydd rhai yn dweud imi weithredu'n dda, ni fydd eraill yn deall. Credaf nad oeddwn yn anghywir beth bynnag.
  Ar hyn o bryd rydw i wedi bod mewn cariad mawr ers dwy flynedd, yn gyffrous, yn byw gyda fy mhartner, y mae gen i brosiectau cyffredin gyda nhw, ef yw fy ffrind gorau (ac rydyn ni wrth ein bodd yn gwneud Cariad !!). Gwneuthum y penderfyniad i newid fy ninas, fy swydd, i fynd yn fyw am y tro cyntaf gyda rhywun, mewn cariad yn fawr iawn, ond gyda phen ... Pwyswch y manteision a'r anfanteision bob amser ... Yn yr achos hwn mae gen i'r aruthrol lwc bod fy nghalon a fy mhen yn dweud yr un peth wrthyf i.

 28.   Contreras Mercedes meddai

  EISIAU LLONGYFARNU CHI AR RHAGORIAETH EICH LLYFRAU, RWYF WEDI DARLLEN EU BOB AMSER BOB UN SY'N HOPE I DDOD O HYD I UN DIWETHAF FEL Y BYDD YN BOSIBL, ERS Y MAE ANGEN I ENNILL FY HUNAN ESTEEM, ERS YDW I WEDI PERTHYNAS O FWY NA'R DEUTH DEU DEG. BLWYDDYNAU, A Bûm YN BYW GYDA DAU BLANT GYDA NI YN UWCH PARATOI EI BRIODAS Â'I CARU SYDD WEDI TRI BLWYDDYN O DERBYN GYDA'N GILYDD, ROEDD YN UNIG Â HIT CRYF I MI A FY PLENTYN, AC RWYF YN MEDDWL NAD YW EI ENNILL BETH SYDD WEDI EI ENNILL. OHERWYDD MAE'N DOD I'R TY HOFFI EI DALU Y TU ALLAN LLE MAE'N BYW, MAE'N EISIAU CAEL PREIFATRWYDD GYDA'N DWEUD NA ALL EI ENNILL A BOD YN RHAID I ENNILL Pethau SY'N DIM OND GAN Y CWRS WEDI EI WNEUD. DIM I GADEWCH FY BYWYD FYW, AC I DDOD O HYD FY PLANT A CARU ME, RWYF ANGEN EICH CYNGOR. DIOLCH YN FAWR A DUW YN DWYN CHI

 29.   janet meddai

  Mae llyfrau Walter Riso o gymorth mawr i bawb, sydd ar unrhyw adeg yn dioddef siom, neu sydd â'u teimladau wedi eu clymu, maen nhw'n ein helpu i egluro ein sefyllfaoedd emosiynol a gweld bywyd o safbwynt arall.

 30.   fauswto javier meddai

  Helo. Roeddwn i wrth fy modd â'ch llyfr, cariadon hynod beryglus. Rwy'n cysylltu llawer â'ch sylwadau lle rydych chi'n disgrifio hen berthynas yn yr arddull ffiniol / ansefydlog. Maent yn bendant yn uwchnofa. Diolch i Dduw a'i lyfr, deallais pam fod fy mhartner mor ansefydlog ac na fyddai byth yn newid. Felly llwyddais i ddod â'r berthynas i ben ac rwyf wedi llwyddo i ddod o hyd i'r heddwch coll ers i'r berthynas ddechrau, a barhaodd bron i 3 blynedd. Mae'r llyfr yn ardderchog ac rwy'n ei argymell i unrhyw un sydd mewn perthynas wenwynig. Diolch.

 31.   Sandra meddai

  … I mi, mae'n anodd iawn deall pam ein bod yn gwirioni ar berthnasoedd stormus ac yn anad dim, gan wybod nad yw hyn yn dda ar unrhyw ystyr, ni allwn fynd allan o'r fan honno.
  Mae fy achos yn un o'r rheini, lle rydych chi'n gwybod nad yw'r person nesaf atoch chi, eich "partner", yn addas i chi. Rydw i wedi bod yn ceisio "delio" â hyn ers dros 8 mlynedd. Mae popeth yn ein herbyn, fodd bynnag, nid wyf wedi gallu ei adael.
  Rydw i eisiau gyda fy holl nerth ddod allan o hyn, rwyf wedi rhoi cynnig ar fil o bethau, ond hyd heddiw nid wyf wedi gallu, mae fel is gwael. Ac rydw i eisiau hynny, nid yw hynny'n dda, ond rydw i eisiau hynny o hyd.
  Rwyf wedi ceisio cymorth proffesiynol, rwyf wedi gwella, ond ni allaf roi'r gorau iddi.
  Nid oes dim yn dod â mi, nid oes unrhyw beth yn fy nghyfoethogi yn y berthynas honno. Mae'n hunanol, anffyddlon, pigog, mae ei fam yn casáu fi, does gennym ni ddim agosatrwydd, dydyn ni ddim hyd yn oed yn cyd-fyw, yn un o fy ymdrechion i ddod allan o hyn fe wnaethon ni wahanu, ond dim ond o gyrff, oherwydd o'r galon sydd gen i erioed wedi gallu ei adael.
  Rwy'n gwybod ei bod hi'n anodd iawn newid realiti, ond rwy'n dal i fethu â dod allan o hyn.

  Os oes unrhyw un yn gwybod y fformiwla i gefnu ar y math hwn o berthynas, helpwch fi, rydw i eisiau dod allan o hyn, sut bynnag rydw i eisiau hynny. Mae'n dweud wrthyf fod popeth yn mynd i newid, ei fod yn fy ngharu i, ein bod ni'n rhoi cyfle newydd i'n hunain, ond dwi'n gwybod bod y siawns y bydd yn gweithio yn fain.

  Fy ngham nesaf yw darllen y llyfr, er mai'r gwir yw, ar hyn o bryd mae fy ffydd yn darfod. Rwy'n gobeithio bod rhywbeth yn fy helpu.
  Nid wyf wedi arfer cyhoeddi fy mywyd preifat, ond ni allaf ei wneud bellach a chredaf fod hwn yn ofod da. Os yw rhywun eisiau rhoi cyngor imi, bydd yn cael derbyniad da.
  Diolch yn fawr.

 32.   ROSMARY meddai

  Noswaith dda, i mi mae'n bleser. Mae hi'n ddarllenydd amatur o'ch testunau o wybodaeth mor faethlon, yn bennaf oherwydd eu bod bob amser yn gadael ac am hynny yn "dysgu ac yn cymhwyso ym mywyd beunyddiol" yr holl arsylwadau ac ymchwil y mae'n eu gwneud drwyddi ysgrifau.

  Rwy'n fenyw sydd ddim yn rhy ddrwg mewn gwirionedd, gadewch i ni ddweud bod gen i astudiaethau proffesiynol ac rwy'n ystyried fy hun yn fenyw fentrus sydd bob amser yn ymladd am yr hyn y mae hi ei eisiau ac yn ei gyflawni, fodd bynnag, gan nad yw popeth yn berffaith, rwy'n arwain bywyd trist iawn gyda nid yw fy mhartner neu fi yn gwybod beth i'w alw, a'r peth gwaethaf yw bod yn rhaid imi roi'r gorau i'w garu oherwydd nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr i barhau gyda rhywun nad yw, ar ôl pedair blynedd gyda'i gilydd, wedi gwerthfawrogi menyw fel fi, mae'n fychanol iawn. neithiwr yn ein gofod bach gyda'n gilydd, er ein bod ni'n byw gyda'n gilydd yn unig hanner Rydyn ni'n siarad pan rydyn ni'n mynd i gysgu, mae hi mor oer felly dwi ddim hyd yn oed yn gwybod sut i esbonio weithiau dwi'n meddwl mai fi yw'r unig fenyw sydd wedi profi'r sefyllfa hon , mae hi'n berson sydd weithiau'n iawn a llawer o bobl eraill yn anghywir, yn byw bob amser yn chwerw, ddim yn poeni am unrhyw beth nad wyf yn gwybod sut y mae .... wel neithiwr dywedodd wrthyf fy mod yn ddiwerth, fy mod yn ei rwystro yn ei fywyd fy mod yn ddiwerth, nad oedd yn dod yn ei flaen, oherwydd i mi fy mod wedi ei gael yn ddrwg, ac nid yw hynny'n wir oherwydd fy mod ac yn fenyw mor dda, Yn berson da, yn gweithio'n galed, ac yn canolbwyntio'n fawr ar yr hyn y mae ei eisiau, ... dywedodd wrthyf hefyd nad yw'n fy ngharu i bob tro y mae'n dweud wrthyf ei fod yn fy ngharu i, oherwydd fy mod i'n gofyn iddo neu fy mhlesio oherwydd ei fod yn credu. yw'r hyn yr wyf am ei glywed, credaf nad yw'n mynd i newid a rhaid imi ddianc oddi wrtho ond hoffwn hefyd roi'r gorau i'w garu oherwydd nad yw 4 blynedd yn cael ei ddileu na'i anghofio dros nos nid ydynt yn cael eu claddu, ac nid ydynt wedi'u claddu ychwaith. maen nhw'n byw ac yn parhau i gael eu recordio am byth….

  fy helpu

 33.   Paulina meddai

  Nid wyf yn gwybod i ba raddau y gall fod yn gariad i fod gyda dyn sydd wedi bod yn briod am ddwy flynedd, dim ond am 7 mlynedd y gwn fy mod wedi bod gydag ef ac nid wyf am ei adael yn ddibynnol yn emosiynol arno. nid o hynny rwy'n siŵr ond nid wyf am adael fy nghwestiwn yw sut y dylid galw hyn?

 34.   tywodlyd meddai

  Nid wyf wedi darllen yr holl lyfrau mewn gwirionedd, ond mae un yn benodol sydd wedi dal fy sylw, fe'i gelwir yn "gariad a pheidiwch â dioddef." mae ei ffyrdd o ddadansoddi mewn rhyw ffordd y ffyrdd y mae pobl yn "caru" yn gywir iawn, fel eu bod yn achosion sy'n digwydd mewn bywyd go iawn, hynny yw, nid ydyn nhw'n ffuglen. Yn fy marn bersonol, credaf os yw pawb, yn enwedig yr wyf yn annerch eich menywod oherwydd fy mod, ein bod yn cyfleu'r hyn sy'n digwydd i ni, boed yn dda neu'n ddrwg, ond PEIDIWCH BYTH â chau ... distawrwydd yw'r arf gorau o gyfleoedd anhrefnus. sy'n gadael marciau niweidiol yn ein bywydau. Mae CARU i fod yn HAPUS….

 35.   TATIANA GOENAGA meddai

  HELLO. I RHYFEDD.

 36.   sorayda meddai

  Helo, mae angen mwy o wybodaeth arnaf am ddarlithoedd gan walter riso
  y syniad yw cysylltu â chi am gynhadledd yn san juan de pasto nariño colombia

  diolch

 37.   Ffrind Costa Rica meddai

  Treuliais 9 mlynedd mewn perthynas ddibynnol iawn, pan benderfynais adael ei bod yn costio llawer i mi, ond ailddatganais yn aruthrol, gyda'i lyfr Love or Depend, a Love and Don't Suffer Sylweddolais ei fod yn ddibyniaeth emosiynol pur 100%. , heddiw rwy’n 31 mlwydd oed ac mae gen i 2 flynedd o gael perthynas wahanol ac iach iawn, mae ei lyfrau wedi fy helpu mewn ffordd wych i ailddatgan y llais hwnnw sydd y tu mewn i un sy’n dweud wrthym ei fod yn anghywir a’i fod yn iawn , ond mae llawer ohonom yn ei anwybyddu allan o anwybodaeth, am reverldía gyda bywyd, trwy anaeddfedrwydd, neu yn syml trwy gredu bod rhywun yn eu hadnabod i gyd

  Heddiw mae gen i gyfeillgarwch da gyda fy nghyn, ond yn wahanol iawn, ac rydw i'n gweld sut mae'n dal i fod yr un peth gyda fy nghyn ffrind gorau, mae'n brifo iddyn nhw eu bod nhw'n dal i fod yn sownd mewn cylch dieflig o naca i ddod i ben, ond diolch i Dduw a'r cryfder sy'n datblygu dros amser, nawr rwy'n gweld "y tyrau o'r cyrion" ac mae hynny'n gwneud i mi deimlo'n hapus gyda mi fy hun.

  Mae fy mhartner yn sefydlog ar hyn o bryd ac rwy'n teimlo mwy o bwer yn well mewn sawl agwedd ar fywyd, dechreuais fyw i mi fy hun ac nid i eraill….

  Cyfarchion a diolch

 38.   Maria meddai

  Diolch Walter Riso. Newydd ddarllen y llyfr "To Love or To Depend" ac mae wedi fy helpu i adael fy mherthynas ddiwethaf. Mae fy mherthynas yn fy ngwasanaethu i ddioddef, rwy'n dewis y dyn amhriodol, gan fod twyll bob amser oherwydd fy mod i'n darganfod ei fod yn briod neu fod ganddo fwy o ferched. Ac rwy'n syrthio i'r un gwall eto. Rwy'n gwybod fy mod yn gwneud rhywbeth o'i le ond ni allaf weld yn union pa archdeip sydd ei angen arnaf i wella fy mherthynas a pheidio ag edrych ar y mathau hyn o gymeriadau.

 39.   ROCIO DEL PILAR URRIAGO meddai

  Mae Walther Riso yn un o'r ysgrifenwyr gorau i mi, mae wedi bod yn poeni am helpu i ddod o hyd i flodyn ar lwybr bywyd, mae wedi bod yn bryderus ac yn dal i boeni am helpu bodau dynol i fyw mewn cytgord â nhw eu hunain ac ag eraill. Rwy’n aros am eich llyfr newydd sy’n gysylltiedig â chwerwder, afiechyd sy’n cofleidio pob bod dynol, gan eu harwain at ddinistr.
  Rwyf am eich llongyfarch o'r gornel hon o Colombia, Neiva Huila, gwlad o bobl ryfeddol sydd wrth eu bodd yn darllen.
  Heddiw 14/08/2009 rwy'n cofio, yn edmygu ac yn gobeithio un diwrnod fod mewn cysylltiad personol â Dr. Walther Riso, rydym yn y ffair lyfrau yn ninas Bogotá ac mae yna lawer o ganmoliaeth i'r ysgrifennwr gwych hwn.
  Mae Colombia yn eich edmygu ac yn eich parchu DR. RISO WALTHER

  DEW

 40.   martha lucia meddai

  Gallwn garu rhywun yn fawr ond caniatáu i berthynas ein brifo, gostwng ein hunan-barch, ni allwn ei ganiatáu oherwydd mae hynny'n creu dibyniaeth ac rydym yn syrthio i gylch dieflig. Mae dweud ei fod yn mynd i newid yn gelwydd oherwydd os nad yw'r person hwnnw'n creu ymwybyddiaeth bod rhywbeth yn digwydd a bod angen iddo newid er ei les i fod yn hapus, ni fyddwch byth yn gallu ei newid. Rydyn ni'n gwneud newidiadau ein hunain o'r tu mewn. Rwy'n caru ac yn edmygu WUALTER RISSO. yn bod sy'n gwneud ichi newid eich gweledigaeth o fywyd

 41.   Viviana meddai

  Hi
  Roeddwn yn cerdded drwy’r ffair lyfrau eleni yn Buenos Aires a des i ar draws ei lyfr diweddaraf… O'r clawr, mynd trwy'r teitl a gorffen ar y clawr cefn ... fe ddaliodd fi. Rwy'n athro ac rwy'n magu dau o blant hardd ar fy mhen fy hun, mae llyfrau'n foethusrwydd na allaf eu fforddio weithiau. Ond rhoddodd briwsionyn fenthyg i mi, a rhaid imi ddweud wrthi fy mod i wedi caru ei ffordd o ysgrifennu a ... ac roeddwn i'n teimlo ei bod hi'n nodi fy mherthynas ag un o'i harddulliau affeithiol a ddisgrifir yn y llyfr. Ers hynny rydw i eisiau parhau i ddarllen ei lyfryddiaeth ond mae'n anodd i mi ddod o hyd iddo yn fy ninas ... rydw i eisiau darllen I garu neu ddibynnu ... Mae'n anodd beth mae'n ei ddweud am resymu cariad ... ond mae'n yw'r hyn wnes i ar ôl darllen a sylweddolais nad oedd gen i berthynas iach ... felly eto ar fy mhen fy hun yn gobeithio dod o hyd i rywun sy'n dewis bod gyda mi bob dydd oherwydd ei fod eisiau ...

 42.   Corina djouwayed meddai

  Walter, rwy'n ei edmygu'n fawr. Rwyf wedi darllen bron yr holl destunau a Highly Dangerous Loves yw'r llyfr gorau i mi ei ddarllen erioed. Mae'n anhygoel bod awdur wedi bod yn awyddus i ysgrifennu am y pwnc hwn sy'n ein helpu i ddewis y partner rydyn ni ei eisiau ar gyfer ein bywydau. Y cwestiwn mawr rydyn ni'n ei ofyn i ni'n hunain bob tro rydyn ni'n hoffi person yw: A yw'r berthynas hon yn addas i mi mewn gwirionedd? a gyda’r llyfr hwn fe wnes i helpu fy hun i nodi nid yn unig yn y bobl sydd wedi pasio trwy fy mywyd, ond ynof fy hun, bod yn rhaid i mi wella agweddau a bod yn siŵr pwy y byddaf yn eu dewis fel partner bywyd. Walter Rwyf wedi argymell eich llyfr i bawb y gallaf, i'm ffrindiau, cydweithwyr, pobl newydd yr wyf yn eu hadnabod, yn fyr, deunydd rhagorol sydd gennyf wrth ymyl fy ngwely fel testun wrth erchwyn gwely. Rwyf hefyd yn ysgrifennu ac er nad yw fy ardal yn ysgrifennu, rwyf wrth fy modd yn ysgrifennu a hefyd yn helpu pobl. Efallai mai rhan o'r hyn sy'n rhaid i mi ei ddarganfod yw parhau i faethu fy hun â'ch ysgrifau. Llongyfarchiadau !!!

 43.   andreita meddai

  Helo, rydw i'n 24 oed ac weithiau dwi'n meddwl bod cariad eisoes yn rhywbeth o'r gorffennol gan nad yw dynion ond yn edrych am ryw mewn menywod oherwydd nad ydyn nhw bellach yn hoffi ymrwymo, rydw i'n marw i syrthio mewn cariad ond alla i ddim cwympo mewn cariad ni waeth pa mor galed rydw i'n ceisio, dwi ddim hyd yn oed yn cynhyrfu gyda neb arall rydw i eisoes yn meddwl fel dyn yn yr ystyr bod popeth dros dro ac yn awr ac mae hynny'n gwneud i mi deimlo'n wag ar fy mhen fy hun ac yn anhapus ………… .. os yw rhywun eisiau fy helpu i ddiolch i chi …… Andrea

 44.   Andrea meddai

  walter riso yw'r gorau mae ei lyfrau yn help da iawn. pryd bynnag y bydd yn ysgrifennu llyfr newydd mae'n ei synnu, yn bendant mae'r dyn hwn yn ddyn doeth ef yw'r gorau …………………… ..

 45.   SANDY meddai

  Helo bawb eto! Rwy'n 17! Rwy'n astudio Seicoleg! Rwyf eisoes wedi darllen yr holl lyfrau walter riso! ffrindiau ohonoch sydd wedi adrodd y penodau hynny o'ch bywydau ar bwnc cariad a pherthnasoedd, dywedaf wrthych rywbeth elfennol iawn i bob bod dynol: YN FYW! CREDWCH! GORFFENNAF EICH DREAMS.AMEN NID OES CYFIAWNDER MAN NEU FERCHED OND I BOPETH SY'N SYLWEDDOL CHI!, YN FYW POB SYLW FEL Y BYDDAI'R DIWETHAF, YN FYW YN FYW OHERWYDD HWN YW'R CYFLE I FYW'R DYDDIAU SY'N CEISIO I YMLADD! ac yn anad dim BREATHE! mae anadlu'n dda yn cynyddu ein gallu i feddwl gyda thawelwch, a mwy yn y byd prysur hwn! gwrando ar eu hanghenion mewnol a'u diwallu OND mewn ffordd iach! … PEIDIWCH â bod ofn bod yn HAPUS! …… .. RYDYCH AM EISIAU! …… HUG! ……. SYLWCH Y GEIRIAU HYN, os gwelwch yn dda! …..Diolch!

 46.   MARIA meddai

  Helo, rwyf wedi darllen rhai llyfrau gan Riso, fel Highly Dangerous Loves, The Way of the Wise Men, neu To Love and not Suffer, maent wedi ymddangos yn wych, yn realistig iawn, yn wrthrychol, yn fyr, yn dda iawn.
  Nawr mae gen i broblem nad wyf yn gallu bod yn wrthrychol, nid wyf yn gwybod sut i weld realiti, na sut y gallaf ddod allan o'r sefyllfa yr wyf ynddi. Dyna pam y byddwn yn gofyn i bwy bynnag sy'n darllen y sylw hwn helpu i egluro pa benderfyniad y dylwn ei wneud.
  Y mater yw'r canlynol, mae gen i berthynas â bachgen sydd, y gwir yw, nid wyf yn gwybod sut i'w ddiffinio, a ddechreuodd fod yn weithiwr proffesiynol 5 mlynedd yn ôl, oherwydd fe wnes i ei helpu gyda'r holl bapurau a dogfennaeth o'i gwmni, yna gwnaethon ni ffrindiau, arhosais i ginio yn ei dŷ bob dydd yr es i, ac ati. Mae'n dad sengl, mae ganddo ferch yn ei harddegau sy'n byw gydag ef, a wel dwi'n dod ymlaen yn dda iawn gyda'i ferch hefyd. Yna dechreuodd fy ffonio ar y ffôn gormod o ddyddiau heb unrhyw reswm arbennig, ac ati. Pan fydd ganddo broblem, mae'n fy ffonio, neu mae'n rhaid iddo wneud penderfyniad busnes pwysig, mae'n ei wneud hefyd. Y gwir yw fy mod i'n credu nad ydw i'n gwybod a ydw i wir wedi cwympo mewn cariad ag ef, rwy'n credu bod gen i, ond mae'n fenywwraig, dwi'n gwybod hynny hefyd. Bob hyn a hyn rwy'n teimlo'n ofnadwy am ryw agwedd sydd ganddo. Yr hyn yr wyf am ei wybod yw'r hyn y dylwn ei wneud mewn sefyllfa sydd weithiau'n achosi anghysur imi. Oherwydd wrth gwrs mae'n parhau i fy ffonio pan fydd ei angen arnaf i wneud rhywfaint o bapur iddo. Pa ateb sydd gen i ???????????? »
  Diolch i chi, rwy'n aros am eich barn, gallwch ei adael yn fy nghyfeiriad: zarinaret@hotmai.com

 47.   Lleuad NORA meddai

  Rwy'n hoff iawn o lyfrau RISO .. ers i mi fod yn briod am fwy na 30 mlynedd ac rwyf bob amser wedi teimlo nad yw fy mhartner yn fy ngharu i, gan nad yw'n poeni bron dim amdanaf, p'un a ydw i'n mynd allan ai peidio yr un peth am ef, byth yn genfigennus, ac nid yw'n serchog dim ond weithiau dim ond weithiau mae ganddo berthnasoedd â mi nad ydyn nhw'n foddhaol i mi. ond dwi ddim yn gwybod beth sydd o'i le gyda mi, mae'n ymddangos fy mod i'n dal mewn cariad Rwyf am gael allan o hyn, rwyf am gael fy nghynghori.
  Mae'n 60 oed ac rydw i'n 45 oed.

 48.   Geanine meddai

  Mae'n hynod ddiddorol gan fod yr arddulliau hyn yn fwy cyffredin ymysg dynion nag mewn menywod. Mae "cariadon hynod beryglus" yn dysgu ac yn arwain disgwyliadau newydd i wella perthnasoedd cwpl ac adeiladu gwybod beth sy'n cael ei geisio a'i eisiau mewn perthynas gariad iach.
  8 pwynt allweddol o sut mae pobl. Yn bersonol, roeddwn i'n ei hoffi'n fawr
  oherwydd mae wyth arddull allweddol y byddai'n well peidio â chysylltu â nhw! Rwy'n ei argymell.

 49.   Lleuad NORA meddai

  Rwy'n darllen y llyfr, rwyf yn y cariad peryglus cyntaf, mae'n ymddangos i mi ei fod yn rhoi llawer o syniadau inni wella ein bywyd, ac nid oes raid i ni ddioddef partner sy'n ein brifo, rhaid inni feddwl amdanom ein hunain hefyd. a pheidio â gadael inni ein hunain gam-drin ein teimladau. Byddaf yn parhau i ddweud wrthych sut rydw i'n mynd.

 50.   bilma susana soto arriaza meddai

  Dyma'r tro cyntaf i mi glywed am walo riso mewn gwirionedd, ond fe wnaeth rhywun gwybodus ei argymell i mi ac fe wnes i fynd i mewn i'r dudalen ar unwaith. Byddwn wrth fy modd yn darllen eich llyfrau, gobeithio y gallaf eu gwneud, yn enwedig cariadon hynod beryglus

 51.   Yandra R. meddai

  Y gwir yw mai hwn yw'r llyfr gorau i mi ei ddarllen o gynifer, mae'n dda iawn gwybod a gwneud yn hysbys pwy yw'r person delfrydol ar gyfer eich bywyd fel rydych chi'n ei gredu, i wybod pa mor bell y gallwch chi fynd i fod yn hapus ag ef y person hwnnw, yn wir ffrindiau rwy'n gwybod fy mod yn eu hargymell yn fawr, mae'r llyfr hwnnw wedi fy helpu llawer i ddeall fy mhartner a'm partner i mi ... Diolch i chi !!!!

 52.   daniel meddai

  A oes unrhyw un yn gwybod ym mha wlad mae Dr Riso yn mynychu?
  Ble ydych chi'n byw ar hyn o bryd a sut y gellir cysylltu â chi?
  Diolch yn fawr.

 53.   Lidia meddai

  Helo! Rwyf wedi darllen dau lyfr gan Walter Riso ac maent wedi fy helpu yn fwy nag unrhyw therapi arall, mae fy mhartner a minnau'n dadansoddi'r llyfr The Limits of Love ac mae wedi ein dysgu i ddeall llawer o bethau nad oeddem yn eu deall, yn enwedig i'm partner. . deall ychydig yn fwy a pharchu fy hawliau ac unigolrwydd.
  Rwyf hefyd wedi darllen y llyfr Highly Dangerous Loves a chefais lawer o atebion yr oeddwn yn edrych amdanynt. Diolch i'r seicolegydd Walter Riso am lyfrau mor dda o gymorth mawr y mae wedi'u darparu inni, diolch yn anfeidrol am yr help a gawsom ynddynt. !!!

 54.   mary meddai

  Helo! Rwy’n eich edmygu’n fawr, Walter. Rwyf wedi darllen rhai o’ch gweithiau, ac maent wedi fy helpu i fod yn realistig mewn pethau. Heddiw darganfyddais eich llyfr «Highly Dangerous Loves» a fy nod yw ei ddarllen oherwydd fy mod yn ei chael yn eithaf diddorol … .. Rwy'n eich llongyfarch ar eich gwaith.

 55.   ali meddai

  Helo, Ali ydw i ac rydw i wedi darllen eich llyfrau fel dadelfennu llygad y dydd, cariad ac mae'n dibynnu, a chredaf fod eich llyfrau'n dda iawn oherwydd ei fod yn helpu pobl a'r person eu hunain, mae hyn yn fwy na therapi, mae'n well gwneud hynny darllen llyfr gan Walter Rizzo na mynd lle mae seicolegydd yn ei ddweud o brofiad.

 56.   ANTONIO meddai

  Llongyfarchiadau, llyfr rhagorol, mae'n gofyn am lawer o ddwyster a'r allwedd yw adnabod eich hun ac yna cwrdd â rhywun arall ...

 57.   Olga meddai

  Walter rizzo

  Ni ddylech fod mor hallt yn y gwerthfawrogiad y maent yn ei wneud o'ch llyfrau, os gwelwch yn dda deall, nad oes gan bob un ohonom sgiliau ysgrifennu, ond mae'r ffaith eu bod yn gadael sylw yn golygu eu bod yn gwerthfawrogi'ch ysgrifau, a'u bod wedi dod â llawer o fuddion i lawer.

 58.   Hilda meddai

  Rwy'n credu bod eich llyfrau'n wych

 59.   Ffrind * meddai

  Mae'n llyfr anghyffredin ... lawer gwaith rydyn ni'n credu ein bod ni mewn perthynas rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n rheoli ynddo, ond mewn gwirionedd nid yw fel y tu ôl i'r gred honno mae yna lawer o ymddygiadau rydych chi wedi bod yn eu llusgo'n anffodus ers amser maith. .
  Rwy'n argymell y llyfr hwn i bawb, nid o reidrwydd i gyplau, oherwydd os nad oes gan berson berson wrth ei ochr o hyd ac yn darllen y llyfr hwn, bydd yn sylweddoli'r ymddygiadau sy'n bodoli a sut i ymdopi â pherthynas. LLYFR HERMOOSOOO SYML

 60.   Sandy meddai

  Darllenais un o'r llyfrau ac roedd yn ymddangos yn rhagorol i mi ... y gwir yw y gallem newid yn dibynnu ar fesur y difrod a wnawn neu y maent yn ei wneud i ni ond os nad ein cyfrifoldeb ni yw gwneud hynny, rydym ni yn parhau i fod yn destun camdriniaeth, cywilydd ... llyfrau hunangymorth oherwydd dyna sut maen nhw'n ystyried eu bod yn ddiddorol i'r graddau os ydyn ni'n gorfod ei ymarfer ... peidiwch â meddwl ?? .... dywedwch hynny o brofiad ers i mi gael perthnasoedd â phobl sy'n fy mrifo ... Nid wyf yn gwybod a yw cariad yn bodoli mewn gwirionedd os yw'n eiliad ynglŷn â chwympo mewn cariad gan fod y Swyn yn dod i ben yn gyflym ac mae dioddefaint tymor hir yn dihysbyddu, gorlethu, dinistrio. .. rydyn ni'n cyrraedd y fath bwynt fel bod iselder yn ein gwneud ni'n ddibynnol ar boen i bobl nad ydyn nhw'n werth yr ymdrech ... byddwch yn gryf a daliwch ati i symud ymlaen i chwilio am gyfleoedd gwell ac yn anad dim dilys ... Kisses

 61.   Ond meddai

  Oherwydd lawer gwaith rydyn ni am lynu wrth gariad nad yw bellach yn cyfateb i ni? hynny yw, dywedodd y person wrthym "Nid wyf am fod gyda chi mwyach" ac rydym yn ffôl yn meddwl, os ydym yn ei gadw wrth ein hochr, y bydd yn gallu ein caru eto, a NA .. mae'n gamgymeriad ac rydych chi'n ei wybod ond dal i obeithio

 62.   giscella meddai

  helo, sut wyt ti'n gyfarchion i bawb. Rydych chi'n gwybod fy mod i'n darllen y llyfr, yn caru a ddim yn dioddef, mae'n ymddangos i mi fod ganddo gynnwys rhagorol, popeth yw'r agosaf at yr hyn rydw i'n byw ac ar hyn o bryd. Mae'r llyfr wedi golygu llawer i mi, oherwydd mae'n ddefnyddiol iawn gwybod y gall rhywun eich deall chi yn y ffordd honno neu roi geiriau mor galonogol ar adegau fel ei bod yn ymddangos nad yw'r person agosaf atoch chi hyd yn oed yn ddibynadwy nac yn hytrach dyna'r pwynt bod y person agosaf atoch chi wedi chwerthin arnoch chi, ac wedi gorffen gyda llawer o'ch diogelwch y llyfr hwn yw'r hyn sy'n gwneud i mi weld y rhan dda nad oeddwn i'n meddwl y gallwn i erioed ei gweld, ond hei dwi'n diolch bod rhywun yn poeni am y rhan fwyaf sylfaenol ym mywydau llawer, cariad. Diolch.

 63.   Maria Isabel Bugnon meddai

  Rwy'n YSGRIFENNYDD, BYDDWN YN HOFFI CYSYLLTU Â CHI WALTER.
  EICH LLYFRAU DA IAWN.

 64.   duberlys. meddai

  Helo . Dwi wir yn caru dy lyfrau !! nhw yw'r gorau. Rydw i wedi dysgu llawer ganddyn nhw. Maen nhw wedi galw llawer arnaf i bob peth, arddull, geiriau…. Bob tro rwy'n darllen llyfr o'ch un chi, mae'n gymaint o ysbrydoliaeth dwi'n teimlo. Rwy'n eich llongyfarch. bendithion i chi. att: duberlys

 65.   Carolina meddai

  HOlA WALTER os ydych chi'n darllen y neges hon cyn y penwythnos hoffwn i chi fy ateb ers i mi eich clywed chi yn ddiweddar yng Ngholombia a'ch bod chi'n dod i'r ffair Lyfrau yn Guatemala, hoffwn i chi ddod i'm prifysgol i hyrwyddo'ch llyfr…. Byddaf yn ceisio cysylltu â chi ar bob cyfrif. Fy e-bost abmarin@yahoo.com

 66.   Raquel meddai

  Helo, priodais ar ôl 5 mis o ddyddio, yn ddiweddarach darganfyddais ei fod eisoes yn dioddef o sgitsoffrenia, roedd ymddygiad ymosodol corfforol a seicolegol, gwnaethom wahanu ac yn awr mae eisiau dychwelyd, mae arnaf ofn eisoes, os gall fy ateb, fy e-bost yn jeny21693@yahoo.es

 67.   Isabel meddai

  Rydych chi'n gwybod dri mis yn ôl i mi gwrdd â dyn ifanc y cwympais mewn cariad ag ef ond doeddwn i ddim yn meddwl pan ddechreuais berthynas ag ef, y byddai fy mywyd yn ferthyrdod, oherwydd mae ganddo ddiffyg mawr, mae'n hoffi yfed rhywfaint!
  A dechreuais wneud hynny mewn cyfnod byr iawn ac fe newidiodd yn hyll iawn gyda mi, ni siaradodd â mi mwyach, nid oedd yn edrych amdanaf fel o'r blaen
  Mae'n chwerthin ac yn bell gyda mi a phan mae angen iddo siarad am bethau nad yw bellach yn cefnogi'r llwyth, mae'n edrych amdanaf fel y gallaf wrando arno ac na allaf sefyll beth alla i ei wneud ??????? ?
  yw pan ddywed ei fod yn ymddangos yn berson mor ddiniwed

 68.   ELISA meddai

  Rwy'n hoff iawn o lyfrau RISO .. ers i mi fod yn briod am fwy na 30 mlynedd ac rwyf bob amser wedi teimlo nad yw fy mhartner yn fy ngharu i, gan nad yw'n poeni bron dim amdanaf, p'un a ydw i'n mynd allan ai peidio yr un peth am ef, byth yn genfigennus, ac nid yw'n serchog dim ond weithiau dim ond weithiau mae ganddo berthnasoedd â mi nad ydyn nhw'n foddhaol i mi. ond dwi ddim yn gwybod beth sydd o'i le gyda mi, mae'n ymddangos fy mod i'n dal mewn cariad Rwyf am gael allan o hyn, rwyf am gael fy nghynghori.
  Mae'n 57 oed ac rydw i'n 49 oed

  Eich sgôr

 69.   corina meddai

  Ffrind Julio Octavio, ni wn a fydd yr awdur yn eich ateb ar unwaith, ond wrth ddarllen eich sylw ni allaf ond dweud wrthych mai'r amheuaeth a fynegwch ynghylch gwybod ai’r person sydd ar hyn o bryd yn eich bywyd yw’r un cywir ai peidio, Nid yw'n fater o bwys, y pwynt yw nad ydych eto wedi'ch argyhoeddi o'r hyn rydych chi ei eisiau yn eich bywyd, efallai bod y sefyllfa fel cwpl a brofwyd o'r blaen wedi eich marcio i'r fath raddau fel na allwch weld rhinweddau pwysig heddiw yn y fenyw sydd heddiw gyda chi ac nid yw hynny'n amheus gan fod y ffaith bod pwy bynnag sy'n eich caru chi, yn mynd gyda chi, sy'n aros amdanoch chi'n eich caru chi, sy'n eich derbyn chi fel rydych chi'n eich caru chi. Dyma ni yn siarad am rywbeth pwysig sy'n WERTH. Pan allwch chi brisio'r person nesaf atoch chi does dim lle i amau. Lawer gwaith mae gennym ni deimladau cymysg ac rydyn ni'n barnu eraill oherwydd nad ydyn nhw'n meddwl nac yn teimlo fel ni. Y peth pwysig yw bod yn rhaid i chi ddysgu caru'r person hwnnw, nid yw caru rhywun yn rhywbeth y mae rhywun yn cael ei eni ag ef, mae'n rhywbeth y mae rhywun yn ei ddysgu ac yn adeiladu cariad, a dyna pam heddiw mae llawer o gyplau yn gwahanu oherwydd eu bod ond yn dweud eu bod wedi rhedeg allan o gariad. cariad a gadael, ac mae'r mater yn mynd y tu hwnt i hynny, nid yw cariad yn dod i ben, dim ond na chafodd ei fwydo o ddydd i ddydd, mae'r hyn nad yw'n cael ei faethu yn marw, felly anghofiwch y gorffennol, canolbwyntiwch ar eich presennol fel y gallwch adeiladu dyfodol. Mae'r dryswch sydd gennych yn gynnyrch ansicrwydd, rhywbeth y gallwch chi ei reoli yn unig. Pan fyddwch yn sicr ohonoch eich hun, bydd y bobl sy'n mynd atoch chi hefyd, os ydych chi'n ansicr i'r gwrthwyneb, oherwydd mae'n debyg bod y fenyw honno hefyd yn ansicr amdanoch chi, felly awgrymaf eu bod yn siarad ac yn dod i gytundeb iach lle gall pawb ei fyw. gadewch iddyn nhw fyw heb ymlyniad a byddan nhw'n gweld y bydd popeth yn llifo'n well i'r ddau ohonyn nhw. Lwcus. Fy mlog reflectionscorina.blosgspot.com

 70.   gali meddai

  Helo, sut wyt ti i gyd? Gobeithio nad ydw i wedi darllen unrhyw lyfr cyrlio mewn gwirionedd ond os hoffwn ei ddarllen i'm helpu i ddod allan o dwyll a adawodd i mi farcio rhywun yr oeddwn i'n byw gydag ef am 5 mlynedd roeddwn i wedi ei dwyllo gydag un arall ac ar wahân fe wnaeth hwyl arna i oherwydd iddo droi fi i alw arnom i ddod yn ôl ond dim ond rhyw oedd yr hyn yr oedd arno eisiau iddo fy nharo fe wnaeth fy nhynnu fe alwodd fi yn siopwr diwerth a gedwir yn ddiwerth ac ar wahân fe fygythiodd i mi pe bawn i'n ni wnaeth yr hyn a ddywedodd ei fod yn mynd i fy ngadael a'i fod wedi gwneud Am y 5 mlynedd y bûm gydag ef mae wedi bod yn 6 mis ers iddo adael ac rwy'n dal i ddioddef oherwydd ni allaf ei anghofio bob nos rwy'n crio, gwn fy mod yn dwi'n ddrwg yn ddrwg iawn ond allwn i ddim ei anghofio felly pe bawn i eisiau darllen y llyfr byddwn i'n ddrwg iawn, hyd yn oed yn meddwl am hunanladdiad, ac ar wahân i hynny, does dim byd yn gweithio allan i mi oherwydd fy mod i'n meddwl amdano, diolch chi am bopeth, a gobeithio y gallech chi fy ateb bye

 71.   Gustavo (Yr Ariannin) meddai

  (I Galy)
  Mae'n ddrwg gen i am yr hyn sy'n digwydd i chi; eich bod yn parhau i fethu rhywun a wnaeth eich trin mor wael ac na wnaeth erioed eich gwerthfawrogi. Mae'n ddrwg gen i eich bod chi'n meddwl am hunanladdiad. Mae hynny'n sicr yn golygu nad ydych chi'n caru ac yn gwerthfawrogi'ch hun fel rydych chi'n ei haeddu.
  Dyna pam y gwnaethoch ddenu a dewis rhywun a oedd yn eich trin fel hyn.
  Efallai y bydd llyfrau'n eich helpu ychydig, ond yr hyn sydd ei angen arnoch chi mewn gwirionedd (os nad ydych chi eisoes yn ei wneud) yw therapi seicolegol. Mae gennych broblem dibyniaeth ddifrifol ac mae angen triniaeth arni.
  Hynny yw, os ydych chi wir eisiau deall eich hun, byw'n well a bod yn llai anhapus a hyd yn oed, efallai un diwrnod, yn berson hapus.
  Nid oes unrhyw ffordd arall. Nid yw dioddefaint a theimlo erledigaeth erioed wedi datrys unrhyw beth.
  Mae'n costio ond gellir ei wneud.
  Lwc !!

 72.   Edgar meddai

  am galy ,,,, CARU NEU DIRPRWY gan Walter Riso

 73.   paul nelson meddai

  Bore da. Mae'r gofod hwn ar gyfer sylwadau yn ddiddorol. Gadawodd fy nghariad fi oherwydd fy mod wedi mynnu fy mod yn rhoi'r gorau i drin fy nghyn-wraig gyda hi. Mae gen i blant. Ac yn ei meddwl mae'n dychmygu fy mod i'n dal i rannu gyda hi. Y peth gwaethaf am hyn yw ein bod yn dychwelyd yn hwyrach. Am ychydig ddyddiau ac yna mae'n gwahanu oddi wrth fy misoedd, nid yw'n ateb galwadau na negeseuon e-bost i mi ac i ychwanegu ato os ydym yn cwrdd ar y stryd rydym yn siarad am ychydig funudau ac mae'n rhedeg i ffwrdd ... yn unrhyw le. . crio ... rydyn ni wedi bod yn hyn ers fel 4 blynedd ac mae hyn yn ceisio Datrys hyn gyda therapydd yw'r trydydd. Help rydw i'n edrych amdano .... Dywedwch eich barn wrthyf a diolch yn fawr iawn ...

 74.   sandra lajara meddai

  Yr hyn rydw i eisiau yw derbyn eich llyfr diweddaraf ar berthnasoedd cwpl.
  Diolch am eich help

 75.   ruth karina arteta matos meddai

  Rwyf am longyfarch a diolch i'r awdur Walter riso am lyfrau mor dda, maent yn ymarferol, yn broffesiynol ac yn llwyddiannus. Rwy'n eu hoffi, diolch. .

 76.   Lidia meddai

  y llyfr hwn yw'r gorau o'r gorau

 77.   Manuel meddai

  Prynhawn da, fe wnaethant ddweud llawer wrthyf am waletr risso, am ei dlodi, felly ymunais â'r dudalen hon, dywedasant wrthyf am waith a oedd yn glir heb anastigrwydd. Hoffwn ei ddarllen. Rwyf hefyd yn hoffi'r sylwadau, yn enwedig gan berson â ffugenw Corima, o fis Chwefror, wel nid wyf yn gwybod a allech roi eich e-bost i mi, er mwyn gallu cyfathrebu a rhoi sylwadau ar rai darnau o fy mywyd, Rwy'n credu ei bod hi'n berson call a pharod iawn.
  Atte,
  Manuel

 78.   Maribel Leyva Juvera meddai

  Nid oes angen i mi ddarllen y llyfr i ofyn i chi ... Sut uffern ydych chi'n dal i ddifetha'ch bywyd chi a bywyd eich plant sy'n byw gyda dyn fel 'na? ... Gallaf eich sicrhau y byddan nhw'n well hebddo. braich eich hun yn ddewr!

 79.   DELGADO EMILI meddai

  DARLLENWCH WALTER BOB AMSER EICH CYNGOR A BYDDAF YN TEIMLO DA HEDDIW AM EICH CEFNOGAETH, mae gen i BERTHYNAS 5 MLYNEDD YN AGOR GYDA ARGLWYDD O 61 BLWYDDYN. Rwy'n 35 OND YW EI BERS HUNAN HWYLUS A PHOB AMSER FEL Y MAE'N DWEUD BYDDAF YN EI WNEUD PEIDIWCH Â GWELD Y MAE'N GOFALU HEFYD WEDI UNRHYW DIDDORDEB YN UNRHYW BETH SYDD YN CARU YN Y PREIFATRWYDD MWY O DDIM BOB AMSER YN DWEUD BOD YN FWYAF I MI BOD. BETH ALLWCH EI WNEUD? DIOLCH AM EICH CYNGOR EICH CEFNOGAETH DIOLCH AM EICH CEFNOGAETH AC AMSER I NI.