Y 10 dihiryn Batman gorau

Dihirod Batman

Llawer yw'r cymeriadau hynny wedi wynebu Batman mewn ychydig dros 75 mlynedd mae hynny'n ein gwneud ni'n gwybod beth yw ego Bruce Wayne, ond mae rhai wedi bod yn fwy perthnasol nag eraill ac yn anad dim mae gan rai fwy o garisma nag eraill, a dyna pam mae rhai wedi erlid ein harcharwr am nifer o flynyddoedd, tra bod eraill wedi marw bron yn syth.

Yma rydyn ni'n dod â chi Deg gelyn Batman, mewn unrhyw drefn o ddewis y tu hwnt i'r wyddor, bod cefnogwyr yn hoffi'r mwyaf am ryw reswm neu'i gilydd, deg dihiryn sydd wedi cario llawer o bwysau ers degawdau ac y byddwn yn parhau i ddarllen amdanynt am flynyddoedd lawer i ddod.

Mae llawer o ddihirod eraill wedi bod yn bwysig, felly os credwch fod rhywun arall yn haeddu bod ymhlith y gorau, rydym yn eich gwahodd i'w nodi yn y sylwadau, ac felly'n agor y ddadl.

Bane

Bane

Bane

Enw go iawn: -A dieithryn-

Apparition cyntaf: 'Batman: Vengeance of Bane No. 1' (Ionawr 1993)

Crewyr: Chuck Dixon a Graham Nolan

Mae Bane yn un o ddihirod cymharol ddiweddar Batman.

Mae'n un o elynion cryfaf a craffaf Batman ac roedd wedi'i ddewis gan IGN fel y 34ain dihiryn mwyaf erioed. Mae'n hysbys i bawb am fod yr anghenfil hynny torrodd gefn Batman, gan ei fod yn un o'r ychydig sydd wedi llwyddo i drechu'r arwr wedi'i guddio, digwyddodd hynny yn llinell blot 'Knightfall' a adroddwyd rhwng 1993 a 1994.

Ganed Bane yng ngharchar Peña Dura yng ngweriniaeth ffug Santa Caribus y Caribî, wedi'i ddedfrydu i wasanaethu dedfryd ei dad Edmund Dorrance, chwyldroadwr. Yn y carchar hwn, dysgodd Bane gan amryw feistri a daeth y mwyaf ofnus yn y lle. Ar ôl dianc yn ei oedolaeth mae'n mynd i Gotham, lle y mae'n ei weld yn debyg i Peña Dura gan fod y ddau yn cael eu llywodraethu gan ofn, yno mae am ddod â Batman i ben, mynegiant mwyaf yr ofn hwnnw ac am hyn mae'n dymchwel waliau Lloches Arkham i gynghreirio â nifer fawr o ddihirod y mae Batman ei hun wedi'u cloi.

Ar ddau achlysur mae'r cymeriad wedi ymddangos ar y sgrin fawr, y cyntaf yn addasiad chwithig Joel Schumacher 'Batman & Robin' ym 1997 lle mae'r anhysbys bron Jeep swenson rhoddodd fywyd iddo a'r ail yn ffilm ragorol 2012 'The Dark Knight Rises' ('The Dark Knight Rises') gan Christopher Nolan, lle cafodd ei chwarae gan y seren a oedd yn codi ar y pryd Tom Hardy.

catwoman

catwoman

catwoman

Enw go iawn: selina kyle

Apparition cyntaf: 'Batman Rhif 1' (Gwanwyn 1940)

Crewyr: Bob Kane a Bill Finger

Catwoman / Selina Kyle yw un o'r cymeriadau mwyaf cymhleth sy'n amgylchynu Batman / Bruce Wayne, wedi bod yn archarwr ac yn ddihiryn, yn ogystal â diddordeb rhamantus y batman. Yn ôl IGN a'u rhestr boblogaidd o'r dihirod mwyaf erioed. Catwoman yw'r 11eg dihiryn gorau mewn hanes.

Yn wreiddiol, roedd Selina Kyle yn lleidr gem medrus a fel dihiryn mae wedi cael ei chod moesol ei hun er enghraifft, ei wahardd i lofruddio. Yn ei ddechreuad fe'i gelwid yn La Gata, er iddi ddwyn gemwaith wedi'i guddio fel hen fenyw bryd hynny a heb gael unrhyw nodwedd nodedig o'r felines.

Yn fuan ar ôl ei ymddangosiad cyntaf, eglurwyd ei darddiad yn 'The Secret of Catwoman's Life' yng nghwymp 1940. Stiwardiaeth hedfan oedd Selina Kyle a ddioddefodd ddamwain hedfan a achosodd ei amnesiaAr ôl hynny, mae'n dod yn obsesiwn gyda'i unig atgof o siop anifeiliaid anwes ei dad ac yn enwedig y cathod, y mae'n dod yn obsesiwn â nhw.

Mae tair actores wedi chwarae Catwoman yn y ffilmiau, Michelle Pfeiffer Fe wnaeth e ym 1992 yn ffilm Tim Burton 'Batman Returns' ('Batman Returns'), yn 2004 roedd gan y cymeriad ei ffilm ei hun o'r enw, wrth gwrs, 'Catwoman' a Halle Berry chwaraeodd y cymeriad yn y ffilm enwog hon a enillodd Wobr Razzie iddi am yr actores waethaf y flwyddyn honno ac yn y pen draw Anne Hathaway chwaraeodd Selina Kyle yn 'The Dark Knight Rises' ('The Dark Knight Rises') yn 2012. Catwoman oedd Julie Newmar ac Eartha Kitt yng nghyfres y 60 a Camren Bicondova sy'n chwarae'r cymeriad ar deledu 'Gotham'.

Dau wyneb

Dau wyneb

Dau Wyneb

Enw go iawn: Harvey dent

Apparition cyntaf: 'Detective Comics No. 66' (Awst 1942)

Crewyr: Bob Kane a Bill Finger

Yn y dechrau Roedd Harvey Dent yn gynghreiriad i Batman yn ei frwydr yn erbyn trosedd gan mai ef oedd y Atwrnai ardal Dinas Gotham ond, ar ôl colli hanner chwith ei wyneb i fod asid wedi'i chwistrellu yn ystod treial, yn dod yn ddihiryn sydd penderfynu rhwng da a drwg trwy fflipio darn arian a'i fod yn cyflawni ei droseddau a ysbrydolwyd gan y rhif 2. Fel y mae awduron eraill fel Frank Miller wedi ei ddiffinio wedi hynny, mae'n debyg bod ei anhwylder personoliaeth wedi'i ddwysáu gan y digwyddiad a'u hanffurfiodd ond roedd eisoes yn amlwg ynddo o'r blaen. Ef yw'r 12fed dihiryn mwyaf erioed, yn ôl y rhestr boblogaidd IGN.

Roedd Billy Dee Williams yn Harvey Dent yn 'Batman' o 1989, Dau wyneb oedd Tommy Lee Jones yn 'Batman Forever' yn 1995 a Roedd Aaron Eckhart yn Harvey Dent yn 'The Dark Knight' ('The Dark Knight') yn 2008 i ddod yn Ddwy Wyneb i mewn 'The Dark Knight Rises ' yn 2012. Ar y sgrin fach Nicholas D'Agosto fel Harvey Dent ar y gyfres deledu 'Gotham'.

Enigma

Enigma

Riddler

Enw go iawn: Edward nigma

Apparition cyntaf: 'Detective Comics No. 140' (Hydref 1948)

Crewyr: Bill Finger a Dick Sprang

Mae Enigma yn y 59fed dihiryn mwyaf erioed erioed yn ôl IGN ac mae'n adnabyddus am ei siwt werdd gyda marc cwestiwn a'i riddlau y mae am ddrysu'r heddlu a Batman ei hun â nhw.

Edward Nigma, sef enw go iawn y dihiryn hwn er ein bod hefyd wedi ei adnabod fel Edward Nashton, roedd yn ddyfeisiwr llwyddiannus mewn cwmni technoleg Ond fe ddiflasodd yn y diwedd gyda'i swydd a phenderfynodd gysegru ei hun i droseddu. Bod dihiryn eithaf trwsgl yn yr ymladd Nid yw wedi petruso cynghreirio â dihirod eraill na'u trin i geisio gorffen Batman.

Yr actor histrionig Rhoddodd Jim Carrey fywyd i'r cymeriad hwn yn ffilm 1997 'Batman Forever' gan Joel Schumacher. Enigma oedd Frank Gorshin yn y 60au ffuglen deledu, tra Mae Corey Michael Smith yn chwarae rhan Edward Nigma yn 'Gotham'.

Bwgan Brain

Bwgan Brain

Bwgan Brain

Enw go iawn: Craen Jonathan

Apparition cyntaf: 'World's Finest Comics No. 3' (Cwymp 1941)

Crewyr: Bob Kane a Bill Finger

Fel cymaint o ddihirod Gotham eraill, nid yw'r Bwgan Brain bob amser wedi bod yn berygl i heddwch yn y ddinas, Roedd Jonathan Crane yn athro seicoleg iddo gael ei danio ar ôl cynnal arbrawf seicolegol gyda'i fyfyrwyr ei hun lle taniodd flancedi yn y dosbarth. Ar ôl cael ei orfodi i gefnu ar ei broffesiwn, trodd at ddrwg gan ddefnyddio ei gwybodaeth o seicoleg a biocemeg i greu cyffuriau sy'n achosi ofn.

Mae'r dihiryn hwn sy'n rhoi tocsin i'w ddioddefwyr fel eu bod yn gweld eu hofnau a'u ffobiâu mwyaf yn eu gadael yn agored i ymosodiadau y 58fed dihiryn mwyaf erioed erioed yn ôl IGN.

Cymeriad Chwaraewyd Jonathan Crane / Scarecrow gan Cillian Murphy yn Nhrioleg Dark Knight Christopher Nolan a Mae Charlie Tahan yn chwarae rhan Jonathan Crane ar 'Gotham'.

Harley Quinn

Harley Quinn

Harley Quinn

Enw go iawn: Quinzel Harleen

Apparition cyntaf: Pennod 'Joker's Hoff' Rhif 22 o'r gyfres deledu 'Batman: The Animated Series' ('Batman: The Animated Series') (Medi 11, 1992)

Crewyr: Paul Dini a Bruce Timm

Mae gan Harley Quinn sawl chwilfrydedd, ar y naill law y mae un o'r dihirod mwyaf modern sydd wedi wynebu Batman, gan ei fod yn gymeriad a ymddangosodd yn y 90au fel Bane ac am un arall nid yw'n greadigaeth o'r byd comig gan fod ei ymddangosiad cyntaf yn y gyfres animeiddiedig 'Batman: The Animated Series' ('Batman: The Animated Series') mewn pennod o'r enw 'Joker's favour' y gallem ei chyfieithu fel 'Hoff de Joker'.

Mae'r troseddwr hwn wedi'i wisgo fel harlequin yn partner yr hyn sy'n fwy na thebyg y dihiryn enwocaf sydd wedi wynebu dyn yr ystlum, y joker. Harleen Quinzel, sef yr hyn a elwir y dihiryn hwn mewn gwirionedd, oedd y meddyg wedi'i aseinio gan loches Arkham i'r Joker, ar ôl cwympo mewn cariad ag ef fe helpodd ef i ddianc ac ers hynny mae'n ei ddilyn yn ei gynlluniau drwg. Dyfarnodd IGN y 45fed safle i'r cymeriad hwn ar y rhestr o ddihirod mwyaf erioed.

Yn dod yn fuan Bydd Margot Robbie yn chwarae rhan Harley Quinn am y tro cyntaf ar y sgrin fawr yn "Sgwad Hunanladdiad David Ayer."

Ivy gwenwyn

Ivy gwenwyn

Ivy gwenwyn

Enw go iawn: Pamela lillian isley

Apparition cyntaf: 'Batman Rhif 181' (Mehefin 1966)

Crewyr: Robert Kanigher a Sheldon Moldoff

Yn y 60au, cyrhaeddodd Poison Ivy i wneud bywyd ein harcharwr yn ddiflas. Mae'n ymwneud â dihiryn synhwyraidd sy'n defnyddio tocsinau planhigion i gyflawni ei throseddau, er nad yw'n diystyru seduction i lwyddo yn ei chynlluniau, rhywbeth sy'n ei harwain 64ain safle ar restr IGN o'r dihirod mwyaf erioed, safle gwych, er mai'r olaf o'r deg cymeriad yr ydym ni'n eu hystyried yw'r gorau sydd wedi wynebu Batman.

Prif amcan Poison Ivy yw dinistrio'r hil ddynol fel y gall planhigion feddiannu'r byd a dyna yw bod Pamela Lillian Isley, sef yr hyn a elwir y pen coch hwn wedi'i wisgo mewn dail mewn gwirionedd, yn feddyg botanegol o Seattle gyda gwybodaeth wych amdano o blanhigion, cyn y gwyddonydd Jason Woodrue, aka bydd y Dyn Floronig yn arbrofi gyda hi trwy chwistrellu tocsinau i'w gwaed i'w gwneud yn imiwn i unrhyw fath o wenwynau, firysau a bacteria a adawodd ei di-haint, ac felly mae'n trin ei phlanhigion fel pe baent yn blant iddi hi ei hun.

Mae gan Poison Ivy berthynas wych â dihiryn arall, Harley QuinnMae'n debyg mai'r unig berthynas rhwng gelynion Batman sy'n seiliedig ar gyfeillgarwch, wrth i Poison Ivy geisio achub Harley Quinn o'i pherthynas beryglus â'r Joker.

Uma Thurman chwaraeodd y cymeriad yn ffilm drychinebus Joel Schumacher ym 1997 'Batman and Robin' ('Batman & Robin').

Joker

Joker

Joker

Enw go iawn: -A dieithryn-

Apparition cyntaf: 'Batman Rhif 1' (Mai 1940)

Crewyr: Jerry Robinson, Bill Finger a Bob Kane

Heb amheuaeth, y Joker yw'r dihiryn enwocaf o'r rhai sydd wedi wynebu Batman yn yr holl hanes, Mae IGN yn ei restru fel yr ail ddihiryn gorau erioed, dim ond y tu ôl i Magneto, rhywbeth a allai arwain at ddadl hir.

Pan ddechreuodd Batman serennu yn ei gomic ei hun ym 1940, ar ôl cyflawni poblogrwydd mawr yn 'Detective Comics', roedd yn rhaid i chi roi cystadleuydd iddo i gyd-fynd, felly Ymddangosodd y Joker eisoes yn rhifyn cyntaf y comic 'Batman'Un o'r dihirod mwyaf cyflawn, heb unrhyw uwch bwerau, mae'r dihiryn hwn sy'n edrych â cherdyn gwyllt yn un o'r rhai mwyaf peryglus oherwydd ei ddeallusrwydd gwych a'i brofiad gydag arfau a ffrwydron.

Yn 1988 yn y comic 'Batman: The Killing Joke' cyflwynwyd ei darddiad posib, ar ôl bod yn gyflogai mewn ffatri cynhyrchion cemegol, mae troseddwyr yn ei dwyllo i'w helpu i ddwyn lle ger y ffatri honno, pan fydd yr heddlu'n eu darganfod, mae'n cwympo i bwll o wastraff gwenwynig a phan ddaw ei groen allan ohoni wedi troi'n wyn a'i gwallt yn wyrdd.

Fel chwilfrydedd, rhaid dweud bod y rôl ar y sgrin fawr wedi'i chyflawni gan dri enillydd Oscar. Yn 'Batman' ym 1989 Jack Nicholson, enillydd dau Oscars ar y pryd ac a fyddai’n ennill traean yn ddiweddarach, rhoddodd ei hun yn esgidiau'r dihiryn hwnYn 2008 Heath Ledger a chwaraeodd y Joker yn 'The Dark Knight' ('The Dark Knight'), a enillodd y cerflun iddo ar ôl marwolaeth ac enillydd Oscar Chwaraeodd Jared Leto y cymeriad enwog hwn yn unig yn y ffilm 'Suicide Squad' a gall ymddangos hyd yn oed yn 'Batman v Superman: Dawn of Justice, er bod hynny i'w weld o hyd. Chwaraeodd Cesar Romero y Joker yng nghyfres y 60au a dyfalir fod y cymeriad a gyflawnir gan Cameron Monaghan yn y gyfres 'Gotham' efallai mai'r Joker o'r diwedd.

Penguin

Penguin

Penguin

Enw go iawn: Cobblepot Oswald Chesterfield

Apparition cyntaf: 'Detective Comics # 58' (Rhagfyr 1941)

Crewyr: Bob Kane a Bill Finger

Gyda gwahanol ymbarelau marwol, mae'r Penguin yn ceisio lledaenu braw yn Ninas Gotham fel un o'r troseddwyr mwyaf. Mae'n un o'r dihirod mawr cyntaf i wynebu Batman, yr ail i gyrraedd ar ôl y Joker mae'n debyg. Mae'r berthynas rhwng Oswald Chesterfield Cobblepot a dyn yr ystlum yn hynod o chwilfrydig, ers hynny weithiau mae Batman yn caniatáu ei droseddau yn gyfnewid am iddo fod yn hysbysydd iddo. Rhaid i chi hefyd gofio ei fod yn un o'r ychydig ddihirod sydd mewn cyfadrannau meddyliol llawn i wybod beth mae'n gwneud drwg.

Mae IGN yn ystyried mai'r Penguin yw'r 51fed dihiryn mwyaf erioed.

Chwaraeodd Burgess Meredith y Penguin yng nghyfres deledu 'Batman' y 60au tra bod y rôl yn y gyfres 'Gotham' mae'n disgyn i Robin Lord Taylor, er mai'r Penguin enwocaf yn y byd clyweledol yw'r un a gyflawnodd Danny DeVitto yn 'Batman Returns' gan Tim Burton.

Ra's al Ghul

Ra's al Ghul

Ra's al Ghul

Enw go iawn: -A dieithryn-

Apparition cyntaf: 'Batman Rhif 232' (Mehefin 1971)

Crewyr: Dennis O'Neil

Er nad yw'n un o'r gelynion hynaf, gan na chafodd ei greu tan y 70au, roedd Ra's al Ghul yn cael ei ystyried gan IGN fel y 7fed dihiryn mwyaf erioed, sy’n golygu yn yr un rhestr honno’r ail o’r rhai sydd wedi wynebu Batman, dim ond y tu ôl i’r Joker, rhywbeth sy’n dweud llawer am y cymeriad hwn sydd hefyd yn dad i un arall o’r dihirod mwyaf peryglus y mae wedi wynebu alter ego Bruce Wayne, Talia al Ghul, wedi ystyried y 42ain dihiryn ar restr IGN.

Fe'i gelwir yn Ra 'al Ghul, sy'n golygu "Pennaeth y Demon", mae tarddiad y cymeriad hwn yn amser y Croesgadau a y tu ôl iddo mae stori hir o ddial sy’n golygu, ar ôl gweld ei wraig yn cael ei llofruddio a’i beio arno, penderfynodd ddefnyddio ei wybodaeth feddygol, bron yn hudol, i ddod â diwedd nid yn unig y llofrudd, ond hefyd ei ddiwylliant cyfan.

Nod Ra's al Ghul yw dileu naw deg y cant o'r hil ddynol, y mae'n ei ystyried yn ganser i'r Ddaear, i greu Eden newydd, y mae Batman, yn amlwg, eisiau ei osgoi.

Yn nhrioleg Christopher Nolan ar 'The Dark Knight' Chwaraeodd Liam Neeson y rôl hon, Er Galwodd Ken Watanabe ei hun hefyd yn y rhandaliad cyntaf, rhywbeth y bydd pwy bynnag sydd wedi gweld y ffilm yn ei ddeall.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

  1.   Gonzalo belloso meddai

    Byddwn i'n rhegi enw Bane yw Diego Dorrance