+17 o'r geiriau harddaf yn ein hiaith

Serendipity

Delwedd - Wikimedia / Eloimanlleu

Mae gan ein hiaith, Sbaeneg, gyfoeth geirfaol na all unrhyw iaith arall ymffrostio ynddo. I ddweud yr un peth gallwn ddefnyddio dwsinau o eiriau gwahanol ... Efallai am y rheswm hwn, ei bod mor anodd i dramorwyr ddysgu ein hiaith a'i gwahanol ymadroddion gosod sydd gennym ar gyfer bron popeth.

Heddiw yn Llenyddiaeth Gyfredol, rydyn ni am ddangos ein hiaith ac rydyn ni'n gwneud hynny gyda +17 o'r geiriau harddaf yn ein hiaith. Mwynhewch nhw! Mae gen i fy hoff un ohonyn nhw eisoes ... A chi?

Dewis geiriau Sbaeneg hardd

Mellifluous

Sain rhy felys, meddal neu ysgafn.

Anochel

Rhywbeth mor anhygoel fel na ellir ei fynegi mewn geiriau.

Ethereal

Hynod o dyner ac ysgafn, rhywbeth allan o'r byd hwn.

Calch

Cyflwr meddyliol anwirfoddol yr atyniad rhamantus gan un person at un arall.

Serendipity

Darganfyddiad lwcus ac annisgwyl sy'n digwydd pan rydych chi'n chwilio am rywbeth arall.

Fflysio

Pan fydd cymylau yn troi'n goch wrth gael eu goleuo gan belydrau'r haul.

Iridescence

Ffenomen optegol lle mae tôn y golau yn amrywio gan greu enfysau bach.

Huodledd

Y grefft o siarad yn effeithiol i ymhyfrydu neu symud.

Ephemeral

Yr hyn sy'n para am gyfnod byr iawn o amser.

Dadlwytho

Na all gwywo.

Geiriau Sbaeneg hardd eraill

Rwy'n gobeithio ei fod yn air tlws iawn

Lluosflwydd

Parhaus, diangen, nad oes ganddo ymyrraeth.

Efallai

Mae'n dynodi awydd cryf i rywbeth concrit ddigwydd.

Luminescence

Eiddo corff i allyrru golau gwan, ond yn weladwy yn y tywyllwch.

Tosturi

Teimlo poen, tynerwch ac uniaethu â barn rhywun.

Infinito

Nad oes ganddo ddiwedd ac na all ddod â diwedd iddo.

Soledad

Cyflwr ynysu neu neilltuaeth ar adegau yn berffaith.

Gwydnwch

Gallu addasu bywoliaeth yn wyneb asiant annifyr neu gyflwr neu sefyllfa niweidiol.

Melancholia

Tristwch anwadal, dwfn, digynnwrf a pharhaol, wedi'i eni o achosion corfforol neu foesol, sy'n gwneud i'r rhai sy'n dioddef ohono ddod o hyd i ddim pleser na hwyl mewn unrhyw beth.

Effeithlonrwydd

Swigod mewn unrhyw fath o hylif.

Alba

Golau cyntaf y dydd cyn codiad yr haul.

Aurora

Golau meddal, pinc sy'n ymddangos ychydig cyn codiad yr haul.

Gonestrwydd

Mae'n weithred o fod yn wir ac yn wir i chi'ch hun. Mae person gonest yn berson sy'n gwybod sut i wahaniaethu rhwng da a drwg ac sy'n berthnasol yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd sy'n eu harwain i gydymffurfio â "normau" cymdeithas.

Anrhydeddus

Mae'n berson nad yw'n ildio i unrhyw beth sy'n ei wyro oddi ar ei lwybr. Gellir ei gymhwyso hefyd i leoedd.

Mam

Mae'n un o'r geiriau harddaf yn yr eirfa Sbaeneg oherwydd ef hefyd yw'r person rydyn ni'n ei garu fwyaf yn ein bywyd. Fodd bynnag, nid oes rhaid ei ddeall fel "menyw sy'n rhoi genedigaeth i blentyn", gan fod llawer o famau o'u plant hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi rhoi genedigaeth iddyn nhw.

Cysondeb

Mae'n cyfeirio at roi'r un peth i rywun ag y mae'r person hwnnw wedi'i roi inni. Efallai mai'r cariad yw'r enghraifft orau yn yr achos hwn, gan fod cariad a chariad rhwng cyplau yn rhywbeth dwyochrog.

Miss

Ystyr y gair Saudade yw hiraeth, ac mae'n gysylltiedig â chwedl. Mae Academi Frenhinol yr Iaith Sbaeneg (RAE) yn ei ddiffinio fel "unigrwydd, hiraeth, hiraeth." Fodd bynnag, mae'n llawer mwy na hynny.

Er ei fod yn cael ei ddefnyddio yn Sbaen (ychydig iawn oherwydd nad yw'n hysbys iawn), mae'n air Portiwgaleg, ac mewn gwirionedd mae'n rhaid i'w darddiad (a'i chwedl) ymwneud â'r Portiwgaleg, a'i defnyddiodd pan oeddent mewn gwlad arall heblaw am nhw oedd hi ac roedden nhw'n colli eu cartref a'u hanwyliaid.

Gair mwy "Sbaeneg" fyddai "morriña" i ddiffinio'r un peth.

Hope

Agwedd yw gobaith, teimlad sy'n gwneud i chi beidio â cholli ffydd bod rhywbeth rydych chi'n edrych amdano yn mynd i ddigwydd. Neu ymddiriedwch mewn person (neu weithred) i gael yr effaith a ddymunir.

Byd

Mae'n air ychydig yn hysbys, fodd bynnag, fe'i defnyddir yn Sbaeneg. Nawr, ei ystyr mewn gwirionedd yw "glân neu rydd o bethau nad ydyn nhw'n angenrheidiol." Y broblem yw bod llawer o bobl ifanc yn ei ddefnyddio mewn ffordd arall, gyda'r ymadrodd "I mondo", a fyddai'n dod i olygu rhywbeth fel chwerthin yn agored ar rywbeth.

Ystum

Yr ymgais, naill ai trwy fudiad neu ran o'r corff, yw eisiau gwneud rhywbeth. Ond heb wneud hynny mewn gwirionedd.

Bonhomie

Yn ôl yr RAE, mae'n fforddiadwyedd, symlrwydd, caredigrwydd a gonestrwydd, naill ai o ran cymeriad a / neu ymddygiad. Er nad yw'n air Sbaeneg 100%, oherwydd ei fod yn dod o'r Ffrangeg, fe'i defnyddir yn Sbaen.

Nefelibata

O'r Groeg yn wreiddiol, mae'n air sy'n diffinio person sy'n breuddwydio ond yn sylweddoli realiti.

Ataracsia

Ystyr y gair hwn yw imperturbability, serenity. Fe'i cesglir yn yr RAE ac mae'n dod o'r Groeg.

Tiquis miquis

Mae person â meddwl bach yn berson sydd â chymwysterau ynglŷn â gwneud rhywbeth, ond bod y rhain yn ddibwys, ac nad oes ganddo reswm dros fod mewn gwirionedd.

Osculus

A ydych erioed wedi cael cusan? Cadarn eich bod chi'n gwneud, oherwydd mae'n golygu cusan o anwyldeb neu barch. Mewn gwirionedd, yn yr hen amser defnyddiwyd y gair hwn yn helaeth, ac mae'n dod o'r Lladin, osculum.

Ymryson

Mae gan Trabzon sawl ystyr y dylech chi eu gwybod. Ar y naill law, mae'n debyg iawn i'r hyn fyddai "llanast". Mae'n ymladd â lleisiau neu weithredoedd (ymladd nodweddiadol â lleisiau uchel). Ond mae iddo hefyd ystyr harddach. Ac mai, yn gysylltiedig â'r môr, yw'r hyn a elwir i'r foment honno lle mae'r tonnau bach yn croesi i sawl cyfeiriad ac yn cynhyrchu sain a glywir yn y pellter.

Acme

Acme rydyn ni'n ei nabod ar gyfer cegin frand sy'n ymddangos mewn cartwnau. Ond mae acme, o'r Groeg, yn cael ei gydnabod gan yr RAE ac mae'n dod i olygu'r cyfnod o ddwyster mwyaf afiechyd, neu foment uchafbwynt person.

Jipiar

Daw Jipiar i olygu hiccup, groan, whine; hynny yw, rydym yn sôn am weithred y berfau hynny. Ond gall hefyd olygu canu gyda llais sy'n debyg i gwyn.

Uebos

Sawl gwaith maen nhw wedi dweud wrthych chi fod "wyau" yn mynd gyda h a chyda v. A sawl gwaith y byddan nhw wedi'i nodi heb hyd yn oed wybod bod gair, ei fod yn dod o'r Lladin, a'i fod wedi'i ysgrifennu heb h a chyda b. Wel ie, mae uebos yn bodoli. Y broblem yw nad yw'n golygu'r un peth â'r un flaenorol, ond ei fod yn cyfeirio at angen.

Agibílibus

Mae'r gair rhyfedd hwn mewn gwirionedd yn golygu cael ffraethineb, medr a direidi am oes. Hynny yw, person sy'n gwybod sut i ymdopi trwy fywyd mewn ffordd lwyddiannus.

Tarddiad Sbaeneg

Daw Sbaeneg o'r Lladin

Mae Sbaeneg yn cynnwys miloedd o eiriau. Yn benodol, yn yr RAE cydnabyddir mwy na 93.000 o eiriau (blwyddyn 2017), a phob blwyddyn mae geiriau newydd yn cael eu cynnwys (er bod llawer o rai eraill hefyd yn diflannu).

Ychydig iawn sy'n gwybod tarddiad Sbaeneg, neu Castileg, yn ogystal â'r geiriau sy'n ei ffurfio. Ond ein bod ni'n mynd i ddatrys yn hawdd.

Ac mae'n rydyn ni'n gwybod bod Sbaeneg yn dod o'r Lladin, fel gyda Phortiwgaleg, Catalaneg, Galisia, Ffrangeg, Eidaleg neu Ôl-Rufeinig. Fel y gwyddoch, fe orchfygodd Rhufain y rhan fwyaf o Benrhyn Iberia a, phan gwympodd yr ymerodraeth hon, er i'r Lladin gael ei cholli, yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd yw hynny fe'i trawsnewidiwyd yn iaith newydd, yr hyn a elwir yn «rhamant Castileg», ehangodd hynny o Deyrnas Castile i'r penrhyn cyfan yn yr Oesoedd Canol.

A dweud y gwir, dyma lle daw Sbaeneg, o Ladin mwy di-chwaeth, yr hyn a oedd yn cael ei golli wrth i'r Ymerodraeth Rufeinig ddiflannu o diroedd Sbaen. Fodd bynnag, nid oedd yn "Ladin" mewn gwirionedd oherwydd ei fod hefyd yn derbyn geiriau o ieithoedd eraill, Groeg yn bennaf, Almaeneg neu Geltaidd.

Really cychwynnodd yr iaith Sbaeneg yn y flwyddyn 1200 ac mae'n ddyledus i'r Brenin Alfonso X., a ddechreuodd o dan ei orchymyn ysgrifennu gweithiau yn Castileg, yn ogystal â chyfieithu llawer o rai eraill i'r Sbaeneg hwnnw, a thrwy hynny helpu i wneud Castileg yn iaith "swyddogol" Sbaen.

Y gwir yw, os edrychwn yn ôl, mae llawer o hen eiriau Sbaeneg wedi'u colli oherwydd eu defnyddio, mae llawer o rai eraill yn ddieithr i ni, ac weithiau rydyn ni'n defnyddio geiriau sydd ag ystyr hollol groes i'r hyn rydyn ni am ei ddweud. Sy'n rhoi syniad i ni o ba mor gymhleth yw Sbaeneg.

Pa un o'r geiriau hyn i gyd yw eich hoff un? Oes gennych chi un arall nad yw ar y rhestr hon a'ch bod chi'n hoffi llawer mwy?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

6 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Jairo rodriguez meddai

  Cyfarchion, yn ddiolchgar iawn am yr erthygl. Gwerthfawr, er yn ailadroddus ar y we (y rhan gyntaf o leiaf, y 10 gair harddaf).

  Rwy'n cymryd rhan gyda'r sylw hwn, am reswm penodol, rwy'n ieithydd ac mae rhwymedigaeth broffesiynol arnaf i gyfrannu rhywbeth at eraill o ran fy ardal i. Wel, annwyl Carmen, awgrymaf yn barchus iawn, gwnewch anodiad yn eich cyhoeddiad, am dymor arbennig, dyma'r gair "calch", nad oes unrhyw sicrwydd o'i fodolaeth yn yr iaith Sbaeneg, i'r gwrthwyneb Dim ond cyhoeddiadau sydd. ar y we, lle bu cyfieithiadau gwael o'r iaith Saesneg ac yr ystyrir y gair tarddiad ynddynt, sef "calch" ac sydd wedi'i ddyfynnu mewn seicoleg yn unig a dim arall, fel nad yw Geiriadur yr Iaith Sbaeneg, nid yw Geiriadur Americaniaethau yn ei gynnwys ychwaith; Mae hyn yn golygu nad yw'n rhan o'r iaith Sbaeneg o dan unrhyw amgylchiadau ieithyddol, ond mae'n cael ei dyfynnu'n ormodol gan lawer o dudalennau gwe gyda'r erthygl a gyhoeddwyd gennych.

  I gloi, nid yw'r term "limerencia" yn rhan o'r iaith Sbaeneg, oherwydd nid yw wedi ei fathu gan unrhyw weithiwr proffesiynol mewn ieithyddiaeth, llawer llai y mae wedi'i ychwanegu at y DLE. Nid yw'n ddim mwy na gair a gyfieithwyd yn ddiwahân gan ryw ddefnyddiwr ar y we (gan gynnwys awdur erthygl ar Wikipedia).

  Gofynnaf felly na ddylid ystyried fy sylw fel honiad neu weithred haerllugrwydd, ond fel awgrym gan rywun sy'n byw yn ôl yr iaith.

  1.    Ricardo Medina meddai

   Anodi rhagorol. Cofion caredig.

 2.   Luis Duque meddai

  Yn ychwanegol at y sylw rhagorol a pharchus gan Jairo Rodríguez, mae bron yn ddyletswydd i nodi nad yw un arall o'r geiriau a amlygwyd yn yr erthygl, fel Resilencia, yn gyfryw, ond yn hytrach mae Gwydnwch wedi'i ysgrifennu ...

 3.   Mayte meddai

  Rwy'n credu bod gair wedi'i gamsillafu.
  Gwytnwch, nid gwytnwch. Mae llythyr i ar goll. Neu felly dwi'n meddwl.
  Cyfarchion a diolch am rannu'r gofod hwn.

 4.   Marc Moreno meddai

  Swydd dda iawn, rwy’n eich llongyfarch, fodd bynnag, rwy’n caniatáu fy hun i wneud arsylwad, y peth cywir yw Gwydnwch, nid Gwydnwch, fel y dywedir yma; ar wahân i hynny, mae'r cyhoeddiad yn gyfoethog iawn.

 5.   Dousato meddai

  Fy hoff air yw nefelibata, wel, dwi'n ddyn breuddwydiol sydd bob amser yn baglu ar realiti ...