உரையின் பரிமாணங்கள் என்ன

ஒரு உரையாடலில் பரிமாணங்களின் எடுத்துக்காட்டு

ஒரு உரையாடலில் பரிமாணங்களின் எடுத்துக்காட்டு

"குறிப்புகள்" என்ற சொல் ஒரு குறிப்பிட்ட உரையைப் பற்றி ஒரு ஆசிரியர் எழுதும் பரிந்துரைகள், விளக்கங்கள் அல்லது புள்ளிகளைக் குறிக்கிறது. ஒரு வேலையில் துல்லியம் சேர்க்கும் விளைவுடன் இது செய்யப்படுகிறது. இந்த வார்த்தை லத்தீன் மொழியிலிருந்து வந்தது கேப்டஸ், மற்றும் "எச்சரிக்கை அல்லது தெளிவுபடுத்தல்" என்று பொருள். அதன் பயன்பாடு நாடக அல்லது கதை நூல்களில் மிகவும் பொதுவானது, ஆனால் மற்ற வகை உள்ளடக்கங்களிலும் அதன் பயன்பாடு செல்லுபடியாகும்.

பரிமாணங்கள் விளக்கப்பட வேண்டியவற்றை வாசகருக்கு இன்னும் துல்லியமாகப் புரிந்துகொள்ள உதவும் வகையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பண்டைய கிரேக்கத்திலிருந்து இந்த வளத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான தரவு உள்ளது. அந்த நேரத்தில், நாடக ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தினர் கேப்டஸ் நடிகர்கள் வெவ்வேறு காட்சிகளில் செய்ய வேண்டிய செயல்களைப் பற்றிய சூழலைக் கொடுக்க - அவர்களின் உரையாடல்களை உச்சரிப்பதிலும் மற்றும் தேவையான அமைதியிலும்.

மேற்கோள்கள் எதற்காக?

நீங்கள் அதை சொல்லலாம் மேடை திசைகளின் முக்கிய நோக்கம் உரைக்குள் ஒரு செயலை தெளிவுபடுத்துவதாகும். இது துல்லியமான அறிகுறிகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள் மூலம் செய்யப்படுகிறது. படைப்பின் வெவ்வேறு அம்சங்களை மிகவும் குறிப்பிட்ட வழியில் கற்பிக்கும் அல்லது குறிக்கும் நோக்கத்துடன் ஆசிரியர் அவற்றைப் பயன்படுத்துகிறார். பல்வேறு சூழல்களில் சிறுகுறிப்புகளைக் காணலாம். இவை மிகவும் பொதுவானவை:

 • நாடகங்களில் மேடை திசைகள்;
 • இலக்கியம் அல்லது பிற நூல்களில் சிறுகுறிப்புகள்;
 • தொழில்நுட்ப வரைபடத்தில் பரிமாணங்கள்.

நாடகங்களில் மேடை திசைகள்

நாடகங்களில் மேடை திசைகள் என்பது இயக்குனர் அல்லது திரைக்கதை எழுத்தாளர் அறிமுகப்படுத்துவது நடிகர்களின் உரையாடல்கள் மற்றும்/அல்லது தோற்றங்களுடன் தொடர்புடைய செயல்களைக் குறிப்பிடுவதற்கு. அதன் பயன்பாடு இலக்கிய நூல்களில் கொடுக்கப்பட்டதை விட வேறுபட்டது. ஒரு விதியாக, அவை அடைப்புக்குறிக்குள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மற்ற சந்தர்ப்பங்களில் அவற்றை மேற்கோள் குறிகளில் காணலாம். சதுர அடைப்புக்குறிகளின் பயன்பாடும் பொதுவானது.

நாடகங்களில் பல வகையான மேடை திசைகளை காணலாம். இந்த வகைகளில் பின்வருவன அடங்கும்:

இயக்குனருக்காக நாடக ஆசிரியரால் சேர்க்கப்பட்டவை

இந்த வகையான வரம்பு விஷயத்தில், நாடக ஆசிரியர் அல்லது திரைக்கதை எழுத்தாளர் சில வழிமுறைகளை இயக்குனரிடம் விட்டுவிடுகிறார். சில சூழ்நிலைகளில் வெளிப்படும் நிகழ்வுகள் பற்றிய குறிப்பிட்ட விவரங்களைக் குறிக்க இது செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், இது ஒன்று அல்லது அனைத்து கதாபாத்திரங்களின் உடல் அம்சங்களையும் குறிக்கலாம்: முடி நிறம், உருவம், தோல் நிறம், மற்ற காரணிகளுடன்.

இந்த பரிமாணங்களுக்குள், சிறப்பு விளைவுகளும் கணக்கிடப்படுகின்றன., வேலையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒளி அல்லது இசை.

கதாபாத்திரங்களுக்கான நாடக ஆசிரியரின் மேடை திசைகள்

அதன் பெயர் குறிப்பிடுவது போல, அவர்கள் படைப்பின் பாத்திரங்களை (நடிகர்கள்) உருவாக்கப் போகிறவர்களுக்கு ஆசிரியரால் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். அவர்கள் மூலம், வேலையை மிகவும் திறம்பட அல்லது கண்கவர் முறையில் உருவாக்க உதவும் எந்தவொரு செயலையும்—இயக்கம், உரையாடல்கள் அல்லது வெளிப்பாடுகளின் உச்சரிப்பு— நிறுவ முயல்கிறோம்.

உதாரணமாக:

மின்னல்: இறைவன்: உங்கள் கையுறை (அவரிடம் கையுறை).

காதலர்: இது என்னுடையது அல்ல. நான் இரண்டும் வைத்திருக்கிறேன்."

(வெரோனாவின் இரண்டு மனிதர்கள், இலக்கியத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டது வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்).

ஷேக்ஸ்பியர் சொற்றொடர்.

ஷேக்ஸ்பியர் சொற்றொடர்.

இயக்குனரால் சேர்க்கப்பட்டவை

ஒரு நாடகத்தின் இயக்குனருக்கு எந்த மேடை திசைகளையும் சேர்க்க இலவசம் பொருத்தமானது என்று நீங்கள் நினைக்கும் கூடுதல் தகவல். உதாரணத்திற்கு:

மரியா: நீங்கள் செல்ல வேண்டும், ஜோஸ், நீங்கள் இங்கே இருப்பது பரிந்துரைக்கப்படவில்லை (அவள் கால்களைப் பார்த்து, நடுங்குவது).

இலக்கியம் அல்லது பிற நூல்களில் சிறுகுறிப்புகள்

கதையில் உள்ள பரிமாணங்கள் கோடு (-) மூலம் சேர்க்கப்படுகின்றன. ஆசிரியர் செயல்கள், எண்ணங்கள் அல்லது மற்றொரு பாத்திரத்தின் தலையீடு ஆகியவற்றை தெளிவுபடுத்த விரும்பும் போது அவை உள்ளன.. உரையில் உள்ள ஒரு உண்மையைச் செம்மைப்படுத்தவும், தெளிவுபடுத்தவும், தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது குறிப்பிடவும் அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த பரிமாணங்கள் பல முக்கியமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும்:

கோட்டின் பயன்பாடு (-)

கோடு ஒரு em dash என்றும் அழைக்கப்படலாம், மேலும் இது பல பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. ராயல் ஸ்பானிஷ் அகாடமியின் கூற்றுப்படி, கதை உரையில் பரிமாணத்தின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் வரி சேர்க்கப்பட வேண்டும். மேலும், இது பாத்திர தலையீடுகளில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

 • உரைக்குள் பரிமாணத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு: "இது ஒரு விசித்திரமான உணர்வு - நான் இதற்கு முன்பு உணர்ந்ததில்லை - ஆனால், நீங்கள் உங்களை நம்பக்கூடாது, நான் அவளை சந்தித்தேன்."
 • ஒரு பாத்திரத்தின் தலையீட்டின் மூலம் பரிமாணத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

"உனக்கு என்ன ஆச்சு? சொல்லு, பொய் சொல்லாதே!" ஹெலன் கூறினார்.

"என்னுடன் விளையாட வேண்டாம் என்று நான் சொன்னேன்," லூயிசா கோபமாக கூறினார், "இப்போது விளைவுகளை கவனியுங்கள்."

ஹைபன் மற்றும் ரேகையை நன்றாக வேறுபடுத்துங்கள்

RAE ஹைபன் மற்றும் கோடு குழப்பப்படக்கூடாது என்று விளக்குகிறது, அவற்றின் பயன்பாடு மற்றும் நீளம் வேறுபட்டது. உண்மையில், கோடு கோடுகளை விட நான்கு மடங்கு நீளமானது.

 • கையால் எழுதப்பட்ட தாள்: (-);
 • கோடு: (-).

பரிமாணங்களில் நிறுத்தற்குறிகளின் முக்கியத்துவம்

மேடை திசைகளைப் பற்றிய மற்றொரு அம்சம் - இது கதைக்குள் அடிப்படையானது - காலங்களைப் பயன்படுத்துவது. இந்த வழக்கில், ஒரு எழுத்தின் தலையீட்டில் தெளிவுபடுத்தல்கள் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​தொடர்புடைய அடையாளம் கோட்டின் பின்னர், பரிமாணத்தின் முடிவில் அமைந்திருக்க வேண்டும்.

 • சரியான உதாரணம்: "மரியானா வெளியேற விரும்பினாள் - அவள் நடுங்கினாள் - ஆனால் ஒரு விசித்திரமான சக்தி அவளைத் தடுத்தது."
 • தவறான உதாரணம்: "மரியானா வெளியேற விரும்பினாள் - அவள் நடுங்கினாள் - ஆனால் ஒரு விசித்திரமான சக்தி அவளைத் தடுத்தது."

ஒரு கதை உரையின் நிலை திசைகளில் "சொல்" உடன் தொடர்புடைய வினைச்சொற்கள்

கதை நூல்களில், உரையாடல்களில் உள்ள பரிமாணம் "சொல்" உடன் தொடர்புடைய வினைச்சொல்லுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தால், அந்த வார்த்தை சிற்றெழுத்தில் எழுதப்பட வேண்டும்.. இந்த வார்த்தை "பேசு" என்ற வார்த்தையுடன் தொடர்புடையதாக இல்லாவிட்டால், அது பெரிய எழுத்துக்களில் எழுதப்பட வேண்டும்.

 • வினைச்சொல்லுடன் தொடர்புடைய பரிமாணத்தின் எடுத்துக்காட்டு: "-இது நம்பமுடியாதது! பெர்னாண்டோ களைத்துப்போய் கர்ஜித்தார்.
 • வினைச்சொல்லுடன் தொடர்பில்லாத எல்லைக்கு எடுத்துக்காட்டு: "-ஒருவேளை பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நேரம் வந்திருக்கலாம் - பிறகு, ஐரீன் அவனைப் பார்த்து விட்டுச் சென்றார்."

பெர்னாண்டோவின் தலையீட்டின் போது, இது "உறும்" என்ற வினைச்சொல்லுடன் இளைஞனின் உரையாடல் என்று சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது, இது "சொல்" என்ற வினைச்சொல்லுடன் தொடர்புடையது.எனவே, சிறிய எழுத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், ஐரீனின் தலையீட்டில், அவள் தான் பேசுகிறாள் என்று மறைமுகமாகச் சொல்லப்படுகிறது, மேலும் "வெளியேறுவது" என்ற செயல் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. இந்த காரணத்திற்காக, அடுத்த வார்த்தை பெரிய எழுத்தாக உள்ளது.

தொழில்நுட்ப வரைபடத்தில் பரிமாணங்கள்

தொழில்நுட்ப வரைபடத்தில் உள்ள பரிமாணங்கள் பரிமாணங்களைக் குறிக்கின்றன. பொருட்கள், குறிப்புகள் போன்ற ஒரு தனிமத்தின் பண்புகளைப் பற்றிய சூழலைச் சேர்க்க அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன, தூரங்கள், மற்றவற்றுடன்.

நாடகம் அல்லது இலக்கியத்தில் மேடை திசைகளைப் போலல்லாமல், இவை குறிப்புகள் வடிவில் வெளிப்படுத்தப்படலாம்., சின்னங்கள், கோடுகள் அல்லது உருவங்கள். இது அனைத்தும் நீங்கள் கவனிக்க விரும்பும் அம்சங்களைப் பொறுத்தது.

தொழில்நுட்ப வரைபடத்தில் உள்ள பரிமாணங்கள் "பரிமாணங்கள்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த ஒழுக்கத்தில் இரண்டு வகையான பரிமாணங்களைக் காணலாம். இந்த வகைகள்:

நிலைமை பரிமாணங்கள்

சூழ்நிலையின் பரிமாணங்கள் அவை பொருள்கள் எங்கு உள்ளன என்பதை பார்வையாளர் எளிதாக அறிந்து கொள்ள உதவுகின்றன ஒரு உருவத்தின் உள்ளே.

பரிமாணங்கள்

இந்த வகை எல்லை ஒரு பொருளின் விகிதாச்சாரத்தை பார்வையாளருக்கு அறிய உதவுகிறது.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.