Belen Martin

Semunhu anoshanda akasununguka uye mudzidzisi wechiSpanish, hupenyu hwangu hunotenderera pamashoko uye simba ravo rekudzidzisa nekunakidzwa. Kunyange zvazvo ndichiwanzonzwa kuti nguva yokunyora ishoma, nguva iri yose yandinopedza ndichiisa pfungwa papepa inotusa zvikuru. Dzidzo yangu yedzidzo paComplutense University yeMadrid yakandipa hwaro hwakasimba muchiSpanish: Mutauro neMabhuku, uye shungu dzangu dzekudzidzisa dzakasimbiswa zvakare mushure mekupedza Tenzi weSpanish seMutauro Wechipiri. Pamusoro pekuzvipira kwangu kumabhuku, kuda kuziva kwangu kwenjere kwakandiita kuti ndidzidze Criminology.