Phần

Trong Actualidad Literatura, chúng tôi xử lý tất cả các tin tức văn học và tin tức biên tập. Giải thưởng, cuộc thi, những sản phẩm mới nhất ra mắt trên thị trường, v.v.

Chúng tôi cố gắng bao gồm nhiều nhất có thể mà không bỏ qua các khía cạnh khác như đánh giá về các tác phẩm mới và cổ điển, các bài tiểu luận và các cuộc phỏng vấn với các tác giả đã thành danh và mới.