Nationale literaire wedstrijden voor de maand juni

Nationale literaire wedstrijden voor de maand juni

In navolging van de suggesties van een groot deel van onze lezers-schrijvers, we hebben de data waarop we deze maandelijkse artikelen over literaire competities publiceren, gewijzigd, beide verwezen naar de nationale en internationale reikwijdte. Tot op heden publiceren we ze in dezelfde maand waarin de registratieperiode voor deze wedstrijden sloot, zodat lezers die onze artikelen een paar dagen na publicatie vonden, niet langer genoeg tijd hadden om deel te nemen aan sommige of veel ervan. Dat is waarom, waarom het zal in het midden van elke maand zijn (zoals vandaag) wanneer de wedstrijden waarnaar de volgende maand wordt verwezen, zullen worden gepubliceerd.

Op deze manier presenteren we vandaag, 14 mei, de nationale literaire competities voor de maand juni. En zoals we altijd zeggen, veel succes als je er eindelijk aan meedoet!

XII Prijs voor historische roman «Stad Valeria»

 • Genre: Roman
 • Prijs: 300 euro en editie
 • Open voor: geen beperkingen
 • Oproep: gemeenteraad van Valeria en de culturele vereniging "La Gruda"
 • Land van de oproepende entiteit: Spanje
 • Sluitingsdatum: 01/06/2016

Bases

 • Alle schrijvers die willen, mogen aanwezig zijn, van welke nationaliteit dan ook, met een historische themaroman dat het op een gegeven moment citeert of verwijst naar de oude Romeinse stad Valeria of, als de roman zich afspeelt in de laagmiddeleeuwse periode, naar 'Valera de Suso'.
 • De werken, die zullen zijn origineel, niet gepubliceerd en niet bekroond in andere literaire wedstrijden Ze hebben een minimale extensie van 125 pagina's en een maximum van 200, geschreven in de Spaanse taal in DIN-A4-formaat, lettertype Times New Roman, grootte 13 en een spatiëring van 1,5 spaties.
 • Ze worden in viervoud gepresenteerd, zonder handtekening of enig detail dat de auteur zou kunnen identificeren, onder een motto dat ook zal worden verzonden in een verzegelde envelop waarin de voor- en achternaam, het adres, het telefoonnummer en een korte samenvatting van de auteur worden beschreven. In de envelop wordt vermeld dat de prijs voor historische romans "Ciudad de Valeria" is toegekend.
 • El prijs zal een economisch bedrag van 300 euro plus een geschenk met betrekking tot Valeria en de Romeinse tijd.
 • El indieningstermijn van de werken loopt af op 1 juni 2016 om middernacht. De werken worden naar het volgende adres gestuurd: Gemeenteraad van Valeria. C / Castrum Altum nº 2 CP: 16216 Valeria (Cuenca)
 • De prijs zal worden toegekend door een stem van de juryleden die zijn benoemd door de gemeenteraad van Valeria en de culturele vereniging "La Gruda" en de beslissing zal openbaar worden gemaakt tijdens de laatste week van juni 2016, gepubliceerd en gepresenteerd op de XV Romeinse dagen.

XV Poëtische wedstrijd "Victoria Kent"

 • Genre: Poëzie
 • Prijs: € 100, -
 • Open voor: geen beperkingen
 • Oproep: socialistische fractie van Rincón de la Victoria
 • Land van de oproepende entiteit: Spanje
 • Fsluitingsdatum: 03/06/2016

Bases

 • deelname: Alle dichters die dat wensen, mogen deelnemen, met uitzondering van degenen die in voorgaande jaren hebben meegedaan en de eerste prijs hebben gewonnen. De onderwerp zal gaan over vrouwen.
 • Toneelstukken: De werken, geschreven in Spaanse taalZe mogen niet minder zijn dan 14 verzen en niet groter dan 70. De originelen worden in drievoud in DIN A-4-formaat gepresenteerd, aan één zijde getypt of getypt en met dubbele regelafstand. Ze worden naar het volgende adres gestuurd: Casa del Pueblo (PSOE), C / Ronda, nº10, Bajo, 29730 Rincón de la Victoria (Malaga). Voor degenen die internet gebruiken, kunnen ze de werken per e-mail presenteren: rincondelavictoria@psoemalaga.es. In deze gevallen zal uw e-mailadres niet uw naam dragen en moet u een bestand met uw persoonlijke gegevens bijvoegen.
 • Motto: De teksten moeten ondertekend zijn met een motto en vergezeld gaan van een verzegelde envelop waarop aan de buitenkant het motto zal verschijnen, en aan de binnenkant zullen de identiteit van de auteur, het adres en het telefoonnummer worden vermeld.
 • Onderscheidingen: Een enkele prijs wordt toegekend met 100 euro en twee tweede prijzen, elk begiftigd met 50 euro.
 • Toelatingsperiode: De deadline voor het toelaten van originelen loopt af op 03 juni 2.016.
 • De jury bestaat uit de persoonlijkheden van de brieven en de beslissing is definitief. De prijsuitreiking vindt plaats op 17 juni om 20 uur op een door de organisatie te bepalen plaats.
 • De aanwezigheid van de bekroonde auteurs, die ook hun bekroonde gedichten moeten lezen, is een essentiële voorwaarde voor het verkrijgen van de prijs. In het geval dat ze niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn, moeten ze aan iemand delegeren, anders wordt de prijs ongeldig verklaard.
 • De winnende gedichten kunnen door de organisatie in speciale edities worden uitgegeven, het recht is voorbehouden aan PSOE Rincón de la Victoria.
 • Deelname aan de poëzieprijs "Victoria Kent" impliceert de volledige aanvaarding van deze regels.

V Avelino Hernández-prijs voor jonge romans

 • Geslacht: kinderen en jongeren
 • Prijs: € 6.000, - en oplage
 • Open voor: geen beperkingen
 • Oproep: gemeenteraad van Soria
 • Land van de oproepende entiteit: Spanje
 • Sluitingsdatum: 10/06/2016

Bases

 • De werken zullen bestaan ​​uit een minimaal 80 pagina's en maximaal 120 DIN A4-pagina's, geschreven in Arial- of Times New Roman-lettertype, eenzijdig, dubbele regelafstand, 12-punts grootte, ingebonden en gepagineerd in de marge rechtsboven.
 • Leden of directe familieleden in het 1e en 2e leerjaar van de jury van de huidige editie zijn uitgesloten.
 • El thema zal gratis zijn en gericht op een jong publiek. Elke auteur mag zoveel originelen indienen als hij wil en ze mogen na verzending niet meer worden gewijzigd.
 • Originele en niet-gepubliceerde romans in het Spaans, niet toegekend in een andere wedstrijd. In het geval dat tussen de presentatie en de mislukking de roman werd bekroond in een andere wedstrijd, zijn de auteur of auteurs verplicht om dit binnen 48 uur na de kennis van de mislukking schriftelijk op de hoogte te stellen.
 • Schrijvers van elke nationaliteit.
 • De orginelen Ze zullen in tweevoud worden aangeboden, gebonden en met een harde kaft, ondertekend met een pseudoniem.
  In een aparte en verzegelde envelop, genomineerd met hetzelfde pseudoniem, wordt de volgende informatie opgenomen:
  Naam, achternaam, adres, telefoonnummer, NIF en een fotokopie van hetzelfde of van het paspoort, indien van toepassing.
  Kopie op computerondersteuning (cd) van de roman die identiek is aan de roman.
  Het wordt vermeld op de envelop "voor de V-editie van de Avelino Hernández Award voor jonge romans".
  De envelop zal in geen geval worden geopend, behalve die van de bekroonde roman zodra de prijs is mislukt.
 • De auteur kan vragen dat de roman onder een pseudoniem wordt gepubliceerd, hiervoor moet hij dit in de envelop aangeven, wat inhoudt dat de gegevens van de winnaar niet worden vrijgegeven.
 • De auteur zal een schriftelijke verklaring overleggen waarin hij afstand doet van de rechten voor iedereen en in het Spaans, van de eerste editie.
 • El De uiterste inzendingsdatum loopt af op 10 juni  van 2.016 en zal worden gehouden in de kantoren van het Departement Cultuur, gelegen in de Patio de Columnas del Excmo. Stadhuis van Soria, Plaza Mayor s / n, 42071-SORIA (Spanje), tijdens kantooruren (van 9 uur tot 00 uur), met de vermelding “V Avelino Hernández-prijs voor jonge romans”; waar een ondersteunende bon zal worden afgeleverd.
 • De werken kunnen rechtstreeks worden ingediend, waarbij een ontvangstbewijs wordt afgegeven, of per post, waarna het ontvangstbewijs als bewijs dient.
 • Originelen die per e-mail zijn verzonden, worden niet geaccepteerd.
 • De originelen kunnen alleen worden teruggetrokken nadat de prijs is mislukt en binnen twee maanden na de resolutie van de wedstrijd. Na deze periode worden ze vernietigd.

XVII prijs voor korte roman Diputación de Córdoba

 • Genre: Roman
 • Prijs: € 12.000 en oplage
 • Open voor: geen beperkingen op basis van nationaliteit of woonplaats
 • Oproep: Diputación de Córdoba
 • Land van de bijeenroepende entiteit: Spanje
 • Sluitingsdatum: 12/06/2016

Bases

 • Zij zullen zich aan deze wedstrijd kunnen presenteren vertellers van elke nationaliteit, op voorwaarde dat de gepresenteerde werken in het Spaans zijn geschreven.
 • Het stelt een € 12.000,00 prijs.
 • De prijs wordt toegekend aan a niet-gepubliceerde gratis themaroman, en zijn mogelijk niet geheel of gedeeltelijk gepubliceerd, of toegekend in een andere wedstrijd, wedstrijd of literaire activiteit. Het werk wordt geschreven door een of meer auteurs en moet een lengte hebben van minimaal 100 pagina's en maximaal 150 pagina's.
 • Er worden vijf originelen gepresenteerd, getypt, op papier van DIN A-4-formaat, in lettertype Times New Roman, grootte 12 en 1,5 spatiëring en naar behoren ingebonden.
 • De werken ze worden geleverd zonder ondertekening en zonder identificatie. In een verzegelde envelop zullen de naam, achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer en een korte biografische aantekening worden vermeld, inclusief een beëdigde verklaring dat de rechten van het werk niet in gevaar zijn en dat het niet in afwachting is van een oplossing in een andere wedstrijd; en op de buitenkant van de envelop staan ​​de functietitel en het motto vermeld.
 • El plaats van presentatie Het is de algemene griffie van de Diputación de Córdoba (Plaza de Colón, 15), van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.30 uur. E-mailzendingen worden niet geaccepteerd.
 • El indieningstermijn van de werken loopt af op 12 juni 2016.
 • Aan het einde van de aanmeldingsperiode zal een lijst van de werken gepresenteerd op titel en motto gedurende een periode van 10 dagen worden gepubliceerd op de Edicts Board van de Provinciale Raad van Córdoba.
 • De jury wordt voorgezeten door de derde vicevoorzitter en plaatsvervangend afgevaardigde van cultuur van de Diputación de Córdoba, en de samenstelling ervan zal pas na de uitspraak openbaar worden gemaakt, die onherroepelijk zal zijn. Het hoofd van de afdeling van de delegatie van cultuur van de Diputación de Córdoba zal optreden als secretaris van de jury, met stem en zonder stemrecht.
 • Het besluit wordt gepubliceerd in het Staatsblad van de provincie.
 • De rechten van het winnende werk blijven eigendom van de Diputación de Córdoba, en dit zal worden vermeld in het verplichte publicatiecontract, dat in de loop van het jaar 2017 wordt gepubliceerd en in de publicatie vermelden dat het de XVII Novel Prize Short is. «Diputación de Córdoba» correspondeert met het jaar 2016. Genoemde publicatie kan samen met een gespecialiseerde redactie worden uitgegeven.

I Carmen Martín Gaite Narrative Prize

 • Genre: Roman
 • Prijs: 3.000 euro
 • Open voor: geen beperkingen
 • Oproep: gemeenteraad van El Boalo, Cerceda en Matalpino
 • Land van de oproepende entiteit: Spanje
 • Sluitingsdatum: 23/06/2016

Bases

 • De prijs wordt toegekend aan a fictief verhalend werk, van minimaal 30.000 woorden, origineel, niet eerder gepubliceerd en geschreven in het Spaans. Spaanse en buitenlandse schrijvers kunnen deelnemen.
 • De werken zullen zijn elektronisch getypt in folioformaat, dubbele regelafstand, met marges van 2,5 cm, met Arial- of Times-lettertype en een grootte van 12 punten.
 • La minimale extensie het wordt 90 DIN A4 en 30.000 woorden. De pagina's worden genummerd.
 • De orginelen moet naar Ediciones Turpial worden gestuurd, in een naar behoren ingebonden papieren versie en een digitale kopie, vóór 23 juni 2016.
 • De orginelen ze worden niet ondertekend door de auteur en de volgende informatie moet op de omslag staan: titel van het werk dat voor de wedstrijd wordt ingediend en een motto of pseudoniem.
 • Het afgedrukte exemplaar moet vergezeld gaan van een aparte verzegelde envelop, waarvan de buitenkant met dezelfde titel en hetzelfde motto of pseudoniem als op de omslag verschijnt.
 • In de envelop moeten de persoonlijke gegevens van de auteur worden vermeld: voor- en achternaam, nationaliteit, adres, telefoonnummer en een biografische aantekening.
 • Het postadres voor het verzenden van gedrukte originelen is Ediciones Turpial S. A (Guzmán el Bueno 133, Britannia-gebouw, 2º, 28003, Madrid).

bron: writers.org


De inhoud van het artikel voldoet aan onze principes van redactionele ethiek. Klik op om een ​​fout te melden hier.

3 reacties, laat de jouwe achter

Laat je reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

*

 1. Verantwoordelijk voor de gegevens: Miguel Ángel Gatón
 2. Doel van de gegevens: Controle SPAM, commentaarbeheer.
 3. Legitimatie: uw toestemming
 4. Mededeling van de gegevens: De gegevens worden niet aan derden meegedeeld, behalve op grond van wettelijke verplichting.
 5. Gegevensopslag: database gehost door Occentus Networks (EU)
 6. Rechten: u kunt uw gegevens op elk moment beperken, herstellen en verwijderen.

 1.   Morri zei

  Heel erg bedankt, dus er is veel meer ruimte speciaal voor jou om tijd te hebben om een ​​nieuw verhaal te schrijven. Jullie zijn cracks. Een knuffel.

 2.   José Antonio Vilela Medina zei

  Goedemorgen, goedemiddag Spanje, ik maak van de gelegenheid gebruik om u te begroeten en tegelijkertijd wilde ik weten of u voor de XV poëziewedstrijd kunt deelnemen vanuit andere landen of alleen voor Spanje.

  Muchas gracias door su atención

 3.   Alberto Diaz zei

  Hallo Carmen.

  Bedankt. Je had een goed idee. Op deze manier is het ongetwijfeld veel beter.

  Een literaire groet uit Oviedo.

bool (waar)