M. Utwayi

Umbhali wenoveli nombhali. Ngithanda izindaba ezimnandi, amandla wamagama, nezinhlanganisela zohlobo. Ngihamba phakathi kwamaphupho, isayensi eqanjiwe, idrama, amahlaya, inganekwane engokomlando, inoveli engokwengqondo, ukwethuka, indumezulu nendaba eyejwayelekile. Ngifisa ukubhala izincwadi ebengingathanda ukuzifunda. Ungangilandela ku: https://twitter.com/M_Escabias.

M. Escabias ubhale izindatshana ezingama-27 kusukela ngoMashi 2018