Belen Martin

Ngiyazisebenza, uthisha weSpanishi futhi njalo ngibhala kancane kunalokho engingathanda ngempela. Ngafunda iSpanishi: Language and Literature eNyuvesi yaseComplutense yaseMadrid, ngase ngenza iDegree ye-Masters eSpanishi njengoLimi Lwesibili lapho. Ngiyaluthanda ulimi lwami nesiko lama-Hispanic, kodwa angilokothi ngithi cha endabeni emnandi (inani labalandeli abathusayo).