+7 izinkondlo ezibhalwe ngabesifazane

Ziningi izimbongi emhlabeni

Ngoba ezikhathini eziningi bathulisiwe; ngoba ngezizathu ezisaphikelela nanamuhla futhi esingaziqondi, zisanakwa uma kuqhathaniswa nobulili besilisa; ngoba zinekhwalithi eningi njengaleyo ebhalwe ngabantu; ngoba nayo iyincwadi futhi lapha, kule bhulogi yezincwadi, sizinikele ekukhulumeni ngemibhalo emihle ... Ngazo zonke lezi zizathu nokuningi engingaqhubeka ukukunikeza, namhlanje ngikulethela udaba 5 izinkondlo ezibhalwe ngabesifazane.

Zahlulele wena ... Noma okungcono okwamanje, ungahluleli, jabulela nje ...

Imbongi yesifazane yokuqala emhlabeni

Izinkondlo eziningi ezidumile zabhalwa ngabesifazane

Yize abesifazane behliselwe endaweni yesibili kubo bonke ubuciko, iqiniso ukuthi yibo ababegqame ezimweni ezithile. Futhi into engaziwa ukuthi, imbongi yokuqala, kwakungowesifazane, hhayi indoda. Sikhuluma ngakho U-Enheduanna, indodakazi yeNkosi uSargon I wase-Acad.

U-Enheduanna wayengumfundisikazi kaNannar, unkulunkulu wenyanga waseSumeriya. Ngesikhathi sakhe, zombili ezombusazwe nezenkolo zazimunye, yingakho-ke wayejwayele ukubamba iqhaza kuhulumeni wase-Uri.Wayekhona futhi, njengoba sikutshelile, imbongi yokuqala emhlabeni.

Izinkondlo zika-Enheduanna zibonakala ngokuba inkolo. Wayibhala ezibhebheni zobumba nasekubhalweni kwe-cuneiform. Cishe zonke izinkondlo zazibhekiswe kunkulunkulu uNannar, ethempelini, noma kunkulunkulukazi u-Inanna, owayevikela ubukhosi bakwa-Akkad (ayengowakhe).

Empeleni, enye yezinkondlo ezigcinwe yile elandelayo:

Ukuphakanyiswa kuka-Enheduanna kuya ku-Inanna

INNANA KANYE NEZIMBANGELA ZAPHEZULU

Intokazi yazo zonke izinto, ukukhanya okugcwele, owesifazane omuhle

egqoke ubukhazikhazi

izulu nomhlaba okuthandayo,

umngane wethempeli lika-An

ugqoka imihlobiso emikhulu,

ufisa i-tiara yompristikazi omkhulu

izandla zabo eziphethe izithako eziyisikhombisa,

ubakhethile walengisa esandleni sakho.

Uqoqe izithako ezingcwele wazibeka

ziqinile emabeleni akho

INNANA KANYE AN

Njengodrako umboze umhlaba ngobuthi

njengokuduma kwezulu lapho ubhonga phezu komhlaba

izihlahla nezitshalo ziwela endleleni yakho.

Uyisikhukhula sehla sivela

intaba,

Oh okuyinhloko,

Unkulunkulukazi WamaLunar weZulu noMhlaba!

umlilo wakho uvunguza uzungeze bese uwa phezu

isizwe sakithi.

Intokazi egibele isilo,

Isakunika izimfanelo, imiyalo engcwele

futhi unquma

ukuzo zonke izinkonzo zethu ezinkulu

Ngubani ongakuqonda?

INNANA NE-ENLIL

Iziphepho zikuboleka izimpiko

umchithi wamazwe ethu.

Uthandwa ngu-Enlil, undiza phezu kwesizwe sakithi

nikhonza izimiso zika-An.

Hawu nkosikazi yami, ngizwa umsindo wakho

amagquma namathafa ayahlonipha.

Lapho simi phambi kwakho

wethukile, uthuthumela ekukhanyeni kwakho okucacile

isiphepho,

sithola ubulungiswa

siyacula, siyabakhalisa futhi

sikhala phambi kwakho

futhi sihamba size kuwe sidlula ngendlela

endlini yokububula okukhulu

INNANA NE-ISHKUR

Uthatha konke uye empini.

Hawu ntokazi emaphikweni akho

uphethe umhlaba ovuniwe futhi uyahlasela

kufihliwe

esivunguvungwini esihlaselayo,

Ubhonga njengesiphepho esinamandla

Uyaduma futhi ulokhu uduma futhi ukhukhumala

ngemimoya emibi.

Izinyawo zakho zigcwele ukungahlaliseki.

Kuhabhu lakho lokububula

Ngizwa isililo sakho

INNANA NE-ANUNNA

Hawu ntokazi yami, i-Anunna, abakhulu

Onkulunkulu,

Ukubhakuza njengamalulwane phambi kwakho,

zindiza zibheke emaweni.

Abanaso isibindi sokuhamba

phambi kwamehlo akho amabi.

Ngubani ongakwazi ukulawula inhliziyo yakho evuthayo?

Akekho uNkulunkulu omncane.

Inhliziyo yakho enobudlova ingaphezu

ukuzithiba.

Ntokazi, wena kasilika imibuso yesilo,

uyasijabulisa.

Ukufutheka kwakho kungaphezu kokuthuthumela

Ndodakazi endala kaSuen!

Ngubani owake wakuphika

hlonipha,

Nkosikazi, ophakeme emhlabeni?

INANNA NO-EBIH

Ezintabeni lapho ungekho

ehlonishwayo

uhlaza luqalekisiwe.

Usuphendulile owabo

amathikithi amakhulu.

Kuwe imifula igcwele igazi

futhi abantu abanalutho lokuphuza.

Ibutho lentaba liza ngakuwe

othunjiwe

ngokuzenzekelayo.

Izinsizwa ezinempilo zibukisa

phambi kwakho

ngokuzenzekelayo.

Idolobha lokudansa ligcwele

isiphepho,

ukushayela izinsizwa

ngakuwe, bathunjwa.

Ezinye izinkondlo zabesifazane kufanele wazi

Jabulela ukufunda izinkondlo ezibhalwe ngabesifazane

Abesifazane bebelokhu beyingxenye yomhlaba, ngakho-ke, futhi babe ngabadali. Basungule izinto, benze ubuciko obuningi (izincwadi, umculo, ukudweba, ukubaza ...).

Ukugxila ezincwadini, owesifazane ushiye uphawu ezinyathelweni zakhe. Ezinkondlweni, kunamagama abesifazane amaningi avelele, afana no: Gloria Fuertes, Rosalía de Castro, Gabriela Mistral ...

Kepha iqiniso ukuthi akubona bodwa. Ngakho-ke, lapha sikushiya abanye izinkondlo ezibhalwe ngabesifazane ukuze uthole.

«Ngiyavuka» (Maya Angelou)

Ungangichaza emlandweni

ngamanga asontekile,

Ungangihudulela kudoti uqobo

Noma kunjalo, njengothuli, ngiyavuka.

Ingabe ukudinwa kwami ​​kuyakudida?

Ngoba ngihamba sengathi nginemithombo kawoyela

Ukumpompa egumbini lami lokuphumula.

Njengezinyanga namalanga,

Ngokuqiniseka kwamagagasi,

Njengamathemba ahambela phezulu

Naphezu kwakho konke, ngiyasukuma.

Ungathanda ukungibona ngichithwa?

Ubhekise ikhanda phansi namehlo akho ethe njo?

Namahlombe axega okwezinyembezi.

Kwenziwe buthaka ukukhala kwami ​​komphefumulo.

Ingabe ukuzikhukhumeza kwami ​​kuyakucasula?

"Indandatho" (U-Emily Dickinson)

Bengiphethe indandatho emunweni wami.

Umoya ophakathi kwezihlahla wawungahambi kahle.

Usuku lwaluluhlaza okwesibhakabhaka futhi lufudumele futhi luhle.

Futhi ngalala otshanini obuhle.

Lapho ngiphaphama ngabukeka ngithukile

isandla sami esihlanzekile phakathi kwemini ecacile.

Indandatho phakathi komunwe wami yayingasekho.

Nginamalini manje kulo mhlaba

Kuyinto yokugcina enombala wegolide.

"Osozigidi" (uJuana de Ibarbourou)

Bamba isandla sami. Asiye emvuleni

engenazicathulo futhi embethe kancane, ngaphandle kwesambulela,

ngezinwele emoyeni kanye nomzimba ku-caress

oblique, eqabulayo futhi encane, yamanzi.

Bayeke omakhelwane bahleke! Njengoba sisebancane

futhi sobabili siyathandana futhi sithanda imvula,

sizojabula ngenjabulo elula

wendlu yondlunkulu ozibambele endleleni.

Ngaphandle kunamasimu nomgwaqo womtholo

nengxenye yesihlanu ekhazimulayo yaleyo nkosi empofu

usozigidi futhi okhuluphele, onalo lonke igolide lakhe,

Angikwazanga ukusithengela igugu elilodwa lomcebo

engenakuphikwa futhi ephakeme uNkulunkulu asinike yona:

vumelana nezimo, ube musha, ugcwale uthando.

"I-caprice" (Amparo Amorós)

Ngifuna ukusetha futhi ngihambe

endizeni yangasese kanokusho

ukuthatha umzimba ushukwe

kuMarbella futhi avele ebusuku

emaphathini akhishwa omagazini

phakathi kwezikhulu, abafana abadlalayo, amantombazane amahle nabaculi;

shada indlebe noma ngabe mubi

futhi nginike imidwebo yami emnyuziyamu.

Ngithathe ithuba lokuhamba

esembozweni seVogue ngokugqoka

imigexo ekhazimulayo enamadayimane

kuma-neckline amahle kakhulu.

Abanye ababi kakhulu bakutholile

ngokususelwa ekusayineni umyeni omuhle:

labo abacebile nabadala bayavuma

uma ungababeka kude

ukukubopha uKurd onothando

ngaleyo ndlela kwanda indaba ehlazisayo.

Mama, mama, okwamanje ngisethe ngifuna ukuba njalo

futhi kusukela namuhla sengizokuphakamisa!

"I-Manor Garden" (uSylvia Plath)

Imithombo eyomile, ama-roses ayaphela.

Impepho yokufa. Usuku lwakho luyeza.

Amapheya athola amafutha njengamaBuddha amancane.

I-haze eluhlaza okwesibhakabhaka, i-remora evela echibini.

Futhi weqa ihora lezinhlanzi,

amakhulu eminyaka aziqhenyayo yengulube:

umunwe, isiphongo, isidladla

vuka emthunzini. Ukuphakelwa komlando

lezo zindawo ezinqotshiwe,

leyo miqhele yama-acanthus,

negwababa liyashweleza ezingutsheni zakhe.

I-Shaggy heather oyifa njengefa, i-bee elytra,

ukuzibulala ezimbili, izimpisi eziphendukayo,

amahora amnyama. Izinkanyezi ezinzima

lokho kuphuzi sebevele bekhuphukela ezulwini.

Isicabucabu entanjeni yaso

ichibi liwela. Izikelemu

bashiya amakamelo abo bodwa.

Izinyoni ezincane ziyahlangana, ziyahlangana

nezipho zabo ezibheke emingceleni enzima.

"I-Sentimental self-euthanasia" (uGloria Fuertes)

Ngaphuma endleleni
hhayi ukungena endleleni,
ngokungamemezi
amavesi more plaintive.
Ngichithe izinsuku eziningi ngaphandle kokubhala,
ngaphandle kokukubona,
bengadlanga kodwa bekhala.

"Khononda ngenhlanhla" (Sor Juana)

Ngokungijaha, mhlaba, yini onentshisekelo kuyo?
Ngikucasula kanjani, lapho ngizama nje
beka ubuhle ekuqondeni kwami
hhayi ukuqonda kwami ​​ebuhleni?

Angibheki ingcebo nengcebo,
ngakho-ke kuhlale kungenza ngijabule ngokwengeziwe
beka ingcebo ekuqondeni kwami
kunokuqonda kwami ​​ngengcebo.

Futhi angilinganisi ubuhle obuphelelwe yisikhathi
Kuyimpango yombango yeminyaka
noma ingcebo ayingijabulisi fementida,

ukuthatha okungcono kakhulu emaqinisweni ami
kudle ize lempilo
kunokudla impilo uyize.

«Uthando olungathuli» (Gabriela Mistral)

Ukube bengikuzonda, inzondo yami ibizokunika
ngamagama, ukuzwakala nokuqinisekile;
kodwa ngiyakuthanda nothando lwami aluthembi
kulenkulumo yamadoda, emnyama kangako.

Ungathanda ukuthi iphenduke ukukhala,
futhi kuvela ekujuleni kakhulu okungakahlehlisiwe
umfula wawo ovuthayo, waquleka,
ngaphambi komphimbo, ngaphambi kwesifuba.

Ngiyafana nesiziba esigcwele
futhi ngibona kuwe njengomthombo we-inert.
Konke ukuthula kwami ​​okunenkinga
okuyinto esabekayo ukwedlula ukungena ekufeni!

"I-caress elahlekile" (Alfonsina Storni)

I-caress ngaphandle kwesizathu isuka eminweni yami,
liphuma eminweni yami ... Emoyeni, lapho lidlula,
i-caress ezulazula ngaphandle kokuya noma entweni,
i-caress elahlekile ngubani oyolanda?

Ngingathanda kulobubusuku ngesihe esingenamkhawulo,
Ngingamthanda owokuqala ofikayo.
Akekho oza. Ziyizindlela nje ezinezimbali.
I-caress elahlekile izogingqa… roll…

Uma emehlweni bekuqabula kusihlwa, sihambi,
uma ukububula okumnandi kunyakazisa amagatsha,
uma isandla esincane sicindezela iminwe yakho
lokho kukuthatha kukushiye, okukuzuzisayo kukushiye.

Uma ungasiboni leso sandla, noma lowo mlomo oqabulayo,
uma kungumoya oshiya inkohliso yokuqabula,
o, sihambi, amehlo aso anjengezulu,
Emoyeni oncibilikisiwe, uzongibona?

"Bathi izitshalo azikhulumi" (Rosalía de Castro)

Bathi izitshalo azikhulumi, noma imithombo, noma izinyoni,
Akaziphakamisi ngamahemuhemu akhe, noma ngokukhanya kwakhe izinkanyezi
Bayakusho, kepha akulona iqiniso, ngoba njalo lapho ngidlula,
Ngami bayabubula futhi bayamemeza:
-Kuyahamba owesifazane ohlanyayo ephupha
Ngentwasahlobo yaphakade yempilo namasimu,
Futhi kungekudala, kungekudala, izinwele zakhe zizompunga,
Futhi uyabona, ethuthumela, egodole, lelo qhwa limboza idlelo.

"Kukhona mpunga ekhanda lami, kukhona isithwathwa emadlelweni,
Kepha ngiyaqhubeka nokuphupha, ngihlupheka, ngihamba ngingalali,
Ngentwasahlobo yaphakade yempilo ecinyiwe
Nokuqabuka okungapheli kwamasimu nemiphefumulo,
Yize ezinye zibunile kanti yize ezinye zishisiwe.

Izinkanyezi nemithombo nezimbali, ungakhonondi ngamaphupho ami,
Ngaphandle kwazo, ungakuncoma kanjani noma ungaphila kanjani ngaphandle kwazo?


Okuqukethwe yi-athikili kunamathela ezimisweni zethu ze izimiso zokuhlelela. Ukubika iphutha chofoza lapha.

Amazwana, shiya okwakho

Shiya umbono wakho

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Ezidingekayo ibhalwe nge *

*

*

  1. Ubhekele imininingwane: Miguel Ángel Gatón
  2. Inhloso yedatha: Lawula Ugaxekile, ukuphathwa kwamazwana.
  3. Ukusemthethweni: Imvume yakho
  4. Ukuxhumana kwemininingwane: Imininingwane ngeke idluliselwe kubantu besithathu ngaphandle kwesibopho esisemthethweni.
  5. Isitoreji sedatha: Idatabase ebanjwe yi-Occentus Networks (EU)
  6. Amalungelo: Nganoma yisiphi isikhathi ungakhawulela, uthole futhi ususe imininingwane yakho.

  1.   U-Ana Maria Serra kusho

    Ukukhetha okuhle kakhulu kwababhali nezinkondlo. Ukuhamba ngezindikimba zakudala zesikhathi kusuka ekubukeni kwesifazane kanye neqiniso, kusebenza njalo, kuvezwe ngokwamasu enkathi ngayinye. Halala.