גאַנצע
Sandor Petöfi איז דער אונגאַרישער נאַציאָנאַלער פּאָעט

Sandor Petöfi. יאָרטאָג פון זיין טויט. לידער

סאנדאָר פּעטöfי, וואָס איז באַטראַכט געוואָרן ווי דער אונגאַרישער נאַציאָנאַלער פּאָעט און דער מערסט רעפּריזענאַטיוו פון ראָמאַנטישיזם, איז געשטאָרבן אין אַ טאָג ווי היינט אין 1849,...