M. Ukhwekhwe

Inoveli kunye nombhali. Ndiyawathanda amabali amnandi, amandla amagama, kunye neendidi zohlobo. Ndihamba phakathi kwefantasy, inzululwazi yesayensi, umdlalo weqonga, umdlalo ohlekisayo, imbali yamabali, inoveli yengqondo, uloyiko, ibali eliyimbali, kunye nebali eliqhelekileyo. Ndinqwenela ukubhala iincwadi endandingathanda ukuzifunda. Ungandilandela ku: https://twitter.com/M_Escabias.

M. Escabias ubhale amanqaku angama-27 ukusukela ngeyoKwindla ngo-2018