Si Diana Millan

Manunulat, tagasalin at blogger. Ipinanganak ako sa Barcelona ilang tatlumpung taon na ang nakalilipas, sapat na ang haba upang maging gumon sa panitikan, potograpiya, musika at sining sa pangkalahatan. Nagtataka at medyo walang ingat sa likas na katangian, ngunit alam mo na "walang peligro walang kasiyahan, walang sakit walang pakinabang" ...