Belen Martin

Ako ay self-employed, isang Espanyol na guro at palagi akong nagsusulat ng mas kaunti kaysa sa gusto ko. Nag-aral ako ng Spanish: Language and Literatures sa Complutense University of Madrid, at pagkatapos ay nagtapos ako ng Master's Degree sa Spanish bilang Second Language doon. Gustung-gusto ko ang aking wika at ang kulturang Hispanic, ngunit hindi ako kailanman humindi sa isang magandang kuwento (total horror fan).