Belen Martin

Bilang isang freelancer at guro ng Espanyol, ang aking buhay ay umiikot sa mga salita at ang kanilang kapangyarihan upang turuan at pasiglahin. Bagama't madalas kong nararamdaman na kakaunti ang oras upang magsulat, ang bawat sandali na ginugugol ko sa paglalagay ng mga ideya sa papel ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang aking pang-akademikong pagsasanay sa Unibersidad ng Complutense ng Madrid ay nagbigay sa akin ng matibay na pundasyon sa Espanyol: Wika at Panitikan, at ang aking hilig sa pagtuturo ay lalo pang lumakas matapos makumpleto ang Master of Spanish bilang Pangalawang Wika. Bilang karagdagan sa aking dedikasyon sa panitikan, ang aking intelektwal na pag-uusisa ay nagbunsod sa akin na mag-aral ng Kriminolohiya.