Alberto Piernas

Ako ay isang mananalaysay, isang explorer ng mga mundo parehong totoo at imagined. Nagsimula ang hilig ko sa pagsusulat sa murang edad, na inspirasyon ng yaman ng kultura at pagkakaiba-iba ng mga tanawin na nagkaroon ako ng pribilehiyong maranasan sa aking mga paglalakbay. Bilang isang manunulat ng paglalakbay at panitikan, isinawsaw ko ang aking sarili sa kakaibang panitikan, palaging naghahangad na makuha ang kakanyahan ng bawat lugar at bawat kultura sa aking mga gawa. Bilang isang may-akda ng fiction, nag-publish ako ng mga award-winning na kwento sa Spain, Peru at Japan at ang aklat na Tales from the Warm Lands. Sa landas ng mga liham, patuloy akong natututo at lumalago, laging hinahanap ang susunod na kuwento na nararapat na sabihin, ang susunod na paglalakbay na naghihintay na maisulat. Sa bawat salita, sa bawat libro, hangad kong mag-iwan ng pangmatagalang marka sa malawak na mundo ng panitikan.