การโฆษณา
พันเอกเปโดร บาโนส

ผู้พัน Baños: หนังสือภูมิศาสตร์การเมืองและการสมรู้ร่วมคิดที่ดีที่สุดของเขา

Pedro Bañosเป็นพันเอกในกองทัพบก (ทหารราบ) และปัจจุบันอยู่ในสถานะสำรอง นอกจากก…

ไฮไลต์หมวดหมู่